Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 171

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 171

Openstaand onderwerp 171 abonneer
Aangemaakt 21 februari 2013 09:13
Onderwerp Planning en control cyclus 2014
Omschrijving jaarrekening, jaarverslag, interimnota, interim-nota, stadsbegroting, meerjarenbegroting, kadernota,9-marap, 9-maandsrapportage, penc cyclus, p&c cyclus
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Provincie Zuid-Holland: opmerkingen jaarrekening en jaarverslag 2014 Dordrecht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 17-09-2015
Accountantsverslag gemeente Dordrecht 2014 H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 12-05-2015
Vaststellen Jaarstukken 2014 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 30-04-2015
Vaststellen 3e verzamelwijziging begroting 2014 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 25-11-2014
Vaststellen begrotingswijziging 2014 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 25-11-2014
Vaststellen Bestuursrapportage 2014 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 30-09-2014
Vaststellen van de tweede verzamelwijziging 2014 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 29-09-2014
Vaststellen begroting eerste verzamelwijziging 2014 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 15-05-2014
Raadsinformatiebrief over uitvoering wettelijke taken (horizontale verantwoording) F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 13-05-2014
Wijzigen begroting door overhevelen budgetten uit 2013 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 04-03-2014
Instemmen met voorstellen voor de aanpak van de horizontale verantwoording en interbestuurlijk toezicht F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 16-01-2014
Gedeputeerde Staten van Zuid Holland: toezichtregime begroting 2014 H. Rosier Bestuur en samenwerking 16-01-2014
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van Raadsinformatiebrief Voortgang Richting Kiezen Algemene Dekkingsmiddelen 11-12-2013
Brief van de heer Verhoef over de begroting 2014 van de gemeente Dordrecht H. Rosier Bestuur en samenwerking 21-11-2013
Vaststellen Begroting 2014 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 11-11-2013
Raadsvoorstel begroting (ongetekend)met bijlagen Algemene Dekkingsmiddelen 09-10-2013
Raadsinformatiebrief over Financiƫle stand van zaken F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 03-10-2013
Raadsinformatiebrief over inlichtingen rekenrente (motie 17 juli 2013) F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 03-10-2013
Verslag van de evaluatie aanpak bezuinigingskeuzes.nl (zie ook: Ris dossiernr. 1130008) H. Rosier Bestuur en samenwerking 25-09-2013
Evaluatie Bezuinigingskeuzes.nl F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 11-09-2013
Tekenen bestuursovereenkomst met Provincie in het kader van interbestuurlijk toezicht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 05-09-2013
Raadsinformatiebrief over impact trap-af Rijksoverheid F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 11-07-2013
Vaststellen Kadernota 2014 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 18-06-2013
Raadsinformatiebrief over bezuinigingspakketten Kadernota 2014 E. Keuskamp Algemene Dekkingsmiddelen 20-02-2013