Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 63

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 63

Openstaand onderwerp 63 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:47
Onderwerp Water
Omschrijving hemelwater, kaderrichtlijn water, ruimte geven, waterplan, riolering, riolen
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Antwoordbrief aan mevrouw Elsen en Koolen (en bewoners Komatistraat) over wateroverlast in de Komatistraat M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 12-11-2020
Raadsinformatiebrief over beantwoorden motie M25a "Walg, blauwalg" M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 05-11-2019
Raadsinformatiebrief over Tussenrapportage Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 09-04-2018
Kennisnemen van de uitvoering van het Interreg VB project SCORE en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen M den Boer Milieu en duurzaamheid 09-04-2018
Raadsinformatiebrief inzake buitendijkse waterveiligheid H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 08-12-2016
Vaststellen van aanpak wateroverlast stad en parken en kennisnemen van de aanvullende informatie uit het Addendum op het GRP VI H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 24-10-2016
Raadsinformatiebrief over wateroverlast in de parken H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 11-01-2016
Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 03-12-2015
Bestuurlijke consultatieronde Deltaprogramma H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 17-04-2014
Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden: bestuurlijke consultatieronde H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 16-01-2014
Informeren en consulteren over Deltaprogramma 19-12-2013
Uitvoeren CAMINO-project, benutten subsidie 91.500 vanuit het programma Inttereg t.l.v. dit project en vaststellen begrotingswijziging 213042 H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 03-10-2013
Raadsinformatiebrief over verzoek Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de inzet van een gemeenteambassadeur water te overwegen J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 15-06-2010
Instemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijzen en vaststellen van het Waterplan Dordrecht 2009-2015 J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 02-12-2009
Instemmen met het inzetten van de toegekende subsidies voor het uitvoeren van het MARE-project, het beschikbaar stellen van krediet en het dienovereenkomstig wijzigen van de begroting. J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 10-07-2009
Raadsinformatiebrief over beleidsplan hemelwater en grondwater J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 16-01-2009
Raadsinformatiebrief over Maatregelenpakket Europese Kaderrichtlijn Water Wonen en Leefbaarheid 25-11-2008
Raadsinformatiebrief maatregelenpakket Europese Kaderrichtlijn Water Wonen en Leefbaarheid 04-11-2008
Bekrachtiging Realisatiestrategie Ruimte geven Ruimtelijke Ontwikkeling 14-07-2008
Bekrachtigen vaststelling Realisatiestrategie Ruimte geven Ruimtelijke Ontwikkeling 09-07-2008
Raadsvoorstel over “van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak" Wonen en Leefbaarheid 26-05-2008
Regiobijeenkomst Provinciale Staten Ruimtelijke Ontwikkeling 22-01-2008
REGIOKAMER Presentatie ‘ Realisatiestrategie Ruimte geven’ Ruimtelijke Ontwikkeling 29-11-2007
Raadsvoorstel Urban Flood Management 30-10-2006