Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 163

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 163

Openstaand onderwerp 163 abonneer
Aangemaakt 29 februari 2012 10:35
Onderwerp Planning en control cyclus 2013
Omschrijving jaarrekening, jaarverslag, interimnota, interim-nota, stadsbegroting, meerjarenbegroting, kadernota,9-marap, 9-maandsrapportage, penc cyclus, p&c cyclus
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Vaststellen jaarstukken 2013 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 13-05-2014
Brief van de heer L.W. Verhoef over de jaarrekening 2013 van gemeente Dordrecht H. Rosier Bestuur en samenwerking 08-05-2014
VNG-ledenbrief over actualiteiten gemeentefinanciën H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 16-01-2014
Vaststellen van de derde verzamelwijziging begroting 2013 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 02-12-2013
Vaststellen van de 2e verzamelwijziging begroting 2013 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 16-10-2013
Vaststellen bestuursrapportage 2013 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 12-09-2013
Raadsinformatiebrief over financiële stand van zaken per eind augustus F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 11-09-2013
Vaststellen eerste verzamelwijziging 2013 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 15-05-2013
Wijzigen begroting 2013 door overhevelen budgetten uit 2012 H.M. Hoogstad Algemene Dekkingsmiddelen 20-02-2013
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 2 van de Raadsinformatiebrief inzake Risico's Top-50 H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 01-11-2012
Basis uitleg P & C Cyclus - de Begroting 31-10-2012
Vaststellen programmabegroting 2013 H.M. Hoogstad Algemene Dekkingsmiddelen 11-10-2012
Vaststellen Kadernota 2013 en kennisnemen van de TussenBalans J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 12-06-2012
Raadsinformatiebrief over actuele financiële ontwikkelingen J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 08-03-2012