Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 52

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 52

Openstaand onderwerp 52 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:36
Onderwerp Regio Zuid-Holland Zuid
Omschrijving Jaarrekeningen, veiligheidsregio, Moerdijk,
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Brief van Veiligheidsregio ZHZ over de behandeling besluitvorming van jaarresultaat 2019 en begroting 2021 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 27-08-2020
Brief van voorzitter Veiligheidsregio ZHZ over verantwoordingsdocument crisisinzet COVID 19 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 15-06-2020
Veiligheidsregio ZHZ: concept-begroting 2021, bestemming jaarresultaat en jaarstukken 2019 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-05-2020
Veiligheidsregio ZHZ: brief over maatregelen en bevoegdheden bij infectieziekte A (Coronavirus) JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 19-03-2020
Brief van burgemeester Kolff over berichten aan Minister van Justitie en Veiligheid inzake politiecapaciteit JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 28-11-2019
Instemmen met reactie op regionaal risicoprofiel en wensen voor beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 12-11-2019
Provincie Zuid-Holland: brief aan Veiligheidsregio ZHZ inzake begroting 2020 en jaarrekening 2018 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 02-10-2019
Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 18-09-2019
Veiligheidsregio ZHZ: informatie over het concept regionaal risicoprofiel (RRP)en indienen van een zienswijze JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 18-07-2019
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: conceptbegroting 2020 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 17-05-2019
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: jaarstukken 2018 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: wijziging GR VRZHZ i.v.m. gemeentelijke herindelingen JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Veiligheids Alliantie Rotterdam (VAR): jaarverslag 2018/jaarplan 2019 JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 16-05-2019
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: besluiten over de kostenverdeelsystematiek , het wijzigingsbesluit GR VRZHZ en het ontwerp dekkingsplan JC Bakker Bestuur en samenwerking 04-04-2018
Provincie Zuid-Holland: brief aan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid inzake begroting 2018 en jaarrekening 2016 JC Bakker Bestuur en samenwerking 30-11-2017
Indienen zienswijze kostenverdeelsystematiek en wijziging GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid JC Bakker Veiligheid 15-11-2017
Raadsinformatiebrief over vervolg Toekomst van de regionale samenwerking JC Bakker Bestuur en samenwerking 06-10-2017
Indienen zienswijze Begroting 2018 Veiligheidsregio ZHZ en Kennis nemen van Jaarstukken 2016 J.C. Bakker Veiligheid 24-05-2017
Veiligheidsregio ZHZ: beleidsplan 2017 - 2020 J.C. Bakker Veiligheid 16-03-2017
Provincie Zuid-Holland: brief aan de GR Veiligheidsregio Zuid Holland-Zuid over de begroting 2017 en de jaarrekening 2015 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 12-01-2017
Veiligheidsregio ZHZ Beleidsplan 2017-2020 F.M. Lagerveld Veiligheid 18-08-2016
Indienen zienswijze Begroting 2017 Veiligheidsregio ZHZ F.M. Lagerveld Veiligheid 26-05-2016
Raadsinformatiebrief over Jaargesprek en Jaarstukken Veiligheidsregio ZHZ 2015 F.M. Lagerveld Veiligheid 26-05-2016
Brief van drs. A.A.M. Brok als voorzitter districtelijk veiligheidsoverleg ZHZ over oprichting beheerafdeling Regionale Veiligheid F.M. Lagerveld Veiligheid 25-04-2016
Provincie Zuid-Holland: Begroting 2016 en jaarrekening 2014 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 04-12-2015
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: beleidsplan periode 2017-2020 M.J. Geerts Veiligheid 04-12-2015
Kenbaar maken zienswijze voorgenomen besluit meerjarenperspectief Veiligheidsregio ZHZ M.J. Geerts Veiligheid 27-10-2015
Toestemming verlenen aan het college en de burgemeester om het besluit tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ vast te stellen M.J. Geerts Veiligheid 27-10-2015
Vergaderstukken Algemeen Bestuur van de DG&J d.d. 23 april 2015 20-05-2015
Indienen zienswijze Begroting 2016 Veiligheidsregio ZHZ F.M. Lagerveld Veiligheid 15-04-2015
Raadsinformatiebrief over wijziging gemeentelijke crisisorganisatie F.M. Lagerveld Veiligheid 08-01-2015
Indienen zienswijze begroting 2015 Veiligheidsregio ZHZ F.M. Lagerveld Veiligheid 22-05-2014
Geen zienswijze naar voren brengen op jaarrekening 2013 Veiligheidsregio ZHZ F.M. Lagerveld Veiligheid 22-05-2014
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: felicitaties aan gemeenteraadsleden en uitnodiging informatiebijeenkomst op 28-06-2014 H. Rosier Veiligheid 17-04-2014
Indienen zienswijze Begroting 2014 Omgevingsdienst ZHZ F.M. Lagerveld Milieu en duurzaamheid 22-05-2013
Indienen zienswijze Begroting 2014 Veiligheidsregio ZHZ F.M. Lagerveld Veiligheid 16-05-2013
Toestemming verlenen tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 22-11-2012
Toestemming verlenen tot de 2e wijziging GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid J.H. de Roo-Veulings Milieu en duurzaamheid 22-11-2012
Veiligheidsregio ZHZ: concernbegroting 2013 H. Rosier Veiligheid 23-08-2012
Veiligheidsregio ZHZ: zienswijze op concernbegroting 2013 H. Rosier Veiligheid 23-08-2012
Veiligheidsregio ZHZ: jaarstukken 2011 H. Rosier Veiligheid 23-08-2012
Presentatie Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Jeugd 21-06-2012
Reactie op het door de adviescommissie gestelde van 15 en 29 mei jl. inzake aanpassingen gewijzigde gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Jeugd J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 21-06-2012
Indienen zienswijze op de begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Jeugd J.H. de Roo-Veulings Maatschappelijke voorzieningen 05-06-2012
Regiokamer: Reactie op naamgeving Jeugd 30-05-2012
Indienen zienswijze Begroting 2013 GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 23-05-2012
Indienen zienswijze Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 09-05-2012
Toestemming verlenen tot vorming Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Jeugd en toetreding tot Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en vaststellen van de teksten van de gemeenschappelijke regelingen J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 09-05-2012
Kenbaarmaken van eventuele zienswijze over de nacalculatie begroting 2012 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 28-02-2012
Vaststellen van de nieuwe integrale tekst van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidregio Zuid-Holland Zuid J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 25-01-2012
Raadsinformatiebrief over toekomstvisie ZHZ J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 12-01-2012
Veiligheidsregio ZHZ: Beleidsplan 2012 - 2015 H. Rosier 09-01-2012
Raadsinformatiebrief over Toekomstvisie ZHZ J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 24-11-2011
Ontwikkelingen binnen de Regio Zuid-Holland Zuid. J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 16-09-2011
Brief van St. Regionale VVV Zuid-Holland Zuid over de ontwikkelingen van De moderne VVV H. Rosier 25-08-2011
Veiligheidsregio Zuid Holland-Zuid: zienswijze op jaarrekening 2010 en begroting 2012 GR VRZHZ H. Rosier Bestuur en samenwerking 15-08-2011
Beantwoording van de brief van de heer J. Kieboom door burgemeester Brok H. Rosier 06-07-2011
Brief van de heer J. Kieboom over brief VRZHZ en met aanvullende informatie brand Moerdijk H. Rosier 28-06-2011
Brief van de heer J. Kieboom over de informatievoorziening brand Moerdijk H. Rosier 23-06-2011
Zienswijze gemeenteraad Strijen op de concept-begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015 Regio ZHZ H. Rosier 17-06-2011
Indienen zienswijze Dordrecht op begroting 2012 GR Zuid-Holland Zuid J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 19-05-2011
Indienen zienswijze jaarrekening 2010 en begroting 2012 GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 19-05-2011
Brief van de heer J. Kieboom over onbereikbaarheid Midden- en West Brabant en ZHZ tijdens de brand in Moerdijk H. Rosier Veiligheid 19-05-2011
Beantwoording door burgemeester Brok van de brieven van de heer J. Kieboom over de informatievoorziening Brand Moerdijk (brieven onder d. en e. van deze lijst) H. Rosier Veiligheid 19-05-2011
Brief van de heer J. Kieboom met het verzoek alsnog reactie op eerdere correspondentie aangaande brand Moerdijk H. Rosier 19-05-2011
Beantwoording door burgemeester A.A.M. Brok van de brief van de heer J. Kieboom (brief onder h. van deze lijst) over de informatieverstrekking brand Moerdijk H. Rosier 28-04-2011
Raadsinformatiebrief over Onderzoek tienermoeders en jonge moeders in de regio Zuid-Holland Zuid H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 28-04-2011
Brief van de heer J. Kieboom met een reactie op de beantwoording van zijn vragen rondom brand Moerdijk H. Rosier 21-04-2011
Brief van Omgevingsdienst ZHZ over zienswijzen op de ontwerpbegroting Omgevingsdienst 2012 H. Rosier 21-04-2011
Beantwoording door het college van de brief van de heer J. Kieboom over de informatievoorziening brand Moerdijk H. Rosier 14-04-2011
Brief van de gemeenteraad van Binnenmaas aan de veiligheidsregio ZHZ over de aankoop van een nieuw bedrijfspand. H. Rosier Bestuur en samenwerking 18-03-2011
Beschikbaarstellen van een krediet aan de Omgevingsdienst ten behoeve van de ontvlechting Milieudienst en de Regio Zuid-Holland Zuid (schoon schip) J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 17-02-2011
Raadsinformatiebrief over intrekken raadsvoorstel zienswijze jaarrekening ZHZ (behorende bij zaak 372616) H. Rosier Bestuur, Participatie en Dienstverlening 28-10-2010
Brief van de heer A. van Dongen met betrekking tot de beëindiging van zijn lidmaatschap Programmaraad Zuid-Holland Zuid Bestuur en samenwerking 28-10-2010
Kenbaar maken zienswijzen Jaarrekening 2009 en begroting 2011 Zuid-Holland Zuid en Veiligheidsregio M.J.W.T. Hendrickx Algemene Dekkingsmiddelen 29-06-2010
Informatie over onderzoek Kasperspad/Matena's pad H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 18-05-2010
Concept Jaarrekening 2009 en Begroting 2011 regio Zuid-Holland Zuid H. Rosier Bestuur, Participatie en Dienstverlening 12-05-2010
Ontwerp-Concernbegroting 2011 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ M.J.W.T. Hendrickx Bestuur, Participatie en Dienstverlening 12-05-2010
Milieudienst Zuid-Holland Zuid: Jaarverslag 2009 H. Rosier 20-04-2010
In te stemmen met het voorstel om geen zienswijzen in te dienen over de concept-begroting 2010 van de Regio Zuid-Holland Zuid. M. van Hall Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 12-06-2009
Presentatie Deltapoort L.D.H. Arlman - Rosier Bestuur, Participatie en Dienstverlening 13-05-2009
Wijziging GR Regio ZHZ en oprichting GR Veiligheidsregio ZHZ A.J.P. Saes Bestuur, Participatie en Dienstverlening 03-04-2009
Regio ZHZ: jaarverslag 2008 18-03-2009
Regio ZHZ: Agenda (met bijlagen) voor de vergadering van het raadsledenplatform van Regio Zuid-Holland Zuid op 24 februari 2009 25-02-2009
Raadsvoorstel over Conceptbegroting 2009 van Regio Zuid-Holland Zuid Bestuur, Participatie en Dienstverlening 09-07-2008
Raadsvoorstel over ontwerp-jaarrekening 2007 van Regio Zuid-Holland Zuid Bestuur, Participatie en Dienstverlening 09-07-2008
Ontwerp-jaarrekening 2007 Regio Zuid-Holland Zuid Bestuur, Participatie en Dienstverlening 23-06-2008
Concept-begroting 2009 Regio Zuid-Holland Zuid Bestuur, Participatie en Dienstverlening 23-06-2008
Raadsvoorstel over zienswijzen conceptbegroting 2008 Regio Zuid-Holland Zuid Bestuur, Participatie en Dienstverlening 03-07-2007
Raadsvoorstel over kennis nemen van jaarrekening 2006 Zuid-Holland Zuid Bestuur, Participatie en Dienstverlening 03-07-2007
Raadsvoorstel over kennis nemen van jaarrekening 2006 Zuid-Holland Zuid Bestuur, Participatie en Dienstverlening 18-06-2007
Raadsvoorstel over zienswijzen conceptbegroting 2008 Regio Zuid-Holland Zuid Bestuur, Participatie en Dienstverlening 18-06-2007
Conceptbegroting 2007 van de regio Zuid-Holland Zuid 06-09-2006
Concept jaarrekening 2005 van de regio Zuid-Holland Zuid 06-09-2006
Concept begroting 2007 van de regio Zuid-Holland Zuid 26-07-2006
Concept jaarrekening 2005 van de regio Zuid Holland Zuid 26-07-2006
Wijzigen GR Regio ZHZ en instellen bestuurscommissie “Stuurgroep Jeugd Preventie Team” 26-04-2006