Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 36

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 36

Openstaand onderwerp 36 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:18
Onderwerp Onderzoeksrapporten Rekenkamercommissie Dordrecht
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Kennisnemen van het RKC rapport 'Zijn wij in verbinding', onderschrijven van de conclusies en overnemen van de aanbevelingen JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-11-2019
Rekenkamercommissie: Rapport Zijn Wij In Verbinding JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-10-2019
Instemmen met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over doorwerking van de onderzoeken JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 27-06-2019
Raadsinformatiebrief over Vervolg op Plan van aanpak rekenkamerrapport Samenspel bij subsidies JC Bakker Financiƫn (inclusief overhead) 16-05-2019
Rekenkamercommissie: aankondiging onderzoek implementatie van het VN-verdrag Handicap JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Rekenkamercommissie: aankondiging onderzoek afvalbeheer in Dordrecht JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 11-04-2019
Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak n.a.v. Rekenkameronderzoek Samenspel bij subsidies JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 26-03-2019
Kennisnemen van het RKC rapport 'Waar voor je geld', onderschrijven van de conclusies en overnemen van de aanbevelingen JC Bakker Bestuur en samenwerking 07-12-2018
Rekenkamercommissie: werkplan RKC 2019 JC Bakker Bestuur en samenwerking 15-11-2018
Rekenkamercommissie: verkenning veranderende rol van de raad JC Bakker Bestuur en samenwerking 13-11-2018
Uitwerking aanbevelingen RKC rapport Samenspel bij Subsidies JC Bakker Bestuur en samenwerking 11-07-2018
Rekenkamercommissie: Werkprogramma rekenkamercommissie 2017/2018 JC Bakker Bestuur en samenwerking 11-01-2018
Raadsinformatiebrief over plan van aanpak n.a.v. RKC onderzoek Informatieveiligheid JC Bakker Bestuur en samenwerking 07-12-2017
Raadsinformatiebrief over aanvullende bestuurlijke reactie op rapport Inhuur Rekenkamercommissie JC Bakker Bestuur en samenwerking 30-11-2017
DUBBEL INGEBOEKT Overnemen aanbevelingen rekenkamercommissie: inhuur VOOR BESLUITVORMING ZIE RIS NR 2054259 J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 17-11-2017
Rekenkamercommissie: rapport Externe inhuur JC Bakker Bestuur en samenwerking 09-11-2017
Rekenkamercommissie: Rapport Informatieveiligheid J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 07-09-2017
Vaststellen voorstel Rekenkamercommissie: Onderzoek Bestuurskosten J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 15-06-2017
Rekenkamercommissie Dordrecht: Samen burgerparticipatie naar een hoger plan tillen J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 24-05-2017
Rekenkamercommissie: Werkplan 2017 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 12-01-2017
Rekenkamercommissie: aankondiging aanvang onderzoek bestuurskosten F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 16-12-2016
Rekenkamercommissie: aankondiging onderzoek naar externe inhuur F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-12-2016
Gesprek met de Rekenkamercommissie 08-12-2016
Rekenkamercommissie: werkplan 2017 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 10-11-2016
Rekenkamercommissie: aankondiging onderzoek naar burgerparticipatie F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Bespreken aanbevelingen rapport Rekenkamercommissie 'Dordt op Stoom' over het evenementenbeleid Dordrecht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 09-03-2016
Kennisnemen van het rapport 'Sturing en controle in het sociale domein van Dordrecht' M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 04-02-2016
Werkprogramma Rekenkamercommissie M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 27-10-2015
Bespreken aanbevelingen rekenkamercommissie: veiligheid F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 28-08-2015
Rekenkamercommissie: aankondiging onderzoek naar het evenementenbeleid in de gemeente Dordrecht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 28-08-2015
Verzoeken college burgemeester en wethouders aanbevelingen uit te voeren (regionale project Noordoevers) F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 19-03-2015
Rekenkamercommissie: mogelijke onderzoeksonderwerpen 2015 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 13-11-2014
Rekenkamercommissie: aankondiging onderzoek project Noordoevers F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 28-10-2014
Rekenkamercommissie: aankondiging aanvang onderzoek externe veiligheid F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-10-2014
Overnemen aanbevelingen onderzoek naar de drie decentralisaties F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-09-2014
Rekenkamercommissie: aankondiging onderzoek Drie Decentralisaties: nulmeting F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 19-06-2014
Overnemen aanbevelingen Rekenkamercommissie: Doorwerking rapporten rekenkamercommissie Dordrecht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 13-05-2014
Overnemen aanbevelingen Rekenkamercommissie: onderzoek naar subsidies in de gemeente Dordrecht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 27-02-2014
Rekenkamercommissie: opmerkingen over controlegat door decentralisaties maatschappelijke ondersteuning zorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie H. Rosier Bestuur en samenwerking 25-02-2014
Rekenkamercommissie: aankondiging onderzoek doorwerking rekenkameronderzoeken gemeente Dordrecht H. Rosier Bestuur en samenwerking 30-01-2014
Brief van de SP over integratie Onderzoeksbureau in het Onderzoekscentrum Drechtsteden H. Rosier Bestuur en samenwerking 11-12-2013
Raadsinformatiebrief over subsidieonderzoek 2013 H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 14-11-2013
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & rekenkamercommissies: bezorgdheid over controlegat bij de decentralisaties F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 14-11-2013
Overnemen aanbevelingen Rekenkamerrapport 'de groei voorbij? Onderzoek leegstand binnenstad' F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 04-09-2013
Rekenkamercommissie: onderzoeksrapport Achter Grond, een onderzoek naar de informatievoorziening rondom grondbeleid en exploitaties H. Rosier Ruimtelijke ordening 17-06-2013
Rekenkamercommissie: projectvoorstel doeltreffendheid subsidieverstrekking H. Rosier Bestuur en samenwerking 09-04-2013
Onderzoeksplan 2013 Rekenkamercommissie Dordrecht Bestuur en samenwerking 20-12-2012
Overnemen aanbevelingen Rekenkamerrapport 'Het verlenen van Bijzondere bijstand in Dordrecht' H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 22-11-2012
Rekenkamercommissie Dordrecht: concept onderzoeksplan 2013 H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 21-11-2012
Overnemen aanbevelingen rekenkamerrapport 'Re-integratie onder de loep' F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-10-2012
Overnemen aanbevelingen rekenkamerrapport 'werken aan werkgelegenheid' H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 20-09-2012
Rekenkamercommissie: rapport "Re-integratie onder de loep"; onderzoek naar het re-integratiebeleid van de Sociale Dienst Drechtsteden 2007-2011 H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 28-06-2012
Rekenkamercommissie Dordrecht: aankondiging aanvang onderzoek Bijzondere Bijstand H. Rosier Bestuur en samenwerking 23-05-2012
Rekenkamercommissie: rapport 'werken aan werkgelegenheid', een verkenning van het acquisitiebeleid 2006-2011 J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 10-05-2012
Rekenkamer: Startnotitie aanvang onderzoek 'Effectiviteit re-integratiebeleid' K.A. de Graaf - van Zanten Bestuur en samenwerking 06-04-2011
Instemmen met de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport 'Spiegel van de begroting' J.J. 't Lam Bestuur en samenwerking 05-01-2011
Brief van de wnd. directeur Rekenkamer over stopzetten onderzoek bestuurlijk netwerk J.J. 't Lam Bestuur, Participatie en Dienstverlening 19-10-2010
Brief van de directeur Rekenkamer over onderzoek bestuurlijk netwerk W.V.E. Verboom Bestuur, Participatie en Dienstverlening 13-08-2010
Informatie van het college van burgemeester en wethouders over openbaarmaking brief Rekenkameronderzoek W.V.E. Verboom Bestuur, Participatie en Dienstverlening 10-08-2010
18.05 uur: Rekenkameronderzoek naar het jaarverslag 2009 Bestuur, Participatie en Dienstverlening 03-06-2010
Startnotitie doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek Bestuur, Participatie en Dienstverlening 04-11-2008
Rekenkameronderzoek Verloren Ambities Bestuur, Participatie en Dienstverlening 04-03-2008
Startnotitie onderzoek funderingsproblemen (rekenkamer) Bestuur en samenwerking 08-01-2008
brief van Netwerk over het rekenkameronderzoek Algemene Dekkingsmiddelen 08-01-2008
Startnotitie onderzoek funderingsproblemen 06-03-2007
Startnotitie onderzoek meerjarenprogramma Dordrecht Algemene Dekkingsmiddelen 02-02-2007