Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 47

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 47

Openstaand onderwerp 47 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:28
Onderwerp Inkomen
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
VNG Ledenbrief over Verbinden met Schulden D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 11-06-2020
Brief over manifest namens ondernemingsraden sw bedrijven Nederland D. Coenen Werk en inkomen 09-02-2017
Brief van een inwoner aan de Tweede Kamercommissie met klacht over onjuiste uitvoering IOAW door gemeente Dordrecht D. Coenen Werk en inkomen 12-01-2017
M 02 Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fractie PvdA over schoonmakers gemeentegebouwen Werk en inkomen 17-12-2015
Beantwoording brief ABVAKABO FNV over CAO WSW S.V. Vooren Werk en inkomen 05-02-2015
WOB-verzoek en persbericht van Onafhankelijk Schuldadviseur over kwantitatieve resultaten schuldhulpverlening periode 2009 - 2013 H. Rosier Werk en inkomen 04-09-2014
Brief van ABVAKABO/FNV en CNV over de cao Sociale Werkvoorziening S.V. Vooren Werk en inkomen 10-06-2014
Sociale Dienst Drechtsteden: brief aan RTL-Nederland inzake Wob-verzoek teveel betaalde bijstand H. Rosier Werk en inkomen 16-01-2014
Brief van de heer G. Hyams over overtreden Wet bescherming persoonsgegevens door de Sociale Dienst Drechtsteden H. Rosier Werk en inkomen 06-06-2013
Raadsinformatiebrief over visiedocument "Organisatie van de invoering van de Participatiewet" S.V. Vooren Werk en inkomen 14-05-2013
SP Dordrecht: toezeggingen n.a.v. de actie Kinderschoen H. Rosier Werk en inkomen 07-03-2013
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie VVD over de voorgenomen fusie SDD, Drechtwerk en Baanbrekend Drechtsteden Werk en inkomen 17-01-2013
Raadsinformatiebrief over motie Stapeling bezuinigingen S.V. Vooren Werk en inkomen 21-11-2012
Raadsinformatiebrief over Social Return on Investment S.V. Vooren Werk en inkomen 07-11-2012
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer D. van Antwerpen namens de fractie Beter voor Dordt over de invoering van de huishoudtoets Werk en inkomen 10-05-2012
Motie Toekomst Voedselbank Dordrecht Werk en inkomen 19-04-2012
Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders van vragen ex art. 40 RvO van de fractie Beter Voor Dordt over wijzigingen in de WWB S.V. Vooren Werk en inkomen 19-04-2012
Rapportage van de SDD over de afhandeling van de Klacht/bezwaarschrift van de heer Koeiman H. Rosier Werk en inkomen 22-03-2012
Inspectie Werk en Inkomen: jaarverslag 2009 H. Rosier 25-05-2010
Raadsinfo motie benutten onderbesteding minimabeleid Sociale Infrastructuur 10-12-2008
Raadsvoorstel over harmonisatie minimabeleid 06-12-2006
Raadsinformatiebrief over Handhaving 2006, “Handhaven is van ons allemaal”, ter uitvoering van de Wet werk en bijstand 10-10-2006