Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 59

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 59

Openstaand onderwerp 59 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:41
Onderwerp Essenhof
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Vaststellen Actualisatie Plan Essenhof JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 13-11-2019
Wijzigen beheersverordening Essenhof (1e wijziging) JC Bakker Dienstverlening 13-11-2018
Vaststellen Heffingsverordening met tarieventabel Essenhof 2018 J.C. Bakker Dienstverlening 14-09-2017
Vaststellen Plan Essenhof 2018-2033 en verlenen van een krediet J.C. Bakker Dienstverlening 14-09-2017
In gemeentelijk beheer houden van de dienstverlening van de Essenhof F.M. Lagerveld Dienstverlening 02-02-2017
Vaststellen Verordening tot wijziging van de Heffingsverordening Essenhof 2017 (eerste wijziging) F.M. Lagerveld Dienstverlening 15-12-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsinformatiebrief Uitwerking voorkeursscenario Essenhof Samen met de Markt (Ris 1840541) Dienstverlening 15-12-2016
Raadsinformatiebrief over Uitwerking voorkeurscenario Essenhof Samen met de Markt F.M. Lagerveld Dienstverlening 08-12-2016
Essenhof: Nadere financiële gegevens (BESLOTEN) F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 10-11-2016
Vaststellen Heffingsverordening & Tarieventabel Essenhof 2017 F.M. Lagerveld Dienstverlening 08-09-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsinformatiebrief Startnotitie Essenhof Samen met de Markt (Ris 1748002) F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-08-2016
Vaststellen Startnotitie "Essenhof Samen met de markt" (was: Raadsinformatiebrief over Startnotitie Essenhof Samen met de Markt) F.M. Lagerveld Dienstverlening 15-07-2016
Vaststellen tariefsverordening en tarieventabel Essenhof 2016 M.J. Geerts Dienstverlening 17-09-2015
Beschikbaar stellen van een krediet voor grafplaten Essenhof en wijzigen van de begroting F.M. Lagerveld Dienstverlening 17-09-2015
Raadsinformatiebrief over Exploitatie Essenhof en impact op Algemene Reserve F.M. Lagerveld Dienstverlening 25-03-2015
Vaststellen begrotingswijziging 2015 inzake positionering en exploitatie Essenhof 2015-2018 F.M. Lagerveld Dienstverlening 10-03-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de raadsinformatiebrief behorend bij raadsvoorstel Positionering en exploitatie Essenhof 2015-2018 (Ris 1433430) Dienstverlening 19-02-2015
Vaststellen verordeningen en tarieven Essenhof 2015 F.M. Lagerveld Dienstverlening 15-10-2014
Beschikbaarstellen kredieten inzake noodzakelijke en onontkoombare investeringen in Essenhof en wijzigen begroting F.M. Lagerveld Dienstverlening 04-09-2014
Meerjarenperspectief Essenhof 2014-2018 en vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2014 F.M. Lagerveld Dienstverlening 23-09-2013
Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2013 J.H. de Roo-Veulings Dienstverlening 04-12-2012
Vaststellen van de gewijzigde Tarieventabel bij de Heffingsverordening Essenhof 2012 J.H. de Roo-Veulings Dienstverlening 13-06-2012
Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2012 J.H. de Roo-Veulings Dienstverlening 16-11-2011
Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2011 J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 22-11-2010
Raadsinformatiebrief over Masterplan Essenhof. H. Rosier Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 06-09-2010
Wijzigen van de Beheersverordening Essenhof W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 23-04-2010
Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2010 W.V.E. Verboom Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 02-12-2009
Raadsvoorstel over vaststellen van de Heffingsverordening Essenhof 2009 Sociale Infrastructuur 16-12-2008
Vaststellen Beheersverordening Essenhof Sociale Infrastructuur 10-12-2008
Heffingsverordening Essenhof 2009 tarieventabel Sociale Infrastructuur 02-12-2008
Raadsvoorstel over de Beheersverordening Essenhof Sociale Infrastructuur 25-11-2008
Presentatie restauratie aula Essenhof 14-05-2008