Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 42

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 42

Openstaand onderwerp 42 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:23
Onderwerp Planning en control cyclus 2009
Omschrijving jaarrekening, jaarverslag, interimnota, interim-nota, stadsbegroting, meerjarenbegroting, kadernota,9-marap, 9-maandsrapportage, PenC cyclus, p&c cyclus
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Stemmingen over moties en amendementen programmabegroting 2009 28-04-2011
Brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de jaarrekening en het jaarverslag 2009 van de gemeente Dordrecht H. Rosier Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 16-09-2010
Brief van drs. L.W. Verhoef over de jaarrekening 2009 van de gemeente Dordrecht A.N. Tuinenburg 06-07-2010
Vaststellen van de Eerste verzamelwijziging 2010 W.V.E. Verboom Bestuur, Participatie en Dienstverlening 06-05-2010
Vaststellen Jaarverslag 2009 en kennisnemen van het rapport van bevindingen van de accountant M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 28-04-2010
Presentatie Jaarverslag 2009 W.V.E. Verboom Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 09-04-2010
Rekenkamerrapport "Onderzoek naar de eindverantwoording" W.V.E. Verboom Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 01-03-2010
Instemmen met de 3e verzamelwijziging begroting 2009 M. van Hall Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 25-11-2009
Vaststellen 9-maandsmarap 2009 M. van Hall Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 11-11-2009
19.00 uur: 9-maandsrapportage 2009 Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 06-11-2009
Vaststellen van 6 wijzigingen van de begroting 2009, inclusief de 2e verzamelwijziging M. van Hall Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 14-09-2009
Raadsvoorstel advies auditcommissie t.a.v. interimnota 2009 W.V.E. Verboom Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 01-09-2009
Brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de jaarrekening 2008 jaarverslag 2008 H. Rosier 6398282 17-08-2009
Plan van Aanpak Accountantscontrole 2009 Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 05-08-2009
Vaststellen Interimnota 2009 M. van Hall Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 13-07-2009
Vaststellen van de wijzigingen nrs. 209017 en 209019 van de begroting 2009 A.J.P. Saes Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 06-05-2009
Raadsinformatiebrief over sturingscyclus 2009 (en 2010) A.J.P. Saes Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 20-02-2009
Programmabegroting 2009 en meerjarenbegroting 2010-2012 Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 12-11-2008
Programmabegroting 2009 en MJP 2010-2012 04-11-2008
Programma Financiën 04-11-2008
Proceskalender Sturingscyclus 2008/2009 Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 29-09-2008
Raadsvoorstel over kadernota 2009 Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 09-07-2008
Kadernota 2009 Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 16-06-2008
Resultaten Balansdag 23-04-2008