Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 43

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 43

Openstaand onderwerp 43 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:24
Onderwerp Dierenwelzijn
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over Uitkomsten gesprekstafel dierenbeleid 2020 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 28-05-2020
Raadsinformatiebrief over het aanwijzen van de opvangtaak,vervoerstaak en destructietaak voor dieren als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DEAB) M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 04-10-2018
Beantwoording door het college van brief Stichting Dierenlot over lokale en regionale dierenhulpverleningsorganisaties D Coenen Zorg en Ondersteuning 27-09-2018
Brief van stichting Dierenlot over uniforme en redelijke vergoedingen aan zelfstandige lokale en regionale dierenhulporganisaties D Coenen Zorg en Ondersteuning 14-05-2018
Beantwoording door het college van de brief over renovatie/nieuwbouw/participatie Dierentehuis Louterbloemen L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 28-06-2017
Brief van stichting Louterbloemen over voortgang renovatie, nieuwbouw en participatie Dierentehuis Louterbloemen L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-04-2017
Vaststellen beleidsnotitie Dierenbeleid gemeente Dordrecht L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-04-2017
Raadsinformatiebrief over stand van zaken opvang zwerfdieren H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 12-01-2017
Idee├źn aan de raad over honden vraagstukken H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 14-01-2016
Aangeven voorkeursvariant inzake beantwoorden motie M20 Borging toekomst dierenasiel Louterbloemen H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 03-12-2015
Vaststellen Startnotitie Dierenbeleid Dordrecht en aangeven van een voorkeursscenario H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 03-12-2015
Raadsinformatiebrief over Onderzoek huisvesting dierenasiel Louterbloemen H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 22-09-2015
Aanpassen APV op basis van Initiatiefvoorstel van de fractie Beter voor Dordt 'Dordrecht een stad zonder circussen met wilde dieren' S.V. Vooren Economie en cultuur 22-05-2014
Beantwoording door het college van de brief van Partij voor de Dieren ZH over Vergunningenbeleid circussen met wilde dieren H. Rosier Economie en cultuur 09-04-2014
Beantwoording door het college van de brief van de heer/mevrouw W.D.F. Schildt over het Vergunningenbeleid circussen met wilde dieren H. Rosier Economie en cultuur 09-04-2014
Brief van mevrouw Van Houwelingen namens Nivon Drechtsteden over vuurwerk tijdens het broedseizoen op 30 april 2013 H. Rosier Milieu en duurzaamheid 07-03-2013
Brief van Partij voor de Dieren afd. Zuid-Holland Zuid over de invulling van Werelddierendag H. Rosier 25-08-2011
Afschrift van een brief van de Partij voor de Dieren aan het college van burgemeester en wethouders over het plaatsen van schuilstallen voor dieren H. Rosier 07-09-2010
Partij voor de de Dieren: vragen over wilde dieren in het circus S.V. Vooren Wonen en Leefbaarheid 24-08-2010
Brief van Partij voor de Dieren met het voorstel een wethouder voor dierenwelzijn aan te wijzen H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 26-04-2010
Brief van de Bijenstichting over het Alterrarapport H. Rosier 20-04-2010
Verzorging dieren Dordtse parken 16-04-2008