Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 64

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 64

Openstaand onderwerp 64 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:57
Onderwerp Wijkgericht werken en wijkplannen
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Vaststellen inhoudelijke en procesmatige kaders startnotitie Sterke basis in de wijk D. Coenen Zorg en Ondersteuning 06-02-2017
Beantwoording door het college van de brief van st. Wijk voor Wijk over Plan Wijk voor een schone Wijk H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 18-12-2014
Brief van Stichting Wijk voor Wijk over de pilot Wijk voor een schone Wijk waarmee de leefbaarheid wordt vergroot en de participatiesamenleving vorm krijgt S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 13-11-2014
Raadsinformatiebrief over voortgang wijkaanpak Oud Krispijn H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 05-09-2013
Ontwikkelingen Winkelcentrum Crabbehof: beantwoording college ten behoeve commissiebehandeling op 12 juni 2013 H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 06-06-2013
Raadsinformatiebrief over evaluatie Bewoners aan Zet S.V. Vooren Leefbaarheid en stedelijk beheer 14-05-2013
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer J.C. van der Net namens de fractie VVD over Ontwikkelingen Winkelcentrum Crabbehof S.V. Vooren Economie en cultuur 09-04-2013
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer E.A.M. Nederhof namens de fractie Beter voor Dordt over Ontwikkelingen Winkelcentrum Crabbehof S.V. Vooren Economie en cultuur 09-04-2013
Beantwoording door het college van vragen art. 40 Reglement van Orde van de fracties GroenLinks, D66 en PvdA over BAF in sociale programma's van Wielwijk en Crabbehof H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 21-11-2012
Raadsinformatiebrief over uitvoering extensiveringsvoorstel Wijkwensen en samenvoegen middelen voor uitvoering Bewoners aan zet, onderdeel bewonersregiegroepen K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 22-03-2012
Raadsinformatiebrief over continu ontwikkelen Wijklijn H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 16-02-2012
Evaluatie van de gebiedsinformatiemarkt (GiM) voor de wijken Stadspolders, Sterrenburg en Dubbeldam S.V. Vooren 11-08-2010
Raadsinformatiebrief over wijziging Nadere subsidieregels voor wijkinitiatieven W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 03-07-2009
Raadsinformatiebrief over Wijkvisies Sterrenburg en Reeland W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 12-06-2009
Antwoordbrief aan het Vrijwilligerscentrum De Driesprong naar aanleiding van diens brief over afnemende voorzieningen en subsidie voor de wijk Reeland W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 12-01-2009
Raadsinformatiebrief over uitvoeringsplan Wijkgericht Werken W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 19-12-2008
Raadsinformatiebrief inzake Samen de buurt mooier maken Sociale Infrastructuur 03-12-2008
Presentatie door mevrouw Saint Aulaire van wijkgericht werken 13-11-2008
Raadsinformatiebrief over Samen de buurt mooier maken Sociale Infrastructuur 13-11-2008
Raadsinformatiebrief over uitvoeringsplannen 2007 van wijken Sociale Infrastructuur 20-03-2007
Raadsinformatiebrief over evaluatierapport “Stadspolder, een buurt om mooi te houden” Sociale Infrastructuur 23-01-2007
Raadsinformatiebrief over evaluatierapport “Stadspolder, een buurt om mooi te houden” Sociale Infrastructuur 12-01-2007
Raadsinformatiebrief over Herijking Wijkgericht Werken / Leefbare stad 2006- 2010 Sociale Infrastructuur 15-11-2006
Raadsinformatiebrief over Herijking Wijkgericht Werken / Leefbare stad 2006- 2010 Sociale Infrastructuur 26-07-2006