Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 4

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 4

Openstaand onderwerp 4 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 15:10
Onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Omschrijving wijziging APV,terrasbeleid,straatmuzikanten,standplaatsenbeleid, APV,
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Brief van dhr. N. de Neef over parkeren van een gehandicapten voertuig op de stoep JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 29-06-2020
Vaststellen Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, 14e wijziging JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 15-04-2020
Vaststellen Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, 13e wijziging JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 19-03-2020
Vaststellen Reclamebeleid Dordrecht JC Bakker Groen en Ruimtelijk Dordrecht 19-12-2019
Vaststellen Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, 12e wijziging JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 18-07-2019
Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening (9e wijziging) JC Bakker Lerend en Ondernemend Dordrecht 06-02-2019
Initiatiefvoorstel van de fracties CDA, VVD en ChristenUnie/SGP over Aanpak ondermijnende criminaliteit (aanpassing APV) JC Bakker Veiligheid 15-11-2018
Vaststellen verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (zevende wijziging) JC Bakker Veiligheid 16-11-2017
Wijzigen van de Verordening Winkeltijden Dordrecht J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 29-06-2017
Raadsinformatiebrief over de inspraakmogelijkheid op het Initiatiefvoorstel van Beter Voor Dordt (5e) wijziging van de APV en (1e) wijziging Kansspelenverordening F.M. Lagerveld Veiligheid 24-10-2016
Raadsinformatiebrief over Advies Initiatiefvoorstel Lastenvermindering (APV) Beter Voor Dordt F.M. Lagerveld Veiligheid 26-05-2016
Initiatiefvoorstel Lastenvermindering met oog voor veiligheid van de fractie Beter Voor Dordt F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-04-2016
Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (4e wijziging) F.M. Lagerveld Veiligheid 28-08-2015
Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (derde wijziging) F.M. Lagerveld Veiligheid 10-06-2014
Brief van mevr. M. Ruisch namens de fractie GroenLinks over straatmuzikanten, in het bijzonder de heer Hristov H. Rosier Veiligheid 17-06-2013
Initiatiefvoorstel fractie PvdA Straatmuzikanten J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 07-06-2012
Brief van burgemeester Brok over de motie straatmuzikant Vogelplein H. Rosier Veiligheid 05-04-2012
Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (tweede wijziging) en Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2012 (eerste wijziging) J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 20-03-2012
Raadsinformatiebrief over Beleidsregels bijtincidenten honden J.J. 't Lam Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-03-2012
Raadsinformatiebrief over standplaatsenbeleid Dordrecht J.H. de Roo-Veulings Economie en cultuur 19-01-2012
Beantwoording door het college van vragen ex. art 40 RvO van de heer C.A. van Verk namens de fractie PvdA over straatmuzikanten J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 19-01-2012
Raadsinformatiebrief over initiatiefvoorstel ChristenUnie/SGP inzake aanpassing van de APV J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 12-01-2012
VNG-ledenbrief over herziening model-APV J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 12-01-2012
Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (eerste wijziging) J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 20-12-2011
Brief van mevrouw S. Bakker -mede namens 794 sympathisanten- voor meer speelbevoegdheid voor dhr. Y. Hristov, muzikant op het Vogelplein J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 15-12-2011
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer C.A. van Verk namens de fractie PvdA over het verbod op straatmuzikanten Veiligheid 08-12-2011
Initiatiefvoorstel CU/SGP over aanpassing APV (definitieve versie) J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 24-11-2011
Raadsinformatiebrief over Voorstel tot aanwijzen van collectieve festiviteiten. H. Rosier Veiligheid 25-08-2011
Initiatiefvoorstel van de fractie CU/SGP over aanpassing APV J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 20-05-2011
Vaststellen herziene Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Dordrecht J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 22-11-2010
VNG-ledenbrief inzake wijziging model APV in verband met horeca- exploitatievergunning H. Rosier 05-01-2010
VNG-ledenbrief inzake model algemene subsidieverordening en handreiking Aan de Slag voor vrijwilligers (het boekje ligt voor u ter inzage op de griffie) H. Rosier 05-01-2010
Vaststellen 3e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening en 1e wijziging Legesverordening 2009 A.J.P. Saes Bestuur, Participatie en Dienstverlening 11-05-2009
Raadsinformatiebrief over evaluatie terrassenbeleid Ondernemerschap en Bereikbaarheid 24-11-2008
Raadsvoorstel over verruiming terrasseizoen en wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Bestuur, Participatie en Dienstverlening 06-11-2007