Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 34

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 34

Openstaand onderwerp 34 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:17
Onderwerp Brandweer
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Kennisnemen van contrabesluitvorming regionalisering brandweerkazernes en kenbaar maken van de zienswijze M.J. Geerts Veiligheid 04-09-2015
Brief van comité brandweervrijwilligers ZHZ over aanvullende bezuinigingen bij de brandweer F.M. Lagerveld Veiligheid 28-08-2015
Raadsinformatiebrief over vernieuwde brandweerzorg F.M. Lagerveld Veiligheid 13-11-2014
Raadsinformatiebrief over de bouw van de Brandweerkazerne in het Leerpark F.M. Lagerveld Veiligheid 04-09-2014
Presentatie 'vernieuwde brandweerzorg' aan de adviescommissie F.M. Lagerveld Veiligheid 08-04-2014
Raadsinformatiebrief over Vernieuwde brandweerzorg F.M. Lagerveld Veiligheid 08-04-2014
Geen wensen en bedenkingen uiten tegen de verkoop van de brandweerkazerne en vaststellen begrotingswijziging F.M. Lagerveld Veiligheid 20-11-2013
Afschrift van een brief van Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) aan het college over opkomsttijden en dekkingsplannen H. Rosier Veiligheid 14-05-2013
Raadsinformatiebrief over regionalisering brandweer H. Rosier Veiligheid 08-11-2012
Raadsinformatiebrief over de bestuurlijke inrichtingskaders regionalisering brandweerkorpsen regio Zuid-Holland Zuid M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 04-08-2010
Vaststellen van de Brandbeveiligingsverordening M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 08-02-2010
Beschikbaarstellen uitvoeringskrediet t.b.v. bouw 2e brandweerpost Leerpark en instemmen met een directe uitrukroute vanuit kazerne naar de N3 J.T. de Heus Werk en Scholing 20-05-2009
Raadsinformatiebrief over voorontwerp bestemmingsplan "Leerpark-Brandweerkazerne" L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 26-02-2009
Raadsvoorstel over voorbereidingskrediet 2e uitrukpost Brandweer/Leerpark Veiligheid 18-12-2008
Raadsinformatiebrief over brandveiligheid samenleving (Community Safety) Veiligheid 03-12-2008
Intrekken verordening brandveiligheid en hulpverlening (254) 17-01-2007
.254 Intrekken verordening brandveiligheid en hulpverlening 12-01-2007