Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 65

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 65

Openstaand onderwerp 65 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:58
Onderwerp Beheer Openbare Ruimte
Omschrijving hondenbeleid, buitenreclame, openbare toiletten,onderhoud groen, openbaar groen, graffitimuur, graffitty
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Brief namens stichting park Merwestein over gebouw het Werfje Groen en Ruimtelijk Dordrecht 03-12-2020
Brief van M.P. Stamm over vluchtplan panden Toulonselaan en Dubbeldamseweg M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 03-12-2020
Afschriftbrief over het Rioolgemaal met pompput voor erkerraam en boom voor oprit in de Hazelaarlaan BMM de Jong Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 03-12-2020
Brief van B. Boonstra over overlast en gezondheidsrisico's door houtkachels Duurzaam en Innovatief Dordrecht 03-12-2020
Antwoordbrief aan de heer van der Knaap over portaal Spuistraat M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 27-08-2020
Afschriftbrief van mevrouw van Elsen en Koolen namens de bewoners van de Komatistraat over de aanpak hemelwaterproblematiek Komatistraat M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 27-08-2020
Wethoudersbericht over het verbeteren coördinatie van projecten in de buitenruimte M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 20-07-2020
Brief van de heer Hoedemans over onderhoud entree Overkamppark M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 25-06-2020
Raadsinformatiebrief over Stand van zaken openbare toiletten M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 24-06-2020
Vragen van de fractie SP over hondenuitlaatkaarten JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-05-2020
Raadsinformatiebrief over Bouw van de Prins Clausbrug M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 11-05-2020
Bericht van de heer Kieboom namens het Dordts hondenplatform over doorontwikkeling dagrecreatieterrein NDB M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 16-04-2020
Raadsinformatiebrief over Beantwoording motie M6A 'Het Dak Op!' M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 20-03-2020
Memo stand van zaken Wantijbrug - 31 januari 2020 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 18-02-2020
Raadsinformatiebrief over Afhandelen motie 190219/M3: In de nieuwe Biesbosch is ook voldoende plaats voor loslopende honden JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 18-07-2019
Brief van stichting Continentie NL met een vragenlijst over het toilettenbeleid in Dordrecht M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 13-06-2019
Geen wensen en bedenkingen te uiten inzake vogelobservatiehut en -scherm in de Noorderdiepzone M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 27-05-2019
Brief van C. van Geel met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 16-05-2019
Brief van mevrouw van Houwelingen met aanbevelingen voor meer wilde bloemen en insecten in de gemeente Dordrecht M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 16-05-2019
Brief van mevrouw Dekker met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 16-05-2019
Beantwoording door het college op de brief van de heer Bouman namens de VvE Opteiland inzake geluidsoverlast verkeer Copernicusweg M den Boer Leefbaar en Veilig Dordrecht 15-04-2019
Raadsinformatiebrief over aangaan samenwerkingsovereenkomst Int.Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 15-04-2019
Beschikbaar stellen van krediet om het Kildepot geschikt te maken voor tijdelijke opslag sterk vervuilde grond M den Boer Financiën (inclusief overhead) 14-03-2019
Beantwoording door het college op de brief van de mevrouw Balten over zwerfafval langs de oever Dordtse Kil M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 07-02-2019
Beschikbaar stellen van krediet aankoop motorveerpont De Biesbosch; varende tussen Kop van 't Land - Werkendam M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 17-01-2019
Raadsinformatiebrief over publiek toegankelijke toiletten in Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-12-2018
Brief van mevrouw Balten met aanpak zwerfvuil oever Dordtse Kil M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 12-12-2018
Vaststellen notitie inspraakreacties inzake Hondenbeleid Nieuwe Dordtse Biesbosch, alsmede de verordening tot wijziging APV JC Bakker Milieu en duurzaamheid 06-12-2018
Brief met zienswijze van de heer Popijus over hondenbeleid nieuwe Dordtse Biesbosch M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-11-2018
Raadsinformatiebrief over voortgang In 1x goed M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-11-2018
Brief van de heer Kieboom met zienswijze hondenbeleid Nieuwe Dordtse Biesbosch M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-11-2018
Beantwoording door het college op de brief van mevrouw Balten over vervuiling Dordtsche Biesbosch en Dordtsche Kil M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-11-2018
Beantwoording door het college op de brief van stichting Continentie inzake openbare toiletvoorzieningen M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-11-2018
Burgerinitiatief met verzoek om groene geluidsschermen langs de N3 ter hoogte van de wijk Dubbeldrecht voor het tegengaan van geluidsoverlast M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 10-10-2018
Brief van mevrouw Linden-van Werkhoven met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 13-09-2018
Beantwoording door het college van de brief van Vogelbescherming Nederland met ideeën en suggesties groen en vogelvriendelijk beleid M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 13-09-2018
Brief van R. Dijksman met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van C.A. Kromeich met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van E.N. van der Pol met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van P. Kranendonk met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Raadsinformatiebrief over de voortgang van de graffitiaanpak in de Binnenstad en 19e Eeuwse Schil M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Beantwoording door het college van de brief van de heer Sleijser en mevrouw Draisma over gevolgen van de voorgenomen nieuwbouw in het Wielwijkpark voor de hondenuitlaatplek M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van W. Stoppelenburg met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van A.C. Harmelink-Prent met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van G. Barendregt met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van Continentie stichting NL over beleid ten aan zien van openbare toiletvoorzieningen per inwoner M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van W. Geerts-Geeris met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van fam. Rietdijk met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van de heer of mevrouw Nieuwland met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Beantwoording door het college van de brief van bewonerscommissie huurders Loudonstraat over onderhoud Groenstrook Laan der VN M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van L. Olthof met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van D. Balten met opmerkingen inzake vervuiling Dordtsche Biesbosch en Dordtsche Kil en het verdwijnen van de groenstroken met wilde bloemen langs de landbouwgronden M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van A. Woltman met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van de heer A. Ridderhof met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van M. van Herk met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van J. de zanger met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van H.J. Korver-Kiestra met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van O. Graafland met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van F. Westra met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van M. Pepels-Franssen met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van A. de Boom met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van Fam. Oostlander met aanbevelingen voor insectenvriendelijk groenbeheer in de gemeente Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van Vogelbescherming Nederland met ideeën en suggesties groen en vogelvriendelijk beleid M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 17-05-2018
Brief van bewonerscommissie Huurders Loudonstraat over naleving afspraken betreffende het onderhoud van de groenstrook langs de Laan der Verenigde Naties M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 09-04-2018
Raadsinformatiebrief over Dordt aan zet placemaking M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 09-04-2018
Brief van de heer Sleijser en mevrouw Draisma over gevolgen van de voorgenomen nieuwbouw in het Wielwijkpark voor de hondenuitlaatplek M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 09-04-2018
Raadsinformatiebrief over Voortgang in 1 x goed M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 09-04-2018
Raadsinformatiebrief over aanbesteding groenonderhoudsbestekken Krispijn, Staart-Reeland en Dubbeldam M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 09-04-2018
Initiatiefvoorstel GroenLinks en PvdA: Als de nood hoog is! (Openbare toiletten) JW Bleumer Leefbaarheid en stedelijk beheer 19-12-2017
Raadsinformatie brief over openbare toiletten JW Bleumer Leefbaarheid en stedelijk beheer 19-12-2017
Beantwoording door het college van de brief over Moerdijkdelen uit 1936 JW Bleumer Leefbaarheid en stedelijk beheer 14-12-2017
Raadsinformatiebrief over hondenuitlaatkaarten 2017 J.W. Bleumer Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-09-2017
Beantwoording door het college van de brief over de hengelsport in Dordrecht L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 17-08-2017
Brief met verzoek hergebruik brugdelen Moerdijkbrug L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 17-08-2017
Raadsinformatiebrief over voortgang In 1x goed L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 13-07-2017
Brief met vragen over de hengelsport in dordrecht L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 28-06-2017
Brief van omwonende aan de Mariastraat 9-13 over verloedering en verpaupering van het perceel L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 28-06-2017
Raadsinformatiebrief over voortgang graffitiaanpak Binnenstad en 19e Eeuwse Schil L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 07-06-2017
Brief met klacht over ernstige geluidsoverlast van het verkeer tussen Schenkeldijk en rotonde Leeuwstraat / Copernicusweg L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-04-2017
Beantwoording door het college van de brief over verstening Eemsteynplein L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-04-2017
Raadsinformatiebrief over voortgang traject in 1x goed L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 16-02-2017
Brief van een omwonende aan het Eemsteynplein over verstening van de wijk L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 12-01-2017
Vaststellen Hondenbeleid 2016-2020 H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 12-01-2017
Beantwoording door het college van de brief over overlast bij de Admiraalsflat in Wielwijk H.M.Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over voortgang traject in 1x goed H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 24-10-2016
Brief van een inwoner over overlast bij de Admiraalsflat in Wielwijk H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 24-10-2016
Raadsinformatiebrief over concept hondenbeleid 2016-2020 H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 19-09-2016
Beantwoording door het college op de vraag over vismogelijkheden/vergunningen H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 19-09-2016
Raadsinformatiebrief over verwijderen kernelement Goeverneurplein H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 19-09-2016
Beantwoording door college aan stichting Historisch Platform over afstoten gemeentelijk monument Het Werfje in park H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 19-09-2016
Raadsinformatiebrief over Participatiebestek J.H. de Roo - Veulings Zorg en Ondersteuning 18-08-2016
Brief van een inwoner over onkruidbestrijding en het skatepark onder de spoorbrug H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 18-08-2016
Brief van inwoner over verpaupering visgelegenheden in de parken H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 18-08-2016
Beantwoording door het college van de brief over het mogen plaatsen van gedenkplaten H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 18-08-2016
Raadsinformatiebrief over plaatsing scootmobielen appartementencomplex F.M. Lagerveld Veiligheid 07-07-2016
Raadsinformatiebrief over Kwaliteitsverbetering civieltechnische projecten 'in 1 x goed' H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 16-06-2016
Brief van stichting Historisch Platform over afstoten gemeentelijk monument Het Werfje in park Merwestein inclusief de daarbij behorende grond H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 31-05-2016
Raadsinformatiebrief over voortgang graffiti aanpak Binnenstad en 19e Eeuwse Schil H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 31-05-2016
Brief van stichting Historisch Platform Dordrecht met verzoek tot het plaatsen van gedenkplaten H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 31-05-2016
Beantwoording door het college op de brief van een inwoner over de herinrichting van het schoolplein van de Wantijschool H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 21-04-2016
Rapport Berenschot: Implementatie Omgevingswet aanknopingspunten voor een handelingsperspectief H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-03-2016
Agendering Structuurvisie Windenergie H.M. Hoogstad 23-03-2016
Beantwoording door het college van het E-mailbericht van een inwoner over Stage in de Stad H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-03-2016
Brief van een inwoner over de herinrichting van het schoolplein van de Wantijschool H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 11-01-2016
Verlenen krediet Merwedestraat-Oranjelaan (voorstel is ingetrokken, zie voor besluitvorming RIS 1681412) H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 11-01-2016
Brief van de heer G.J. Oomens over gemeentelijk hondenbeleid 2015-2019 H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 03-12-2015
Raadsinformatiebrief over Openbare Verlichting H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 03-12-2015
E-mailbericht van H. van Schaardenburg over Stage in de Stad (groenonderhoud Dordt West) H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 03-12-2015
Raadsinformatiebrief over ontwerpproces Damplein via Dordt aan Zet H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 03-12-2015
Vaststellen startnotitie herijking Hondenbeleid en aangeven van een voorkeursscenario H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 27-10-2015
Brief bewoners over wegwerkzaamheden verricht in de Blanckenburgstraat H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 27-10-2015
Raadsinformatiebrief over voortgang intensieve aanpak overlast in het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt M.J. Geerts Veiligheid 17-07-2015
Raadsinformatiebrief over voortgang graffiti schoonmaakregeling binnenstad en 19e-eeuwse Schil H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 30-06-2015
Raadsinformatiebrief over Onderzoek Bestrating Scheffersplein H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 19-06-2015
Brief van een inwoner over aansprakelijkstelling van raadsleden voor schade ten gevolge van sloopwerken van delen van de gebouwen Doelesteyn en het grondverzet voor de te realiseren parkeerplaats H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-06-2015
Brief van een inwoner over werkzaamheden door Stedin H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-06-2015
Brief van een inwoner over aansprakelijkstelling voor schade door sloopwerken van het rijksmonument Doelesteyn en de overige gebouwen Stek 38-40/Steegoversloot H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-06-2015
Brief van een inwoner over aansprakelijkstelling van raadsleden voor schade ten gevolge van sloopwerken van delen van de gebouwen Doelesteyn en het grondverzet voor de te realiseren parkeerplaats H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-06-2015
Raadsinformatiebrief over Aanwijzingsbesluit tijdelijke hondenuitlaatvoorziening binnenterrein Blekersdijk H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-06-2015
Notitie van sector Stadsbeheer over sponsoren bankjes Dordrecht H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 19-03-2015
Raadsinformatiebrief over visiedocument Beheer Openbare Ruimte en Plan van Aanpak Bedrijfsplan H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 05-02-2015
Raadsinformatiebrief over de prijsvraag voor de brug Stadswerven H.M. Hoogstad Wonen 09-12-2014
Instemmen met het herinrichtingsplan Reddersbuurt Midden en beschikbaar stellen uitvoeringskrediet H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-11-2014
Brief van een inwoner over het verwijderen van een tweetal speeltoestellen Boris Pasternak-erf H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 13-11-2014
Raadsinformatiebrief over verhogen huurtarieven verhuur grond H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 13-11-2014
Raadsinformatiebrief over openbare toiletten in het centrum van Dordrecht H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 12-11-2014
Raadsinformatiebrief over beleving en imago Oud Krispijn H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 21-10-2014
Raadsinformatiebrief over regionaal beleidskader constructies H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over vaststelling hondenuitlaatkaarten 2014 in Dordrecht H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 19-06-2014
Raadsinformatiebrief over pilot Stadspolder H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 22-05-2014
Vaststellen Ondergrondvisie Dordrecht, denken zonder Maaiveld H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 15-05-2014
Brief van fam. Van de Griend over losloopgebied voor honden in het Dubbelsteynpark H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-05-2014
Brief van de heer C.J. van Eijk over de bestrating Stationsplein H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-05-2014
Raadsinformatiebrief over omnibusonderzoek parken en groen 2014 H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 17-04-2014
Brief van R. Immink mede namens groep bewoners over de gang van zaken rond de vaststelling hondenuitlaatkaarten 2014-2016 H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 17-04-2014
Beschikbaar stellen krediet verbouwing Halmaheiraplein 26 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 08-04-2014
Beantwoording door het college van de brief van de heer H. Stiegelis over de aanleg van een kinderbad in Weizigtpark H. Rosier Wonen 26-03-2014
Raadsinformatiebrief over voortgang Intensivering graffitibestrijding Binnenstad H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 25-02-2014
Raadsinformatiebrief over resultaten meting OCD; drie jaar Taskforce Overlast in de Openbare Ruimte F.M. Lagerveld Leefbaarheid en stedelijk beheer 30-01-2014
Brief van de heer H. Stiegelis over de aanleg van een kinderbad in het Weizigtpark en het jaarlijse onderhoud uit het Wijkwensenbudget te bekostigen H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 16-01-2014
Afschrift van een brief van de WMO Adviesraad Dordrecht aan het college over het ontbreken van de geleidelijn bij het Gezondheidspark ASZ H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 16-01-2014
Raadsinformatiebrief over stand van zaken onrechtmatig grondgebruik Fase I H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 11-12-2013
Raadsinformatiebrief over actualisatie hondenuitlaatkaarten 2014 H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 11-12-2013
Brief van de heer H. 't Hart over ondervonden overlast van supermarkt Nettorama op het Damplein H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 07-11-2013
Brief van iVerde aan wethouders en gemeenteraadsleden over bezuinigen op groenvoorzieningen H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 24-10-2013
Raadsinformatiebrief over voortgang aanpak Taskforce Overlast in de Openbare Ruimte in 2012 en toelichting op aanpak in 2013/2014 F.M. Lagerveld Veiligheid 16-10-2013
Raadsinformatiebrief over rapportage Wonen in de Drechtsteden 2013 H. Rosier Wonen 03-10-2013
Brief van omwonenden Kromhout over herplaatsing speeltuintje parkeerplaats Marcellus Schamperstraat H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 03-10-2013
Raadsinformatiebrief over Vitale Wijken H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 21-08-2013
Brief van de heer A.J.A. Poots over schoonmaakwerkzaamheden in de Vogelbuurt H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 21-08-2013
Brief van de heer N. Tempelman over geluidsoverlast reclamevliegtuigjes Leefbaarheid en stedelijk beheer 11-07-2013
Vaststellen startnotitie Commerciële medefinanciering van voorzieningen in de openbare ruimte S.V. Vooren Economie en cultuur 04-07-2013
Brief van wethouder Reynvaan-Jansen over gladheidsbestrijding 04-07-2013
Raadsinformatiebrief over voortgang aanpak Vogelplein-Vogelbuurt, tevens beantwoording motie Onrust in de Vogelbuurt H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 17-06-2013
Brief van wethouder Reynvaan-Jansen over de gladheidsbestrijding in Dordrecht H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 06-06-2013
Brief van S. Coenradi over beleid loslopende honden H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 06-06-2013
Brief van mevrouw J. Franke over de kap van bomen en tekortschietende informatie hierover H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 06-06-2013
Raadsinformatiebrief over Renovatie Scheffersplein H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 14-05-2013
Brief van de heer D. Pols van de fractie VVD over aanpassen of vervangen van straatnaamborden H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 14-05-2013
Raadsinformatiebrief over Beleidsregels bijtincidenten honden H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 09-04-2013
Brief van de wethouder met advies over initiatiefvoorstel van GroenLinks 'Geen poep op de stoep!' H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-03-2013
Brief van de heer A.J.A. Poots over vervuiling van plantsoenen op het Vogelplein H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 13-03-2013
Vaststellen nota Openbare verlichting 2014 - 2023 'licht waar het moet, donker waar het kan' H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 11-03-2013
Brief van VvE Het Havenhuis over de gerenoveerde loopsteiger in de Riedijkshaven H. Rosier Verkeer en vervoer 07-03-2013
Gladheidsbestrijding H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-02-2013
Raadsinformatie over aard van de inzet Mobiele Toezichtpost S.V. Vooren Leefbaarheid en stedelijk beheer 17-01-2013
Beantwoording door het college van de brief van de heer/mevrouw Jonker over nachtelijke werkzaamheden Bankastraat H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 17-01-2013
Raadsinformatiebrief over conceptnota Openbare Verlichting 2014-2023 H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-12-2012
Vaststellen Leidingverordening Dordrecht K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 21-11-2012
Vaststellen Telecommunicatieverordening Dordrecht K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 21-11-2012
Initiatiefvoorstel GroenLinks Geen poep op de stoep!! H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 07-11-2012
Raadsinformatiebrief over intrekken besluit tot afsluiting van de Kloostertuin H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 07-11-2012
Beschikbaar stellen krediet voor renovatie brug Scheffersplein H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 06-11-2012
Brief van de heer/mevrouw L. Jonker over nachtelijke asfalteringswerkzaamheden H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 10-10-2012
Raadsinformatiebrief over stand van zaken 'gewoon doen' en 'actieplan schoon' H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 04-10-2012
Raadsinformatiebrief over concept nota Speelruimtebeleid H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-09-2012
Raadsinformatiebrief over Eerste wijziging Havenreglement Dordrecht (gewijzigde versie) K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 04-09-2012
Raadsinformatiebrief over Rectificatie Hondenuitlaatkaarten H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 04-09-2012
Vaststellen Startnotitie Openbare Verlichting 2014-2023 K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2012
Raadsinformatiebrief over aanpak 'Intensivering graffitibestrijding Binnenstad' H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2012
Brief van mevrouw J.C. Burggraaff over uitvoering van diensten van de HVC H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2012
Raadsinformatiebrief over aanpak jongerenoverlast Vogelplein K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2012
Aanbieding Eindrapport Stadsberaad door Stuurgroep Stadsberaad K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 14-06-2012
Raadsinformatiebrief over voortgang Taskforce Overlast in de Openbare Ruimte H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 14-06-2012
Beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor renovatie van de steiger Riedijkshaven K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 05-06-2012
Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve aanleg glasvezelnetwerk brugbediening K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 05-06-2012
Brief van de heer/mevrouw S.C. Tijssen over een weekmarkt in de wijk Stadspolders H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 12-04-2012
Beantwoording door het college van de brief van Oud Krispijn Bewoners Zelforganisatie over verbetering openbare verlichting H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-03-2012
Raadsinformatiebrief over openbare telefooncellen in Dordrecht H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-03-2012
Raadsinformatiebrief over Besluit aanwijzing hondenuitlaatvoorzieningen in Dordrecht J.J. 't Lam Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-03-2012
Brief van Verontruste Dubbeldammers over plannen van de VVD om de schaatsbaan van IJsclub De Winterkoning te verplaatsen H. Rosier 08-12-2011
Raadsinformatiebrief over het weren van vuurwerkopslag, -verkoop en -groothandel in woongebieden H. Rosier Ruimtelijke ordening 08-12-2011
Raadsinformatiebrief over sanering en mogelijke verwijdering van het in onbruik geraakte westelijk deel van de Stamlijn Staart H. Rosier Verkeer en vervoer 08-12-2011
Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders van de brief van mevrouw C.E. Schalk over fietsen verwijderen in het stationsgebied, verwijderen van fietswrakken uit de stalling, onderhoud rondom voormalige Technische School H. Rosier 08-12-2011
Brief van de heer M. Claessen over onderhoud openbaar groen in Dordrecht H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 24-11-2011
Raadsinformatiebrief over aanpassing beleid drievlaksreclameborden H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 24-11-2011
E-mail van mevrouw R. van der Rest over het voormalig laboratorium aan de Planetenlaan H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 10-11-2011
Beantwoording door het college van Burgemeester en Wethouders van de brief van Be Heppie Kidz over de vestiging van een indoorspeelpaleis H. Rosier Economie en cultuur 10-11-2011
Brief van Be Heppie Kidz over de vestiging van een indoorspeelpaleis H. Rosier Economie en cultuur 03-11-2011
Vaststellen van uitgangspunten voor adoptie/sponsoring van openbaar groen K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 26-10-2011
Raadsinformatiebrief over uitvoering maatregelen in het kader van het hondenbeleid J.H. de Roo-Veulings Leefbaarheid en stedelijk beheer 24-10-2011
Raadsinformatiebrief over sponsoring kerstbomen H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 24-10-2011
Brief van de heer/mevrouw C.E. Schalk over fietsenproblematiek bij het station en over de verwaarlozing van de Technische School aan de Reeweg Oost Rosier, Hennie (H.) 06-10-2011
Raadsinformatiebrief over gladheidbestrijding Dordrecht K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 06-10-2011
Beantwoording door het college van B&W van de brief van een inwoner over afval op straat Rosier, Hennie (H.) 06-10-2011
Beantwoording door het college van B&W van de brief van de heer F. Schlosser en mevrouw I. Dijkshoorn over vervuiling door graffiti J.J. 't Lam Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-09-2011
Brief van de heer K. de Ridder over het afgemeerde vuilwater-aftappunt van de K.D.R.&Z.V. aan de Houttuinen H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-08-2011
Brief van de heer F. Schlosser en mevrouw I. Dijkshoorn over graffiti in wijken Centrum Noordflank en Centrum H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-08-2011
Brief van een inwoner van Dordrecht over onkruidborstelen H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-08-2011
Afschrift van een brief van families Raaijmakers en Bakker aan het college van B&W over de grondwaterstand Dubbeldamseweg Zuid 342 en 344 H. Rosier 06-07-2011
Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders van de brief van de heer B. Wouters over Hondenpoep in de Hoven H. Rosier 02-03-2011
Raadsinformatiebrief over herijking uitvoering hondenbeleid H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 01-02-2011
E-mail van hoveniersbedrijf Boer & Van Duinen over adoptie rotonde aan de Groenezoom/Hastingsweg H. Rosier 15-11-2010
Afschrift van de beantwoording van het college van de brief van de heer M. de Boer over het glasvezelnet in Dordrecht H. Rosier 21-10-2010
E-mail van de heer R. Stolk met vragen en opmerkingen over de vernieuwing van de stad S.V. Vooren 17-08-2010
Reactie aan het gemeentebestuur van de heer R.G. van Bodegom J.J. 't Lam 10-08-2010
Vaststellen verordening vestigen alleenrecht Stichting Bewegwijzering Nederland en Inkoopbureau Bewegwijzering Nederland J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 19-07-2010
Brief van M. Boer over de aanleg van een glasvezelnetwerk door Glashart in Dordrecht H. Rosier 06-07-2010
Afschrift van de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders van de brief Beleid maaien naar klepelen Wantijdijk van Stichting Het Wantij 17-06-2010
Vaststellen van de in de Startnotitie Hondenbeleid opgenomen inhoudelijke en procesmatige kaders voor het beleidsproces. S.V. Vooren Wonen en Leefbaarheid 15-06-2010
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding t.a.v. de "bijlage horend bij 4, wat mag het kosten" behorende bij het raadsvoorstel "Oplossen problematiek Buiten Walevest gemeentelijke bijdrage aan nieuwe radarsensor". W.V.E. Verboom Wonen en Leefbaarheid 26-05-2010
Oplossen problematiek Buiten Walevest gemeentelijke bijdrage aan nieuwe radarsensor W.V.E. Verboom Wonen en Leefbaarheid 25-05-2010
Presentatie: Het belang van beheer in relatie tot ontwikkeling J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 01-04-2010
Brief van watersportverenigingen Drechtstad, EMF en De Kievit over brug Noord over de Vlij H. Rosier 05-01-2010
Brief van de ANWB over de stand van zaken ontwikkelingen bewegwijzering H. Rosier 05-01-2010
Dordrecht speelt Buiten Wonen en Leefbaarheid 26-10-2009
Beschikbaar stellen van een krediet voor de verbouwing van boerderij Smitzigt en de kantoorruimte op de Kerkeplaat W.V.E. Verboom Wonen en Leefbaarheid 23-10-2009
Raadsinformatiebrief over groot onderhoud aan speelvoorzieningen 2009 W.V.E. Verboom Wonen en Leefbaarheid 19-10-2009
Beschikbaar stellen krediet voor het uitvoeren van renovatie-/herstelwerkzaamheden ten behoeve van de afmeervoorzieningen aan Riedijkshaven, Bomhaven en Buiten Kalkhaven J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 14-09-2009
Raadsinformatiebrief over gladheidsbestrijding winter 2008-2009 J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 13-07-2009
IDvoorderaad van dhr. D. van Burgel over afschaffing hondenbelasting en verhoging boete Wonen en Leefbaarheid 09-07-2009
IDvoorderaad van Mw. C. Pieters over veilige hondenuitlaatplaatsen Wonen en Leefbaarheid 09-07-2009
IDvoorderaad van Mevrouw I. Bovenlander over naambordje voor de Nieuwe Haven Wonen en Leefbaarheid 09-07-2009
IDvoorderaad van mevrouw A.J.M. van Ameijden-Thoman over een dierenbegraafplaats aan de Nieuweweg. Wonen en Leefbaarheid 26-05-2009
Raadsinformatiebrief over NETWERK en straatreiniging J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 25-05-2009
Vaststellen van een nieuwe Telecommunicatieverordening Dordrecht en intrekken van de Telecommunicatieverordening van 3 oktober 2000. J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 17-04-2009
Beschikbaarstellen van een krediet voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van de oeverconstructie in de Zuidhaven en Jachthaven Kop van 't Land J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 17-04-2009
Antwoord aan de jongens van De Hoven t.a.v. Laurens de Boer naar aanleiding van zijn e-mailbericht over een skatebaan in De Hoven J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 07-04-2009
Antwoordbrief aan mevrouw M. de Haas naar aanleiding van haar e-mailbericht over de speelplek in de Waterman J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 03-04-2009
Intrekken Verordening betreffende het herstellen van bestratingen J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 09-01-2009
Antwoordbrief aan MDS Buitenreclame over buitenreclame in Dordrecht Wonen en Leefbaarheid 05-11-2008
Raadsinformatiebrief over hondenuitlaatvoorzieningen De Hoven Wonen en Leefbaarheid 29-09-2008
Raadsinformatiebrief over de aanleg van een legale graffitimuur, definitief besluit Wonen en Leefbaarheid 29-09-2008
Raadsinformatiebrief over hondenuitlaatvoorzieningen De Hoven Wonen en Leefbaarheid 23-09-2008
Raadsinformatiebrief over legale graffitimuur Wonen en Leefbaarheid 23-09-2008
Raadsinformatiebrief over hondenuitlaatvoorzieningen De Hoven Wonen en Leefbaarheid 09-07-2008
Raadsinformatiebrief over besluitvormingsprocedure hondenuitlaatvoorzieningen De Hoven Wonen en Leefbaarheid 23-06-2008
Raadsinformatiebrief over de Kwaliteit van de Openbare Ruimte Wonen en Leefbaarheid 19-03-2008
Presentatie Kwaliteit Openbare Ruimte Wonen en Leefbaarheid 05-03-2008
Raadsinformatiebrief over ‘Bewonersoordeel openbaar groen Dordrecht 2007’ Wonen en Leefbaarheid 04-03-2008
Raadsinformatiebrief over “Bewonersoordeel openbaar groen Dordrecht 2007" Wonen en Leefbaarheid 06-02-2008
Raadsvoorstel over beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. akoestische maatregelen Wieldrechtseweg Ondernemerschap en Bereikbaarheid 11-12-2007
Afschrift v/h college aan dhr. Vogelaar over over het voetpad langs het Wantij Veiligheid 27-11-2007
Raadsinformatiebrief over rapportage Wijklijn 2006 + KTO Wijklijn 2007 Wonen en Leefbaarheid 04-09-2007
Raadsinformatiebrief over rapportage Wijklijn 2006+ KTO Wijklijn 2007 Wonen en Leefbaarheid 21-08-2007
Bomenkap De Sitterstraat / Stierstraat Wonen en Leefbaarheid 19-06-2007
Raadsinformatiebrief over uitwerking groot onderhoud groen (€ 250.000,-- lijst) Wonen en Leefbaarheid 27-04-2007
Raadsinformatiebrief over rapportage Wijklijn 2005 Wonen en Leefbaarheid 12-09-2006
Raadsinformatiebrief Wijklijn rapportage 2005 Wonen en Leefbaarheid 26-07-2006
.63 Brief bewonersgroep verzetsbuurt over grit 09-06-2006