Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 36

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 36

Openstaand onderwerp 36 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:18
Onderwerp Onderzoeksrapporten Rekenkamercommissie Dordrecht
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Kennis nemen van het Rekenkamerrapport 'Belevingsonderzoek naar Wegafsluitingen' M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 08-10-2020
Kennisnemen van het RKC rapport 'Zijn wij in verbinding', onderschrijven van de conclusies en overnemen van de aanbevelingen JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-11-2019
Rekenkamercommissie: Rapport Zijn Wij In Verbinding JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-10-2019
Instemmen met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over doorwerking van de onderzoeken JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 27-06-2019
Raadsinformatiebrief over Vervolg op Plan van aanpak rekenkamerrapport Samenspel bij subsidies JC Bakker Financiƫn (inclusief overhead) 16-05-2019
Rekenkamercommissie: aankondiging onderzoek implementatie van het VN-verdrag Handicap JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Rekenkamercommissie: aankondiging onderzoek afvalbeheer in Dordrecht JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 11-04-2019
Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak n.a.v. Rekenkameronderzoek Samenspel bij subsidies JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 26-03-2019
Kennisnemen van het RKC rapport 'Waar voor je geld', onderschrijven van de conclusies en overnemen van de aanbevelingen JC Bakker Bestuur en samenwerking 07-12-2018
Rekenkamercommissie: werkplan RKC 2019 JC Bakker Bestuur en samenwerking 15-11-2018
Rekenkamercommissie: verkenning veranderende rol van de raad JC Bakker Bestuur en samenwerking 13-11-2018
Uitwerking aanbevelingen RKC rapport Samenspel bij Subsidies JC Bakker Bestuur en samenwerking 11-07-2018
Rekenkamercommissie: Werkprogramma rekenkamercommissie 2017/2018 JC Bakker Bestuur en samenwerking 11-01-2018
Raadsinformatiebrief over plan van aanpak n.a.v. RKC onderzoek Informatieveiligheid JC Bakker Bestuur en samenwerking 07-12-2017
Raadsinformatiebrief over aanvullende bestuurlijke reactie op rapport Inhuur Rekenkamercommissie JC Bakker Bestuur en samenwerking 30-11-2017
DUBBEL INGEBOEKT Overnemen aanbevelingen rekenkamercommissie: inhuur VOOR BESLUITVORMING ZIE RIS NR 2054259 J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 17-11-2017
Rekenkamercommissie: rapport Externe inhuur JC Bakker Bestuur en samenwerking 09-11-2017
Rekenkamercommissie: Rapport Informatieveiligheid J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 07-09-2017
Vaststellen voorstel Rekenkamercommissie: Onderzoek Bestuurskosten J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 15-06-2017
Rekenkamercommissie Dordrecht: Samen burgerparticipatie naar een hoger plan tillen J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 24-05-2017
Rekenkamercommissie: Werkplan 2017 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 12-01-2017
Rekenkamercommissie: aankondiging aanvang onderzoek bestuurskosten F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 16-12-2016
Rekenkamercommissie: aankondiging onderzoek naar externe inhuur F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-12-2016
Gesprek met de Rekenkamercommissie 08-12-2016
Rekenkamercommissie: werkplan 2017 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 10-11-2016
Rekenkamercommissie: aankondiging onderzoek naar burgerparticipatie F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Bespreken aanbevelingen rapport Rekenkamercommissie 'Dordt op Stoom' over het evenementenbeleid Dordrecht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 09-03-2016
Kennisnemen van het rapport 'Sturing en controle in het sociale domein van Dordrecht' M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 04-02-2016
Werkprogramma Rekenkamercommissie M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 27-10-2015
Rekenkamercommissie: aankondiging onderzoek naar het evenementenbeleid in de gemeente Dordrecht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 28-08-2015
Bespreken aanbevelingen rekenkamercommissie: veiligheid F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 28-08-2015
Verzoeken college burgemeester en wethouders aanbevelingen uit te voeren (regionale project Noordoevers) F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 19-03-2015
Rekenkamercommissie: mogelijke onderzoeksonderwerpen 2015 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 13-11-2014
Rekenkamercommissie: aankondiging onderzoek project Noordoevers F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 28-10-2014
Rekenkamercommissie: aankondiging aanvang onderzoek externe veiligheid F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-10-2014
Overnemen aanbevelingen onderzoek naar de drie decentralisaties F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-09-2014
Rekenkamercommissie: aankondiging onderzoek Drie Decentralisaties: nulmeting F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 19-06-2014
Overnemen aanbevelingen Rekenkamercommissie: Doorwerking rapporten rekenkamercommissie Dordrecht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 13-05-2014
Overnemen aanbevelingen Rekenkamercommissie: onderzoek naar subsidies in de gemeente Dordrecht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 27-02-2014
Rekenkamercommissie: opmerkingen over controlegat door decentralisaties maatschappelijke ondersteuning zorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie H. Rosier Bestuur en samenwerking 25-02-2014
Rekenkamercommissie: aankondiging onderzoek doorwerking rekenkameronderzoeken gemeente Dordrecht H. Rosier Bestuur en samenwerking 30-01-2014
Brief van de SP over integratie Onderzoeksbureau in het Onderzoekscentrum Drechtsteden H. Rosier Bestuur en samenwerking 11-12-2013
Raadsinformatiebrief over subsidieonderzoek 2013 H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 14-11-2013
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & rekenkamercommissies: bezorgdheid over controlegat bij de decentralisaties F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 14-11-2013
Overnemen aanbevelingen Rekenkamerrapport 'de groei voorbij? Onderzoek leegstand binnenstad' F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 04-09-2013
Rekenkamercommissie: onderzoeksrapport Achter Grond, een onderzoek naar de informatievoorziening rondom grondbeleid en exploitaties H. Rosier Ruimtelijke ordening 17-06-2013
Rekenkamercommissie: projectvoorstel doeltreffendheid subsidieverstrekking H. Rosier Bestuur en samenwerking 09-04-2013
Onderzoeksplan 2013 Rekenkamercommissie Dordrecht Bestuur en samenwerking 20-12-2012
Overnemen aanbevelingen Rekenkamerrapport 'Het verlenen van Bijzondere bijstand in Dordrecht' H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 22-11-2012
Rekenkamercommissie Dordrecht: concept onderzoeksplan 2013 H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 21-11-2012
Overnemen aanbevelingen rekenkamerrapport 'Re-integratie onder de loep' F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 08-10-2012
Overnemen aanbevelingen rekenkamerrapport 'werken aan werkgelegenheid' H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 20-09-2012
Rekenkamercommissie: rapport "Re-integratie onder de loep"; onderzoek naar het re-integratiebeleid van de Sociale Dienst Drechtsteden 2007-2011 H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 28-06-2012
Rekenkamercommissie Dordrecht: aankondiging aanvang onderzoek Bijzondere Bijstand H. Rosier Bestuur en samenwerking 23-05-2012
Rekenkamercommissie: rapport 'werken aan werkgelegenheid', een verkenning van het acquisitiebeleid 2006-2011 J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 10-05-2012
Rekenkamer: Startnotitie aanvang onderzoek 'Effectiviteit re-integratiebeleid' K.A. de Graaf - van Zanten Bestuur en samenwerking 06-04-2011
Instemmen met de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport 'Spiegel van de begroting' J.J. 't Lam Bestuur en samenwerking 05-01-2011
Brief van de wnd. directeur Rekenkamer over stopzetten onderzoek bestuurlijk netwerk J.J. 't Lam Bestuur, Participatie en Dienstverlening 19-10-2010
Brief van de directeur Rekenkamer over onderzoek bestuurlijk netwerk W.V.E. Verboom Bestuur, Participatie en Dienstverlening 13-08-2010
Informatie van het college van burgemeester en wethouders over openbaarmaking brief Rekenkameronderzoek W.V.E. Verboom Bestuur, Participatie en Dienstverlening 10-08-2010
18.05 uur: Rekenkameronderzoek naar het jaarverslag 2009 Bestuur, Participatie en Dienstverlening 03-06-2010
Startnotitie doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek Bestuur, Participatie en Dienstverlening 04-11-2008
Rekenkameronderzoek Verloren Ambities Bestuur, Participatie en Dienstverlening 04-03-2008
Startnotitie onderzoek funderingsproblemen (rekenkamer) Bestuur en samenwerking 08-01-2008
brief van Netwerk over het rekenkameronderzoek Algemene Dekkingsmiddelen 08-01-2008
Startnotitie onderzoek funderingsproblemen 06-03-2007
Startnotitie onderzoek meerjarenprogramma Dordrecht Algemene Dekkingsmiddelen 02-02-2007