Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 60

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 60

Openstaand onderwerp 60 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:43
Onderwerp Milieu
Omschrijving milieujaarverslag, milieuprogramma,
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Vaststellen Grondstoffenbeleid gemeente Dordrecht 2021-2030 M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 13-11-2020
Brief van milieudefensie over transitievisie warmte en biomassa-installaties Duurzaam en Innovatief Dordrecht 12-11-2020
Regionale informatiebrief regionale energiestrategie 1.0 Drechtsteden M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 12-11-2020
Brief van W.A. Bode met verzoek om beëindiging chemicaliën in voedingsmiddelen i.r.t. PFAS M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 22-10-2020
Raadsinformatiebrief over Resultaten Groenblauwe visie en risicodialoog klimaatadaptatie M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 08-10-2020
Kennisnemen van de concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden en aandachtspunten, wijzigingen en/of aanvullingen kenbaar te maken M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 27-08-2020
Bericht van de heer Lammers met persbericht resultaten onderzoek PFAS in drinkwater M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 27-08-2020
Afschrift motie van Gemeente Steenbergen inzake zorgen over uitrol 5G M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 16-07-2020
VNG Ledenbrief inzake Uitvoeringslasten Klimaatakkoord M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 25-06-2020
Brief van Drechtse Stromen over de ambitie van de Regionale Energiestrategie Drechtsteden M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 11-06-2020
Afschriftbrief van de heer Kievit namens Water Natuurlijk Hollandse Delta inzake onderhoud bomenbestand door bescherming boomstructuren en extra aanplant als klimaat regel M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 11-06-2020
Afschriftbrief gemeente Roosendaal aan Tweede Kamer inzake zorgen uitrol 5G M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 04-06-2020
Brief namens burgercollectief Stralingsbewust wonen over stralingsarme omgeving 5G M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 04-06-2020
Bericht Drechtse Stromen weer veel bereikt in 2019 Duurzaam en Innovatief Dordrecht 28-05-2020
Raadsinformatiebrief over dossier Chemours en DuPont M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 11-05-2020
Raadsinformatiebrief over Financiering energietransitie particuliere woningeigenaren en groen steuntje in de rug Duurzaam en Innovatief Dordrecht 11-05-2020
Brief van mevrouw Stiegelis over stralingsbelasting opschalen 4G naar 5G M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 16-04-2020
Brief van Milieudefensie inzake oproep tot stoppen aanleg biomassa-installaties M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 26-03-2020
Brief van LMAD aan gemeenteraad inzake Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) bewustwordingscampagne NV M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 20-03-2020
Brief van mevrouw Nijmegen over besluitvorming 5G straling JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 19-03-2020
Bericht van de heer Lammers namens fractie Onafhankelijk Papendrecht over uitstoot PFAS M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 18-02-2020
Bericht van mevouw Jager als aanvulling op eerder bericht over legalisatie lozingen PFOA en GenX M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 18-02-2020
Brief van DCMR milieudienst Rijnmond inzake verklaring van geen bedenkingen Chemours M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 18-02-2020
Brief van de Statiegeldalliantie M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 09-01-2020
Raadsinformatiebrief over tussenevaluatie Afval Pilots gemeente Dordrecht M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 18-12-2019
Kennisnemen van het RKC rapport 'Wat opvalt aan afval', onderschrijven van de conclusies en overnemen van de aanbevelingen M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 05-12-2019
Afschriftbrief van stichting Het Wantij over belang van het onderzoek naar PFAS i.v.m. de ligging van Chemours nabij het stroomgebied van de rivier het Wantij en de Sliedrechtse Biesbosch M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 21-11-2019
Raadsinformatiebrief over dossier Chemours en DuPont M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 23-09-2019
Memo van wethouder Sleeking: informatie omtrent de stikstofproblematiek M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 02-09-2019
Beantwoording door het college van de brief van Mevr. A. Ooms over bovengrondse containers M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 02-09-2019
Raadsinformatiebrief met beantwoorden motie 181218 M9 Aandacht duurzaam en energie M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 02-09-2019
Afschriftbrief van de heer Bosman met zorgen over het uitrollen van het 5G netwerk en de rol van de VNG hierbij M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 02-09-2019
VNG ledenbrief 20190716 stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten Duurzaam en Innovatief Dordrecht 02-09-2019
Afschriftbrief van mevrouw Nijmegen over toekomstige/nabije besluitvorming inzake 5G straling M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 02-09-2019
Afschriftbrief van de heer Wegman over uitbreiding 5G netwerk in Dordrecht en de elektromagnetische straling die ermee gepaard gaat M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 02-09-2019
Initiatiefvoorstel De weg naar een energieneutraal Dordrecht Duurzaam en Innovatief Dordrecht 27-06-2019
Afschriftbrief Stichting Het Wantij aan Minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake lozing pfoa en genX in het Wantij door waterbedrijf Evides te Dordrecht M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 15-04-2019
Raadsinformatiebrief over stand van zaken dossier Chemours - Dupont (april 2019) M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 15-04-2019
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de D66 fractie over uitstoot PFOA als restproduct GenX M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 05-02-2019
Brief van de heer Dekker met ontraden houtstook in het Schone Lucht Akkoord 2019 M den Boer Leefbaar en Veilig Dordrecht 10-01-2019
Brief van Natuur & Milieu, Fietsersbond, Milieudefensie, Wandelnet, Longfonds, reizigersvereniging Rover en MENSenSTRAAT met aanbieding benchmark 'actieve, gezonde, duurzame mobiliteit gemeenten' M den Boer Milieu en duurzaamheid 12-12-2018
Brief van de heer Dekker met verzoek om de overlast veroorzaakt door houtstook onder de aandacht te brengen van de inwoners M den Boer Milieu en duurzaamheid 15-11-2018
Raadsinformatiebrief over dossier Chemours en DuPont M den Boer Milieu en duurzaamheid 03-10-2018
Manifest aan de gemeenten en waterschappen - voorkom klimaatboetes van kabinet -ontkoppel energie- en klimaatbeleid - stop biomassa M den Boer Milieu en duurzaamheid 13-09-2018
Brief van E. Pijnappels over invoeren van JA-JA stickers voor mensen die reclamedrukwerk willen ontvangen om zo het milieu te sparen M den Boer Milieu en duurzaamheid 23-08-2018
Raadsinformatiebrief inzake aanvraag BKZ regeling Aardgasvrije wijken met wijkaanpak Crabbehof M den Boer Milieu en duurzaamheid 23-08-2018
Beantwoording door het college van de brief van mevrouw G. Stam over aanpak zwerfafval parkeerplaats Admiraalsplein M den Boer Milieu en duurzaamheid 23-08-2018
Bericht van R. Klaassen, voorzitter Drechtstadboer over Lezing Dordrecht Drechtsteden Duurzaamheid door dr ir Han Wiskerke M den Boer Milieu en duurzaamheid 23-08-2018
Beantwoording door het college van de brief van mevrouw Greve inzake vragen risicorelevant bedrijf Dupont en Chemours M den Boer Milieu en duurzaamheid 23-08-2018
Aanbiedingsbrief toolkit NLVOW M den Boer Milieu en duurzaamheid 11-06-2018
Raadsinformatiebrief over dossier Chemours en DuPont M den Boer Milieu en duurzaamheid 11-06-2018
Beantwoording door het college van de brief van de heer F. van Dijk over overlast Mariastraat/vervuilde grond Alexanderstraat M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 17-05-2018
Brief van de heer F. van Dijk over mondeling gehoord worden door de gemeenteraad betreffende verontreiniging perceel Mariastraat 9 - 13 M den Boer Milieu en duurzaamheid 17-05-2018
Afleggen van een verklaring van geen bedenkingen windturbine Krabbegors M den Boer Milieu en duurzaamheid 17-05-2018
Raadsinformatiebrief inzake Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050 M den Boer Milieu en duurzaamheid 09-04-2018
Brief van mevrouw Greve met prangende vragen inzake risicorelevant bedrijf DuPont/Chemours M den Boer Milieu en duurzaamheid 09-04-2018
Brief aan Chemours Netherlands B.V. schadevergoeding voor de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht voor de gevolgen van de emissie van (PFOA) en de chemische stoffen die worden gebruikt bij de toepassing van de GenX-technologie (GenX-stoffen) M den Boer Milieu en duurzaamheid 09-04-2018
Raadsinformatiebrief over dossier Chemours en DuPont M den Boer Milieu en duurzaamheid 09-04-2018
Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve de uitvoering bodemsanering Dordrecht 2018 M den Boer Milieu en duurzaamheid 09-04-2018
Beantwoording door het college van de brief over het stimuleren van burgers om meer groen in hun tuinen te planten (operatie steenbreek) M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Reactie van de heer Boerman op antwoordbrief namens het college inzake brief d.d. 06-04-2017 besluit geen houtkachels te installeren M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 09-04-2018
Brief van wethouder Van der Linden over geluidsklachten bedrijven Zeehavens M den Boer Verkeer en vervoer 09-04-2018
Brief van de heer van Dijk over overlast Mariastraat / vervuilde grond Alexanderstraat M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Raadsinformatiebrief inzake Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw M den Boer Milieu en duurzaamheid 09-04-2018
Raadsinformatiebrief Stedenbouwkundige visie geluidsschermen A16/N3/spoor M den Boer Milieu en duurzaamheid 09-04-2018
Brief van mevrouw G. Stam over aanpak zwerfafval parkeerplaats Admiraalsplein M den Boer Milieu en duurzaamheid 09-04-2018
Rapport "Inventarisatie Landschaptuin van Duurzaamheidscentrum Weizigt" M den Boer Milieu en duurzaamheid 11-01-2018
Beantwoording door het college van de brief van P. Elzerman over drinkwaterkwaliteit M den Boer Milieu en duurzaamheid 11-01-2018
Raadsinformatiebrief over jaarrapportage 2016 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid JW Bleumer Milieu en duurzaamheid 19-12-2017
Instemmen met proeven Grondstoffenbeleidsplan 2016-2020 Gemeente Dordrecht JW Bleumer Milieu en duurzaamheid 19-12-2017
Brief van de heer F. van Dijk over beantwoording d.d. 15-11-2017 inzake Mariastraat 9-13 JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-12-2017
Onafhankelijk Papendrecht: vragen over de Burenraad DuPont/Chemours JW Bleumer Milieu en duurzaamheid 19-12-2017
Nagekomen brief van dhr. Beuvens over het stimuleren van burgers om meer groen in hun tuinen te planten M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 14-12-2017
Burgerinitiatief over steun proeftuin Amstelwijck JW Bleumer Milieu en duurzaamheid 09-11-2017
Vaststellen Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050 JW Bleumer Milieu en duurzaamheid 27-10-2017
Raadsinformatiebrief over Stand van zaken Chemours en DuPont 3 oktober 2017 JW Bleumer Milieu en duurzaamheid 19-10-2017
Raadsinformatiebrief over regeling bloedtesten PFOA conform motie Tweede Kamer JW Bleumer Milieu en duurzaamheid 13-10-2017
Bespreking GenX en andere zeer zorgwekkende stoffen L. Groenenboom Milieu en duurzaamheid 17-08-2017
Brief van de heer Elzerman met afschrift van tweetal brieven aan drinkwaterbedrijf Evides inzake Levering discutabel / omstreden drinkwater door waterbedrijf Evides L. Groenenboom Milieu en duurzaamheid 17-08-2017
Raadsinformatiebrief over plan van asbestdaken L. Groenenboom Milieu en duurzaamheid 13-07-2017
Raadsinformatiebrief over dossier Chemours en DuPont L. Groenenboom Milieu en duurzaamheid 13-07-2017
Bespreking energiestrategie Drechtsteden Milieu en duurzaamheid 28-06-2017
Brief met overzicht problemen die het asbestverwijderingsbesluit particuliere woningeigenaren in het algemeen en voor de bewoners Tafelberg in het bijzonder met zich meebrengt L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 28-06-2017
Raadsinformatiebrief over aanvullende financiële bijdragen Bodemsaneringsprogramma 2017 L. Groenenboom Milieu en duurzaamheid 15-06-2017
Uitvoeren BEGIN-project, benutten subsidie vanuit het programma Interreg VB, t.l.v. dit project de begroting dienovereenkomstig te wijzigen L. Groenenboom Milieu en duurzaamheid 07-06-2017
Raadsinformatiebrief over bodemrapporten PFOA L. Groenenboom Milieu en duurzaamheid 07-06-2017
Beantwoording door het college van de brief over afvalscheiding (Grondstoffenbeleidsplan) L. Groenenboom Milieu en duurzaamheid 20-04-2017
Raadsinformatiebrief over dossier Chemours en DuPont L. Groenenboom Milieu en duurzaamheid 20-04-2017
Brief over de mogelijke schadelijkheid van het stoken van houtkachels L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-04-2017
Raadsinformatiebrief over motie M36 Compact, duurzaam en modulair wonen en leven d.d. 29 juni 2016 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 21-03-2017
Brief van een inwoner over de plannen om de afvalscheiding in Dordrecht te bevorderen L. Groenenboom Milieu en duurzaamheid 16-02-2017
Raadsinformatiebrief over het verstrekken van duurzaamheidsleningen L. Groenenboom Milieu en duurzaamheid 16-02-2017
Rapport mede opgesteld door Fietsersbond Drechtsteden en Milieufederatie Drechtsteden over verduurzaming van de N3 L. Groenenboom Verkeer en vervoer 16-02-2017
Beschikbaar stellen van een krediet voor uitvoering bodemsanering Dordrecht 2017 L. Groenenboom Milieu en duurzaamheid 16-02-2017
Vaststellen gewijzigde Bodemenergieplan Dordrecht L. Groenenboom Milieu en duurzaamheid 16-02-2017
Raadsinformatiebrief over beantwoording moties 'M3 Geef Dordt meer schone lucht' en 'M4 Snel op naar geluidsarme N3' H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 12-01-2017
Agenderingsverzoek werkbezoek Dupont Milieu en duurzaamheid 12-01-2017
Vaststellen Grondstoffenbeleidsplan 2016-2020 Gemeente Dordrecht H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 12-01-2017
Rondvraag en sluiting H.M. Hoogstad 12-01-2017
Raadsinformatiebrief over bodemonderzoeken naar PFOA in voormalige stortplaatsen H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 08-12-2016
Verzameldossier Dupont/Chemours H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over geurhinderbeleid H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over dossier Chemours - DuPont H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 08-12-2016
Raadsinformatiebrief inzake aanleg warmtenet H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over incident formaldehyde bij DuPont en de motie Dordt is het zat! H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 11-10-2016
Raadsinformatiebrief over motie Duidelijkheid/regeling financiele tegemoetkoming bloedtesten PFOA H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 11-10-2016
Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fractie D66 'Dordt is het zat!' Milieu en duurzaamheid 28-09-2016
Beschikbaar stellen van krediet voor dekking steekproef bloedonderzoek en onderzoekskosten bodemverontreiniging met PFOA H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 19-09-2016
Raadsinformatiebrief over Afsprakenkader Energiestrategie Drechtsteden H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 18-08-2016
Raadsinformatiebrief over vergunning Viton-fabriek en zeer zorgwekkende stoffen Chemours H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 18-08-2016
Raadsinformatiebrief over stand van zaken PFOA H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 22-06-2016
Beantwoording door het college van de brief van mevrouw van Den Boogaard over vragen over Dupont/PFOA H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 16-06-2016
Raadsinformatiebrief over voortgang Opgave Duurzaamheid en Motie Marsroute H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 16-06-2016
Brief van een burger over straling van draadloze communicatie M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 26-05-2016
Brieven TK tkn met informatie inzake PFOA (15 en 20 april 2016) H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 02-05-2016
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO over gezondheidsrisico's bodem- en luchtverontreiniging H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 21-04-2016
Brief van een inwoner over vragen inzake uitstoot C8 door Chemours H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 21-04-2016
Vaststellen structuurvisie Windenergie in Dordrecht H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 13-04-2016
Deloitte Insight financiële trendanalyse gemeenten, provincies en waterschappen H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 13-04-2016
Raadsinformatiebrief inzake DGJ-advies biomonitoring PFOA H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 12-04-2016
Wethoudersbrief over de stand van zaken PFOA-problematiek H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 12-04-2016
Raadsinformatiebrief over Grondwaterverontreiniging Chemours H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 12-04-2016
Raadsinformatiebrief inzake RIVM rapport PFOA H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 12-04-2016
Beantwoording van de provincie Zuid-Holland over Telfonproductie Dordrecht op vragen van de gemeente Sliedrecht H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 23-03-2016
Initiatiefvoorstel tot verruiming van de mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie 19e eeuwse schil H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 17-03-2016
Raadsinformatiebrief inzake initiatiefvoorstel Zonnepanelen in de 19e eeuwse schil H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 18-02-2016
Commissie voor de milieueffectrapportage: instelling werkgroep mer Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 04-02-2016
Brief van mevrouw van den Boogaard met vragen over Dupont en PFOA H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 04-02-2016
Instemmen met ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht en ontwerp-structuurvisie Windenergie in Dordrecht H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 09-12-2015
Brief van de heer Vriens over hulpvraag voor burgers, ziek door straling van draadloze communicatie H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 03-12-2015
Brief bewoners over zonnepanelen op hun dak H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 27-10-2015
Instemmen met voorstel scenario's en Startnotitie Grondstoffenbeleid gemeente Dordrecht 2016-2025 H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 27-10-2015
Raadsinformatiebrief over Warmtenet Dordrecht H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 27-10-2015
Raadsinformatiebrief over beantwoording zienswijzen Notitie reikwijdte en detailniveau MER Dordtse Kil IV H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-07-2015
Beantwoording door het college van de brief van Partij voor de Dieren over de bestrijding van Bereklauw H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 08-06-2015
Brief van het Duurzaamheidsplatform Zwijndrecht over gezamenlijk aanvragen subsidies voor afvalbeleid en regionale website duurzaamheid in de Drechtsteden H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 15-04-2015
Beschikbaar stellen van een krediet voor uitvoering bodemsanering Dordrecht 2015 H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 19-03-2015
Wijzigen van de begroting 2014 en 2015 inzake de uitbreiding van het CAMINO project H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 20-11-2014
Raadsinformatiebrief over afhandeling vondst asbesthoudend materiaal Regulushof H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 13-11-2014
Partij voor de dieren Dordrecht: brief over de bestrijding van Bereklauw met Brabantmix H. Rosier Milieu en duurzaamheid 21-10-2014
Programma Themabijeenkomst ondergrond 14-10-2014
Inspiratieboek en atlas ondergrond 14-10-2014
Raadsinformatiebrief over Onderzoeken Ondergrond Dordrecht H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 15-09-2014
Raadsinformatiebrief over Jaarprogramma 2014 Omgevingsdienst ZHZ H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over eindrapportage inzamelproef grondstoffen hoogbouw H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 04-09-2014
Vaststellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over Overeenkomst "overdragen" bevoegdheid omgevingsvergunning locaties windenergie gemeente Dordrecht H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over Rapportage communicatie Windenergie in Dordrecht en zienswijzentermijn ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 04-09-2014
Brief van Wecycle over Benchmark 2013 afgifte elektrische apparaten (e-waste) H. Rosier Milieu en duurzaamheid 19-06-2014
Raadsinformatiebrief over asbestvondst Regulushof eind april 2014 H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 10-06-2014
Drecht Stadsboer Coöperatie: aanbieding Startnotitie H. Rosier Milieu en duurzaamheid 10-06-2014
Raadsinformatiebrief over sanering voormalige stortplaats Polder Stededijk H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 08-05-2014
Raadsinformatiebrief over ontwikkelrichting voor de Energiecooperatie Dordrecht H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 08-05-2014
Raadsinformatiebrief over vervolg op inzamelproef grondstoffen hoogbouw H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 08-05-2014
Natuur en Milieufederaties e.a.: invulling VNG Ondersteuningsprogramma Energie H. Rosier Milieu en duurzaamheid 17-04-2014
Raadsinformatiebrief over realisatie uitvoeringsprogramma Stedelijke Ecologische Structuur 2009-2013 H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 27-02-2014
Raadsinformatiebrief over tussenevaluatie inzamelproef grondstoffen hoogbouw H. Rosier Milieu en duurzaamheid 25-02-2014
Raadsinformatiebrief over beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen H. Rosier Milieu en duurzaamheid 30-01-2014
Raadsinformatiebrief over de voortgang van het (regionaal) Programma Luchtkwaliteit H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 16-01-2014
Raadsinformatiebrief over Actieplan Geluid H. Rosier Milieu en duurzaamheid 11-12-2013
Vaststellen Uitvoeringsagenda Windenergie in Dordrecht en beschikbaar stellen krediet van €85.625,-- H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 28-11-2013
Raadsinformatiebrief over Ondergrondvisie Dordrecht H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 21-11-2013
Raadsinformatiebrief over aanschaf zonatlas/zon op gemeentelijke gebouwen H. Rosier Milieu en duurzaamheid 21-11-2013
Raadsinformatiebrief over het voorstel voor het niet instellen van een vuurwerkvrije binnenstad H. Rosier Milieu en duurzaamheid 07-11-2013
Gemeente Barendrecht: motie Beleidsnota 'Ondergrond van Barendrecht' H. Rosier Milieu en duurzaamheid 24-10-2013
Raadsinformatiebrief over sanering voormalige stortplaats Polder Stededijk H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 24-10-2013
VNG ledenbrief over vergoeding zwerfafval in het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen H. Rosier Milieu en duurzaamheid 12-09-2013
Brief van Stichting Schaliegasvrij Nederland over het standpunt van gemeenten H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 05-09-2013
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de oppositiepartijen over Stort asbesthoudend afval Derde Merwedehaven H. Rosier Milieu en duurzaamheid 21-08-2013
Brief van het college aan Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid over zienswijze op ontwerpbeschikking revisievergunning Dupont H. Rosier Milieu en duurzaamheid 11-07-2013
Brief van Renewable Factory over de commissievergadering Windenergie van 18 juni 2013 H. Rosier Milieu en duurzaamheid 10-07-2013
Raadsinformatiebrief over Derde Merwedehaven H. Rosier Milieu en duurzaamheid 10-07-2013
Brief van de heer H. van Oord over collegevoorstel Windenergie H. Rosier Milieu en duurzaamheid 21-06-2013
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van het Aankoopstrategieplan Nieuwe Dordtse Biesbosch (1086181) Milieu en duurzaamheid 21-06-2013
Afschrift van een brief van de heer J.A.G. Groenendijk aan de Omgevingsdienst over emissies van Du Pont de Nemours H. Rosier Milieu en duurzaamheid 06-06-2013
Raadsinformatiebrief over Derde Merwedehaven H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 23-05-2013
Wecycle: benchmark 2012 afgifte elektrische apparaten (e-waste) H. Rosier Milieu en duurzaamheid 14-05-2013
Raadsinformatiebrief over Jaarprogramma 2013 en Jaarrapportage 2012 Omgevingsdienst ZHZ H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-04-2013
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie PvdA over de opslag van ziekenhuisafval op Duivelseiland H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 09-04-2013
Raadsinformatiebrief over tijdelijke natuur en ander tijdelijk groen op braakliggende terreinen H. Rosier Milieu en duurzaamheid 20-03-2013
Beantwoording door het college van de brief van de heer J.F. van der Wielen over Innovatie bij digitale afvalkalender H. Rosier Milieu en duurzaamheid 20-03-2013
Brief van de heer G. van Geldere over het artikel in de Stem van Dordt van de fractie PvdA over opslag ziekenhuisafval H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 07-03-2013
Brief van St. Natuur- en Vogelwacht Dordrecht over windmolens op het Eiland van Dordrecht H. Rosier Milieu en duurzaamheid 07-03-2013
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage met juridisch advies behorende bij Raadsinformatiebrief (Risnr. 1014022) over het B&W besluit van 5 maart 2013 inzake Derde Merwedehaven Milieu en duurzaamheid 07-03-2013
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw J. Heijmans namens de fractie PvdA over de opslag van ziekenhuisafval op Duivelseiland Milieu en duurzaamheid 07-03-2013
E-mail van de heer J. Vos over zonnepanelen H. Rosier Milieu en duurzaamheid 13-02-2013
Zienswijze college van B&W Alblasserdam op de ontwerpbeschikking Ruigenhil Vastgoed BV (aanvraag Omgevingsvergunning Nedstaal) H. Rosier Milieu en duurzaamheid 06-02-2013
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw J.E.T.M. van Dongen namens de fractie Beter voor Dordt over de afvalkalender H. Rosier Milieu en duurzaamheid 06-02-2013
Raadsinformatiebrief over oplaadpunten elektrisch vervoer H. Rosier Milieu en duurzaamheid 17-01-2013
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw J.E.T.M. van Dongen namens de fractie Beter voor Dordt over de beschikbaarheid van de afvalkalender 2013 Dienstverlening 17-01-2013
Brief van gemeente Binnenmaas aan bewoners De Wacht over de plaatsing van windmolens tegenover Willemsdorp en Dordtse Kil IV H. Rosier Milieu en duurzaamheid 17-01-2013
Brief van Exploitatie Polder Stededijk over sanering voormalige 'Stort van Troost' H. Rosier Milieu en duurzaamheid 06-12-2012
Raadsinformatiebrief over motie Dordrecht Plastic Tas Vrij H. Rosier Milieu en duurzaamheid 06-12-2012
Vaststellen geactualiseerd Milieubeleidsplan Dordrecht K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 05-12-2012
Brief van EVS-Ecovrede over criteria voor succesvolle stadslandbouw H. Rosier Milieu en duurzaamheid 07-11-2012
Gemeente Winterswijk: motie 'Belang inzake duurzame energie' H. Rosier Milieu en duurzaamheid 04-10-2012
Brief van Provinciale Staten over de stand van zaken bij de Viton fabriek van DuPont de Nemours H. Rosier Milieu en duurzaamheid 20-09-2012
Brief van familie Van der Pols en familie Poort over eindrapport Flora en Fauna inzake Tijpoortbrug in Plan Tij H. Rosier Milieu en duurzaamheid 04-09-2012
Raadsinformatiebrief over natuurvriendelijke oever Wantij ter hoogte van de Beekmanstraat H. Rosier Milieu en duurzaamheid 28-06-2012
Wecycle: benchmark afgifte elektrische apparaten (e-waste) H. Rosier Milieu en duurzaamheid 28-06-2012
Bewonersraad Woonbron Dordrecht: kopie voorlopig advies restwarmte H. Rosier Milieu en duurzaamheid 21-06-2012
Raadsinformatiebrief over bestaande ambitie Klimaatneutraal in 2050 H. Rosier Milieu en duurzaamheid 14-06-2012
Brief van Stichting Bewonersraad Woonbron Dordrecht over het preadvies restwarmte H. Rosier Milieu en duurzaamheid 23-05-2012
Kennisnemen van het Jaarprogramma 2012 vergunningverlening en handhaving bebouwde omgeving en advisering milieuruimte gemeente Dordrecht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid J.H. de Roo-Veulings Ruimtelijke ordening 05-04-2012
Raadsinformatiebrief over realisatie Restwarmtenet door HVC H. Rosier Milieu en duurzaamheid 05-04-2012
Raadsinformatiebrief over verduurzaming eigen wagenpark en oplaadpunten voor het faciliteren van elektrisch vervoer J.J. 't Lam Milieu en duurzaamheid 08-03-2012
Bekrachtigen besluit Drechtraad tot vaststelling van het Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015 J.J. 't Lam Milieu en duurzaamheid 29-02-2012
Raadsinformatiebrief over sanering voormalige stortplaats Polder Stededijk K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 08-12-2011
Brief van Stichting Greenpeace Nederland over de risico's van ondergrondse opslag van kernafval K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 10-11-2011
Vaststellen startnotitie Actualisatie Milieubeleidsplan Dordrecht K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 27-09-2011
Raadsinformatiebrief over Eindrapportage Onderwijsleerbedrijf Energie op Maat J.J. 't Lam Milieu en duurzaamheid 15-08-2011
Indienen zienswijze op de begroting 2012 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid J.J. 't Lam Milieu en duurzaamheid 09-05-2011
Vaststellen Milieuprogramma 2011 en kennisnemen van Jaarprogramma 2011 en Jaarverslag 2010 Omgevingsdienst K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 13-04-2011
Interpellatieverzoek ex art. 39 RvO van de fracties Groenlinks, PvdA, ChristenUnie/SGP, D66 en VSP over onverpakt asbesthoudend materiaal Derde Merwedehaven J.J. 't Lam Milieu en duurzaamheid 08-03-2011
Vaststellen van nieuw beleid m.b.t. hergebruik van licht verontreinigde grond en baggerspecie als bodem K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 26-01-2011
Brief van wethouder Sleeking over vragen uit het collegecarrousel van 16-11-2010 van de heer J.D. Veldman van de fractie ChristenUnie/SGP over de opslag van gevaarlijke stoffen H. Rosier 29-11-2010
Raadsinformatiebrief over vernieuwing toezichttaken Milieudienst H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 12-11-2010
Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan V, planperiode 2011-2015 en in te stemmen met de hierin voorgestelde jaarlijkse tariefsverhoging van de rioolheffing met 4% J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 12-11-2010
Raadsinformatiebrief over intensivering van de inzameling van kunststof verpakkingen Milieu en duurzaamheid 11-10-2010
Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid: Kwartiermakersbericht nr.1 H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 25-08-2010
Presentatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 11-08-2010
Raadsinformatiebrief over openbare verlichting J.J. 't Lam 06-07-2010
Memo: Presentatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 08-06-2010
Presentatie Waterschap Hollandse Delta: stand van zaken en de planning van de dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 07-06-2010
Raadsinformatiebrief over Eindrapportage "Uitvoering orienterende onderzoeken landsdekkend beeld bodemverontreinigingen Dordrecht" J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 20-04-2010
Brief van het college van B&W aan de Provincie Zuid-Holland over het werkplan verwerking asbesthoudende afvalstoffen Derde Merwedehaven H. Rosier 05-01-2010
Presentatie Energiebeleid Dordrecht J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 18-11-2009
Afschrift van brief B&W aan Provincie over werkplan verwerking asbesthoudende afvalstoffen Derde Merwedehaven J.T. de Heus, 639 8283 Wonen en Leefbaarheid 20-10-2009
Raadsinformatiebrief over marktinitiatief restwarmte J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 10-07-2009
Instemmen met het projectplan Multifunctionele Stadsboerderij Weizigt en beschikbaarstellen van een uitvoeringskrediet J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 03-07-2009
Motie vreemd aan de orde van de dag "Nacht van de Nacht en Earth Hour" Wonen en Leefbaarheid 13-05-2009
Raadsinformatiebrief over Project "Sanering en ontwikkeling Polder Stededijk" J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 03-04-2009
Raadsinformatiebrief over energiebesparing Openbare Verlichting J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 09-03-2009
Vaststellen Milieuprogramma 2009 (incl. Bodemsaneringsprogramma 2009) J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 13-02-2009
Beschikbaarstellen van een voorbereidingskrediet ter uitvoering van het projectplan Multifunctionele Stadsboerderij Weizigt. J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 09-01-2009
Vaststellen startnotitie Multifunctionele Stadsboerderij J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 18-12-2008
Beschikbaarstellen van een krediet ten behoeve van een opstartsubsidie voor het leerwerkbedrijf "Energie op Maat" J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 09-12-2008
Afschrift brief aan St. Natuur- en Milieu en Provinciale Milieuorganisaties over energiebesparing in openbare verlichting. W.V.E. Verboom Wonen en Leefbaarheid 09-06-2008
Raadsinformatiebrief over Milieujaarverslag gemeente Dordrecht Wonen en Leefbaarheid 26-05-2008
Raadsvoorstel over vaststellen Milieuprogramma 2008 en beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. bodemsanering Wonen en Leefbaarheid 20-05-2008
Raadsinformatiebrief over Milieujaarverslag gemeente Dordrecht Wonen en Leefbaarheid 20-05-2008
Milieujaarverslag 2007 Wonen en Leefbaarheid 13-05-2008
Sanering en ontwikkeling Polder Stededijk Wonen en Leefbaarheid 05-11-2007
Raadsinformatiebrief over Milieujaarverslag 2006 gemeente Dordrecht Wonen en Leefbaarheid 04-09-2007
Raadsinformatiebrief over Milieujaarverslag 2006 Wonen en Leefbaarheid 10-07-2007
Raadsvoorstel over vaststellen richtlijnen Milieu Effect Rapport aardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht Wonen en Leefbaarheid 05-07-2007
Raadsvoorstel over het Milieu-programma 2007 en de milieumonitor 2005 Wonen en Leefbaarheid 01-12-2006
Raadsinformatiebrief over het milieuverslag 2005 Wonen en Leefbaarheid 12-09-2006
Raadsinformatiebrief over het milieuverslag 2005 Wonen en Leefbaarheid 26-07-2006
Raadsinformatiebrief over de implementatie van de Flora- en faunawet Wonen en Leefbaarheid 13-06-2006
Raadsinformatiebrief over de implementatie van de Flora- en faunawet Wonen en Leefbaarheid 04-05-2006