Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 40

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 40

Openstaand onderwerp 40 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:23
Onderwerp Planning en control cyclus 2007
Omschrijving jaarrekening, jaarverslag, interimnota, interim-nota, stadsbegroting, meerjarenbegroting, kadernota,9-marap, 9-maandsrapportage, penc cyclus, p&c cyclus, begroting, verzamelwijziging,
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsvoorstel Begroting 2007 17-11-2008
Jaarverslag 2007 Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 17-06-2008
Presentatie toelichting Jaarrekening 2007 Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 11-06-2008
Wijziging Begroting 2007 door 3e verzamelwijziging 29-01-2008
Raadsvoorstel over wijziging begroting 2007 door 3e verzamelwijziging Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 11-12-2007
Raadsvoorstel over Interimnota 2007 Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 11-09-2007
Vaststellen van 2 verzamelwijzigingen begroting 2007 Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 19-06-2007
Raadsinformatiebrief over jaarplanning sturingscyclus 2007 en opbrengst brainstorm afsprakenkader 03-04-2007
Opbrengst brainstorm Afsprakenkader sturingscyclus 21-03-2007
Raadsinformatiebrief jaarplanning sturingscyclus 2007 23-02-2007