Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 56

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 56

Openstaand onderwerp 56 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:39
Onderwerp Sportaccomodaties
Omschrijving kunstgrasveld, kunstgrasvelden, sporthallen , sportcomplexen, sporthal, machines buitensport, BVO, FC Dordrecht
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Bekrachtigen geheimhouding erratum bijlage 4 raadsvoorstel vv Dubbeldam-Sportpark Schenkeldijk (Ris 2644573) BMM de Jong Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 08-12-2020
Erratum bijlage 4 raadsvoorstel Beschikbaar stellen krediet en instemmen met verplaatsing van vv Dubbeldam / Sportpark Schenkeldijk accommodatieontwikkeling BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 03-12-2020
Wethoudersbericht - Memo Noodkrediet Stichting Wantijbad 03-12-2020
Beschikbaar stellen van krediet en instemmen met verplaatsing van VV Dubbeldam / Sportpark Schenkeldijk accommodatieontwikkeling BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 12-11-2020
Beschikbaar stellen krediet Sportboulevard - aanpassing installatie vanwege legionella JC Bakker Financiƫn (inclusief overhead) 12-11-2020
Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie 200922/M6 Niet geschoten is altijd mis BMM de Jong Groen en Ruimtelijk Dordrecht 12-11-2020
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij raadsvoorstel verplaatsing van VV Dubbeldam Sportpark Schenkeldijk accomodatieontwikkeling (RIS 2635030) 05-11-2020
Memo Voortgang Sportpark Schenkeldijk/v.v. Dubbeldam BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 20-10-2020
Raadsinformatiebrief over Beantwoorden motie M3 Sportpark Krommedijk D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 25-06-2020
Startnotitie herijking Toekomstvisie Sportparken D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 25-05-2020
Memo Vertraging beantwoording Motie Sportpark Krommedijk D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 16-04-2020
Memo: Voortgang Herijking Toekomstvisie sportparken D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 16-04-2020
Instemmen met Startnotitie Toekomst Verenigingshallenplan (VHP) D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 07-04-2020
Brief van RLG Nederland over locatie voor vestiging Real Life Gaming sport accommodatie Gezond en Levendig Dordrecht 19-03-2020
Raadsinformatiebrief over Procesverloop Sportpark Krommedijk D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 19-03-2020
Vaststellen Herziening eerdere besluitvorming Sportpark Schenkeldijk D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 19-03-2020
Raadsinformatiebrief over Uitkomst haalbaarheidsonderzoek naar de revitalisering Sportpark Krommedijk incl. stadionontwikkeling FC Dordrecht D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 19-12-2019
Brief van dhr. Visser over het besteden van Eneco gelden aan een stadion voor alle Dordtse voetbalverenigingen D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 19-12-2019
Brief van Voorzittersoverleg Dordtse Voetbalverenigingen over onvrede bij de Dordtse voetbalverenigingen ten aanzien van het sportklimaat van de gemeente Dordrecht D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 10-10-2019
Update Sport D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 05-09-2019
Raadsinformatiebrief over Herontwikkeling Sportpark Krommedijk D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 24-06-2019
Memo wethouder Stam over voortgang Sportcampus Schenkeldijk Gezond en Levendig Dordrecht 04-06-2019
Memo Voortgang Evaluatie Verenigingshallenplan (VHP) 2019 D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 29-05-2019
Brief van mevrouw M. Visser namens Fjurdy hondenpraktijk over toekomstplannen sportcomplex Schenkeldijk D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 14-03-2019
Reactie van de verenigingen DFC , RCD en The Hawks over het rapport Herontwikkeling Sportpark Krommedijk D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 07-03-2019
Open brief van OKBZ aan raadsfracties gemeente Dordrecht over een toekomstscenario Sportcomplex Patersweg. D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 04-03-2019
Brief van Kringgroep Dordrecht en Omstreken van de Nederlandse Boxerclub over uitbreiden / nieuw complex voetbalclub VV Dubbeldam Sporthal De Dijk D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 27-02-2019
Toekomstscenario Sportcampus Schenkeldijk D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 22-02-2019
Verslag Kennismaking sportpark Krommedijk D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 10-01-2019
Motie -vreemd aan de orde van de dag- over Toekomstvisie sportparken 18-12-2018
Beschikbaar stellen van een krediet voor verplaatsing OMC/FC Dordrecht naar sportpark Krommedijk en de sloop- en opruimwerkzaamheden van sportpark Corridor D Coenen Economie, Sport en Cultuur 10-10-2018
Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fracties D66, VSP, GroenLinks Gewoon Dordt, PvdA en PVV over toekomstvisie sportparken 26-09-2018
Brief van voetbalvereniging DFC, RCD en honkbalvereniging The Hawks over informeren vernieuwing en bouwplannen FC Dordrecht D Coenen Economie, Sport en Cultuur 13-09-2018
Brief van tennisclub Thialf LTC over meerwaarde van een (tennis)vereniging D Coenen Economie, Sport en Cultuur 23-08-2018
Raadsinformatiebrief over Ontwikkeling Sportpark Krommedijk D Coenen Economie, Sport en Cultuur 02-05-2018
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsinformatiebrief Voortgang toekomstvisie Sportparken (Ris 2151778) Economie, Sport en Cultuur 19-04-2018
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsinformatiebrief Ontwikkeling Sportpark Krommedijk (Ris 2151669) Economie, Sport en Cultuur 19-04-2018
Raadsinformatiebrief over Voortgang toekomstvisie Sportparken D Coenen Economie, Sport en Cultuur 05-04-2018
Raadsinformatiebrief over motie M49 Behoud buurtfunctie sportpark Patersweg D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 16-03-2017
Raadsinformatiebrief over kunstgras D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 01-02-2017
Raadsinformatiebrief over voortgang Toekomstvisie Sportparken D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 22-12-2016
Raadsinformatiebrief over reactie college op het toekomstvoorstel van Stichting C.K.V. Oranje Wit Hal D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 22-11-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Instemmen met variant renovatie+ vernieuwing zwembad De Dubbel (RIS 1795769) 01-11-2016
Instemmen met Reactie op Voorstel Stichting C.K.V. Oranje Wit Hal J.H. de Roo - Veulings Economie, Sport en Cultuur 24-10-2016
Raadsinformatiebrief over Toekomstvisie Sportparken J.H. de Roo - Veulings Economie, Sport en Cultuur 03-08-2016
Brief van bestuur Stichting CKV Oranje Wit Hal over voorstel (her) inrichting Complex Stadspolders mede namens het Insula College en SV Oranje Wit M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 29-06-2016
Brief van de Sportraad over advies herstructurering sportpark Schenkeldijk in het kader van Toekomstvisie Sportparken M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 16-06-2016
Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een voetbalkunstgrasveld bij Sportvereniging Oranje Wit op sportpark Stadspolders S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 27-10-2015
Beantwoording door het college van de brief van de heer A. Koman over FC Dordrecht S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 27-08-2015
Instemmen met het visiegedeelte van de toekomstvisie Sportparken (hoofdstuk 1 t/m 4) S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 18-06-2015
Instemmen met het concrete deel Toekomstvisie sportparken (hoofdstuk 5) S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 18-06-2015
Vervolg Visie Sportparken Economie, Sport en Cultuur 15-04-2015
OMC: Voorstel voor een oplossing S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 19-03-2015
Voorzittersoverleg Dordtse Voetbalverenigingen over toekomstvisie Sportparken S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 19-03-2015
Nagekomen stukken inzake OMC S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 19-03-2015
Beantwoording mondelinge vragen van VSP, GroenLinks, SP en PvdA over OMC S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 19-03-2015
Raadsvoorstel omtrent vaststellingsovereenkomst bewoners Visserstuin TTV S.V. Vooren Economie en cultuur 09-12-2014
Instemmen met oplossing geluidsoverlast OMC en daarvoor de begroting aanpassen S.V. Vooren Sport en recreatie 03-09-2013
Instemmen met het voorkeursscenario (De gemeente als "mede mogelijk maker") van de ontwikkeling van Sportpark Krommedijk S.V. Vooren Sport en recreatie 21-05-2013
Vragen ex art. 39 interpellatieverzoek inzake Sportboulevard n.a.v. gevallen lamp in het zwembad S.V. Vooren Sport en recreatie 06-02-2013
Beschikbaar stellen van een krediet voor aanpassing terrein Hawks J.H. de Roo-Veulings Sport en recreatie 08-11-2012
Beschikbaarstellen van een krediet voor de dekking garantstelling FC Dordrecht. J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 06-09-2012
Raadsinformatiebrief proces steunverlening FC Dordrecht J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 14-06-2012
Raadsinformatiebrief over steunverlening FC Dordrecht J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 24-05-2012
Beantwoording door het college van B&W van de art. 40 vragen van de fracties PvdA, GroenLinks, D66 en VSP over het nieuwe stadion FC Dordrecht J.H. de Roo-Veulings Sport en recreatie 10-05-2012
Raadsinformatiebrief over Businesscase FC Dordrecht J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 10-05-2012
VERTROUWELIJK Raadsinformatiebrief over FC Dordrecht J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 05-04-2012
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties PvdA, GroenLinks, D66 en VSP over ontwikkeling nieuw stadion FC Dordrecht Sport en recreatie 05-04-2012
Wijzigen begroting ten behoeve van de aanleg van een kunstgrasveld bij V.V. Dubbeldam S.V. Vooren Sport en recreatie 05-03-2012
Wijzigen van de begroting om zo het upgraden van twee hockeyvelden en de aanleg van een extra veld voor vereniging DMHC mogelijk te maken S.V. Vooren Sport en recreatie 15-02-2012
Brief van de heer S. Smits over de mogelijkheid in de winter gebruik te maken van een sporthal H. Rosier Sport en recreatie 10-11-2011
Inspreker advieskamer plannen stadion FC Dordrecht Sport en recreatie 22-08-2011
Plannen grond FC Dordrecht antwoordbrief van college aan mevrouw A. Wevers en mevrouw H. van Halem K.A. de Graaf - van Zanten Sport en recreatie 22-08-2011
Brief van mevrouw Wevers en Van Halem over plannen grond FC Dordrecht K.A. de Graaf - van Zanten Sport en recreatie 08-07-2011
Brief van gemeente Dordrecht aan FC Dordrecht over verkoop opstalrecht en aankoop stadion K.A. de Graaf - van Zanten Sport en recreatie 17-06-2011
E-mail van de heer J. den Hollander over de eventuele verkoop van grond aan FC Dordrecht H. Rosier Sport en recreatie 26-01-2011
Raadsinformatiebrief over Stadion FC Dordrecht A.M. Doornenbal Sport en recreatie 06-12-2010
Wensen en/of bedenkingen garantstelling sporthal DeetosSnel S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 15-06-2010
Brief van DNSV "Goed Af" over het gebruik van doorzichtig glas in het nieuw te bouwen zwembad H. Rosier 25-01-2010
Raadsinformatiebrief over borgstelling tweede Oranje Wit Hal Sociale Infrastructuur 26-11-2008
Raadsinformatiebrief over borgstelling tweede Oranje Wit Hal Sociale Infrastructuur 03-11-2008
Raadsinformatiebrief over Nota Zaalsportaccomodaties Sociale Infrastructuur 26-06-2007
Raadsvoorstel over beschikbaar stellen van investeringskrediet voor aanschaf van machines voor buitensport 22-11-2006
Raadsvoorstel over beschikbaar stellen van investeringskrediet voor aanschaf van machines voor buitensport 17-11-2006
Afschrift antwoord brief aan Dordrechtse Mixed Hockeyclub 26-07-2006