Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 32

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 32

Openstaand onderwerp 32 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:12
Onderwerp Economische Structuurversterking
Omschrijving Toerime, stadspromotie, marketing, urgentie programma binnenstad, economische adviescommissie , voorstraat noord, rolluiken, wijkeconomie, Dordrecht Marketing, bedrijvenpeiling
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Beschikbaar stellen frictiekosten t.b.v. samengaan Stichting Dordrecht Marketing en Stichting Regionale VVV ZHZ JC Bakker Gezond en Levendig Dordrecht 07-11-2019
Raadsvoorstel over vaststellen Verordening reclamebelasting 2015 tbv ondernemersfonds kernwinkelgebied binnenstad S.V. Vooren Algemene Dekkingsmiddelen 09-12-2014
Uitspreken intentie tot reserveren budget en vaststellen reclameverordening voor ondernemersfonds kernwinkelgebied binnenstad S.V. Vooren Economie en cultuur 21-10-2014
Vaststellen Verordening winkeltijden Dordrecht S.V. Vooren Economie en cultuur 10-09-2014
Brief van Platform Binnenstadsmanagement over ondernemersfonds Binnenstad S.V. Vooren Economie en cultuur 10-06-2014
Binnenstadsmanagement Dordrecht: brief over wijzigingsvoorstel aanpassing heffingsgebied ondernemersfonds S.V. Vooren Economie en cultuur 13-05-2014
Koninklijke Horeca Nederland, afd. Drechtsteden: reactie op de winkelopenstelling op zondag H. Rosier Economie en cultuur 17-04-2014
Instemmen met initiatiefvoorstel VVD betreffende een nieuwe Winkeltijdenverordening S.V. Vooren Economie en cultuur 27-02-2014
Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden Dordrecht (eerste wijziging) S.V. Vooren Economie en cultuur 05-11-2013
Raadsinformatiebrief over status gemeentelijke leegstaande panden H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 17-06-2013
Beschikbaar stellen van €300.000,- voor acquisitie bedrijven S.V. Vooren Economie en cultuur 09-04-2013
Raadsinformatiebrief over ruimtelijk-economische strategie K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 09-02-2012
Vaststellen van de verordeningen Bedrijven investeringszone Louter Bloemen 2012 en Bedrijven investeringszone Krabbepolder/Zeehaven 2012 S.V. Vooren Economie en cultuur 16-11-2011
Kennis nemen van de evaluatie Acquisitiefonds 2007-2011 en herbevestigen van het in 2006 vastgestelde Beleidskader economische acquisitie S.V. Vooren Economie en cultuur 15-11-2011
Beschikbaarstellen van het gereserveerde bedrag van €180.000,- stellen ten uitvoer van de aanpak Voorstraat-Noord S.V. Vooren Economie en cultuur 31-10-2011
Beantwoording door het college van B&W van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de dames Kuhlemeier-Booij en Van Dongen namens de fractie Beter voor Dordt over stedelijke distributie K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 25-08-2011
Raadsinformatiebrief over Beleidsregel "Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming" K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 06-07-2011
Raadsinformatiebrief over markten en standplaatsen K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 28-02-2011
Raadsinformatiebrief over onderzoeksrapportages toeristisch bezoek aan steden 2009 en het Toeristisch imago onderzoek 2010 K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 03-01-2011
Brief van de Gereformeerde Gemeente Dordrecht over de aanpassing winkeltijdenverordening. H. Rosier Economie en cultuur 21-12-2010
Vaststellen Verordening winkeltijden Dordrecht S.V. Vooren Economie en cultuur 22-11-2010
Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. Voorstraat Noord S.V. Vooren Economie en cultuur 04-10-2010
Raadsinformatiebrief over Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2010 Resultaten eindmeting gemeente Dordrecht W.V.E. Verboom Ondernemerschap 13-07-2010
Consultatie beleid winkeltijden in Dordrecht W.V.E. Verboom Ondernemerschap 23-06-2010
Raadsinformatiebrief over evaluatie project ontwikkeling Voorstraat Noord W.V.E. Verboom Ondernemerschap 21-06-2010
VNG-ledenbrief over herziene modelverordening Winkeltijden W.V.E. Verboom Ondernemerschap 02-06-2010
Geheime raadsinformatiebrief over Planinitiatief Spuiboulevard/Joh. de Wittstraat (ligt bij de griffie ter inzage) Ondernemerschap en Bereikbaarheid 10-02-2010
Raadsinformatiebrief over Bedrijvenpeiling gemeente Dordrecht 2008 het Convenant "Verbetering dienstverlening en vermindering werkdruk voor ondernemers" W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 22-09-2009
Raadsinformatiebrief over Centraal Marketingkader Dordrecht W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 03-07-2009
Raadsinformatiebrief over onderzoek naar restaurantbezoek in Dordrecht W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 18-06-2009
Raadsinformatiebrief over Evaluatie Wijkeconomie 2008 W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 08-06-2009
Kenbaar maken opvattingen over containertransferium aan Drechtstedenbestuur W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 15-05-2009
Raadsinformatiebrief over beëindiging Programma Marketing, Toerisme & Stadspromotie W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 17-04-2009
Raadsinformatiebrief over de voortgang van het Urgentieprogramma Binnenstad 2008-2009 W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 13-03-2009
Raadsinformatiebrief over monitor Binnenstad 2007 en passantenenquête Binnenstad 2007 W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 13-03-2009
Raadsinformatiebrief over voortgang project Ontwikkeling Voorstraat Noord W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 09-03-2009
Raadsinformatiebrief over Adviesrapport Dordrecht "op naar de top...van middelgrote toeristische steden" W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 26-02-2009
Herziening subsidierelatie Stichting Centrummanagement Dordrecht en overname beheer verlichting Couleur Locale straten. W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 19-02-2009
Raadsinformatiebrief over Economische Adviesraad Dordrecht 2005-2008 Veraart, Herman (H.C.) Ondernemerschap en Bereikbaarheid 09-01-2009
Raadsinformatiebrief over Stimuleringsregeling Diamanten Voorstraat-Noord W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 09-01-2009
Raadsinformatiebrief over nadere regels voor subsidieaanvragen Dordtse diamanten Ondernemerschap en Bereikbaarheid 05-11-2008
Raadsinformatiebrief over Dordrecht Marketing en Intree Dordrecht Ondernemerschap en Bereikbaarheid 02-09-2008
Raadsinformatiebrief over Dordrecht Marketing en Intree Dordrecht Ondernemerschap en Bereikbaarheid 30-06-2008
Raadsinformatiebrief over de voortgang van het Urgentieprogramma Binnenstad 2008-2009 13-05-2008
Extra impuls bezoek Binnenstad 2008-2009 22-04-2008
Raadsinformatiebrief over werkboek Economische Adviesraad Dordrecht (EAD) Ondernemerschap en Bereikbaarheid 04-03-2008
Raadsinformatiebrief over aangaan Overeenkomst Easycount voor Passantentellingen Ondernemerschap en Bereikbaarheid 04-03-2008
Raadsvoorstel over vaststellen subsidieverordening verwijderen rolluiken Wonen en Leefbaarheid 19-02-2008
Dordtse Doeners pakken dóór 29-01-2008
Raadsinformatiebrief over extra impuls bezoek binnenstad 2008-2009 Ondernemerschap en Bereikbaarheid 22-01-2008
Presentatie Impuls bezoek binnenstad 16-01-2008
Impuls bezoek Binnenstad 15-01-2008
Raadsinformatiebrief over vestiging Topinstituut Waterbouw en Ecologie Dordrecht Ondernemerschap en Bereikbaarheid 10-12-2007
Raadsinformatiebrief over extra impuls bezoek binnenstad 2008-2009 Ondernemerschap en Bereikbaarheid 29-10-2007
Raadsinformatiebrief over wijziging statuten BV Kennisbedrijven Drechtsteden. Werk en Scholing 04-09-2007
Raadsinformatiebrief over wijziging statuten BV Kennisbedrijven Drechtsteden. Werk en Scholing 04-07-2007
Raadsinformatiebrief over Dordrecht Marketing en Intree Dordrecht W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 19-06-2007
Raadsinformatiebrief over Dordrecht Marketing en Intree Dordrecht Ondernemerschap en Bereikbaarheid 08-05-2007
Raadsvoorstel Oprichting stichting Dordrecht marketing W.V.E. Verboom Ondernemerschap 08-12-2006
Raadsvoorstel kredietaanvraag t.b.v. verbouwing en inrichting City Lounge Ondernemerschap en Bereikbaarheid 13-09-2006
Raadsvoorstel kredietaanvraag t.b.v. verbouwing en inrichting City Lounge Ondernemerschap en Bereikbaarheid 13-09-2006
Herinrichting van een gedeelte van het kernwinkelgebied 28-06-2006