Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 25

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 25

Openstaand onderwerp 25 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:08
Onderwerp Sociale Zaken
Omschrijving sociaal beleid, schuldsignaliering, schuldsanering, kortingspas, kledingbank zorgpolis, zorgpolis
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Rapport Data & Duiding Sociaal Domein - Ontwikkelingen in het sociaal domein van Dordrecht 2016-2019 BMM de Jong Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 15-10-2020
Brief Nationale Ombudsman Aanbieding Rapport Hindernisbaan zonder finish D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 25-06-2020
VNG Ledenbrief over Verlenging activiteiten Visitatiecommissie Financiële Beheersbaarheid Sociaal Domein D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 11-06-2020
Januaribrief van GRD/SDD over ontwikkelingen binnen het werkveld van de Sociale Dienst Drechtsteden D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-03-2020
Brief van het Drechtstedenbestuur over het proces invulling taakstelling D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-03-2020
Brief van de fractie SP visie over de bezuiningen op de Sociale Dienst Drechtsteden D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 09-01-2020
Memo wethouder Heijkoop over beantwoording brief DSB: vervolg taakstelling Sociaal Domein Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 19-12-2019
Brief van mevrouw Koning over verzoek om in aanmerking te komen voor vrijwilligersvergoeding D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 05-12-2019
Beantwoording door het college van de brief van mevrouw Elzerman met reactie op Evaluatierapport actie Je Bent Niet Alleen D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 14-11-2019
Zienswijze regionale visie sociaal domein: aangepaste versie D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 17-10-2019
Presentatie Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 17-10-2019
Memo Voortgang situatie Juzt D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 03-10-2019
Brief van Stichting Turkish Delight over bezwaar tegen stoppen van de participatieplaatsen D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 26-09-2019
Brief van Wereldwijven Ateliers over bezwaar tegen stoppen van de participatieplaatsen D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 26-09-2019
Brief van Stichting Helpende Handen over bezwaar tegen stoppen van de participatieplekken D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 26-09-2019
Ingekomen brief van mevr. Elzerman over Evaluatierapport actie Je Bent Niet Alleen en rol van de diverse Sociale Wijk Centra van Dordrecht bij het initiatief D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 23-09-2019
Memo van werkgroep Informatiepositie: Sturen op het sociale D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 18-09-2019
Taskforce Sociaal Domein D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 12-09-2019
Besluitvormingsproces aanscherping plan van aanpak omdenknotitie D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 12-09-2019
Bezuinigingen GRD-begroting 2020 D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 12-09-2019
Vaststellen Investeringsplan Sociaal Domein D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 18-02-2019
Brief van de WMO adviesraad Dordrecht over neerleggen functie door voorzitter D. Coenen Zorg en Ondersteuning 12-01-2017
Brief van Ministerie SZW over onderzoek veilig gebruik Suwinet 2015; definitief Verslag van bevindingen Dordrecht S.V. Vooren Werk en inkomen 07-01-2016
Brief van het ministerie van Sociale Zaken over Veilig gebruik van SUWInet M.J. Geerts Werk en inkomen 26-11-2015
Brief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over beveiliging Suwinet H. Rosier Werk en inkomen 04-09-2014
FNV Lokaal Drechtsteden: Jaarverslag 2013 H. Rosier Werk en inkomen 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over voortgang sociale wijkteams 2014-2015 S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 04-09-2014
Beantwoording door het college van de brief van de heer J. van den Hout over de aanvraagprocedure IOAW-uitkering H. Rosier Werk en inkomen 23-01-2014
Brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over beveiliging Suwinet door gemeenten H. Rosier Werk en inkomen 16-01-2014
Brief van de heer J. van den Hout over aanvraagprocedure IOAW-uitkering H. Rosier Werk en inkomen 11-12-2013
Raadsinformatiebrief over inzake toezicht op internaten H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 21-11-2013
FNV Lokaal Drechtsteden: Jaarverslag 2012 H. Rosier Werk en inkomen 05-09-2013
Sociale Alliantie: verzoek om aandacht voor de gevolgen van de decentralisaties in het sociaal domein H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 05-09-2013
Brief van w.g. 't Arme Schaap en EVA (Economie Vrouwen en Armoede) over beleid bijstand en betaalde arbeid H. Rosier Werk en inkomen 10-07-2013
Brief van de SP over de meevaller Sociale Dienst Drechtsteden van € 18 miljoen over 2012 H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 21-06-2013
Brief van de Verenigde Communistische Partij in Nederland over voorkomen van huurschulden en huisuitzettingen H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 14-05-2013
brief van ABVAKABO/FNV over de voorgenomen invoering en uitwerking van de Participatiewet S.V. Vooren Werk en inkomen 17-04-2013
Brief van de heer Th.J. Tjassing over gang van zaken bij afspraken Sociale Dienst H. Rosier Werk en inkomen 18-10-2012
Raadsinformatiebrief over motie Voedselbank S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 04-10-2012
Reactie van de Sociale Dienst Drechtsteden op informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens bij gebruik Suwinet H. Rosier Werk en inkomen 23-08-2012
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens bij gebruik Suwinet H. Rosier Bestuur en samenwerking 21-06-2012
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de heer D.T. van Antwerpen namens de fractie Beter Voor Dordt over de invoering van de huishoudtoets H. Rosier Werk en inkomen 14-06-2012
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie Beter voor Dordt over schuldhulpverlening Werk en inkomen 23-05-2012
FNV: informatie over het voorkomen van schulden H. Rosier Werk en inkomen 10-05-2012
Brief van de heer H.D. Koeiman en mevrouw J.S. Staring over de gang van zaken bij de Sociale Dienst Drechtsteden H. Rosier Werk en inkomen 09-02-2012
Brief van de heer en mevrouw Schmidt over verlenging lopende termijn terugbetaling schuld Vangnetregeling tot 2022 H. Rosier Wonen 19-01-2012
Brief met bijlagen van mevrouw M. Varzan-Kerkhof over haar ervaringen bij het re-integratiebedrijf Dordtmij BV 06-10-2011
Brief van Belangenvereniging Werknemers Sociale Werkvoorziening over behoud van de WSW H. Rosier Werk en inkomen 19-05-2011
Verzoek om steun voor de motie van raadsfractie SP van de gemeente Wormerland over een brandstoftoelage voor minima H. Rosier 14-09-2010
Sociale Dienst Drechtsteden: vergoedingengids Extra + folders vergoedingen S.V. Vooren 09-07-2010
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Relevante ontwikkelingen op het terrein van Werk en Inkomen S.V. Vooren Werk en Scholing 06-07-2010
Brief van Stichting Leergeld Drechtsteden over aanvullende subsidie 2009 en 100 procent bevoorschotting H. Rosier 08-01-2010
Sociale Dienst Drechtsteden: persbericht over forse stijging aantal mensen op inburgeringscursus H. Rosier 13-11-2009
Raadsinformatiebrief over regionaal actieplan aanpak jeugdwerkloosheid "Geef jongeren een kans" W.V.E. Verboom Werk en Scholing 14-09-2009
Brief van Wethouder Kamsteeg over zorgpolis IZA Cura W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 05-02-2009
Raadsinformatiebrief over motie onderzoek kortingspas Sociale Infrastructuur 25-11-2008
Raadsinformatiebrief over inlichtingen Motie onderzoek kortingspas Sociale Infrastructuur 10-11-2008
Raadsinformatiebrief over de Dordtse collectieve ziektekostenpolis 24-10-2008
Raadsinformatiebrief over vroegtijdige signalering schulden door woningcorporaties en nutsbedrijven Sociale Infrastructuur 25-05-2007
Raadsinformatiebrief over evaluatie visie sociaal beleid Sociale Infrastructuur 04-05-2006