Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 44

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 44

Openstaand onderwerp 44 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:25
Onderwerp Planning en control cyclus 2010
Omschrijving jaarrekening, jaarverslag, interimnota, interim-nota, stadsbegroting, meerjarenbegroting, kadernota,9-marap, 9-maandsrapportage, penc cyclus, p&c cyclus
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Concept-reactie op brief van Provinciale Staten over Jaarrekening 2010 M.J.W.T. Hendrickx Bestuur en samenwerking 03-11-2011
Raadsinformatiebrief over Stresstest gemeente Dordrecht H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 24-10-2011
Brief van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland over jaarrekening en jaarverslag 2010 gemeente Dordrecht M.J.W.T. Hendrickx Algemene Dekkingsmiddelen 06-10-2011
Brief van Gedeputeerde Staten van ZH over de begroting 2011 H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 21-12-2010
Vaststellen van Derde verzamelwijziging Begroting 2010 M. van Hall Algemene Dekkingsmiddelen 26-11-2010
Wijzigingen begroting 2010 conform de 2e verzamelwijziging 2010 W.V.E. Verboom Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 04-10-2010
Vaststellen Bestuursrapportage 2010 W.V.E. Verboom Algemene Dekkingsmiddelen 17-09-2010
Circulaire van Provincie Zuid-Holland over financieel toezicht begroting 2011-2014 W.V.E. Verboom Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 13-04-2010
Raadsinformatiebrief over sturingscyclus 2010 (en 2011) M. van Hall Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 25-01-2010
Kennisnemen van de perspectiefnotitie 2010 M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 21-01-2010
Brief van GS Zuid-Holland over de begroting 2010 H. Rosier 05-01-2010
Raadsinformatiebrief over beantwoording motie "Komende Rijksbezuiningen" H. Rosier 18-12-2009
Erratum Begroting 2010 M. van Hall Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 10-11-2009
Vaststellen van de Begroting 2010 en Meerjarenbegroting 2011-2013 M. van Hall Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 02-10-2009
Vaststellen van de Kadernota 2010 met in het bijzonder aandacht voor de uitgangspunten en de prognose Grondbedrijf 2009 M. van Hall Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 10-06-2009