Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 23

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 23

Openstaand onderwerp 23 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:06
Onderwerp Hofkwartier
Omschrijving Filmhuis, efgoescentrum diep, filmtheater, programma hofkwartier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over financieel afronden project Het Hof van Nederland S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 23-11-2015
Raadsvoorstel Programma Hofkwartier, project openbare ruimte S.V. Vooren Economie en cultuur 05-02-2015
Raadsinformatiebrief over stand van zaken project Het Hof S.V. Vooren Economie en cultuur 04-09-2014
Brief van A.M. Wulfert en L.J.R. Visser over Voorlopig Ontwerp Museumstraat en overige straten H. Rosier Economie en cultuur 06-03-2014
Instemmen met VO openbare ruimte Programma Hofkwartier en de begroting overeenkomstig te wijzigen S.V. Vooren Economie en cultuur 27-02-2014
Raadsinformatiebrief over definitief ontwerp binnenplein Hof van Dordrecht S.V. Vooren Economie en cultuur 16-12-2013
Brief van H. Bollebakker, P.J.M. Deuss, G.M. Ten Bosch, I. Vink en D.A. de Jong over inspraak Definitief Ontwerp inrichting van de openbare ruimte van het Hofcomplex S.V. Vooren Economie en cultuur 07-11-2013
Brief van de heer H. Bollebakker over openbare ruimte (De Pandhof) van het Hof S.V. Vooren Economie en cultuur 24-10-2013
Brief van H. Bollebakker, P.J.M. Deuss , G.M. Ten Bosch en I. Vink om inspraak bij de inrichting en verlichting van de openbare ruimte voor Het Hof van Dordrecht H. Rosier Economie en cultuur 11-07-2013
Instemmen met maximale variant inzake Programma Hofkwartier, project openbare ruimte S.V. Vooren Economie en cultuur 20-06-2013
Verlenen krediet en overhevelen reserveringen binnen programma Hofkwartier, projecten het Hof van Dordrecht, Herhuisvesting resttaken EGC DiEP en Openbare Ruimte S.V. Vooren Economie en cultuur 05-02-2013
Beschikbaarstellen uitvoeringskrediet van €510.000,- voor herhuisvesting resttaken Erfgoedcentrum DiEP S.V. Vooren Economie en cultuur 09-07-2012
Vaststellen DO bouw en inrichting Hofcarré en de daarvoor benodigde uitvoeringskredieten (van 7,7 en 3,1 miljoen euro) beschikbaar te stellen S.V. Vooren Economie en cultuur 16-03-2012
Raadsinformatiebrief over afsluiting Kloostertuin K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 16-02-2012
Verlenen krediet voor aanpassing openbare ruimte Programma Hofkwartier S.V. Vooren Economie en cultuur 24-01-2012
Raadsinformatiebrief over Huisvesting publieksfuncties Erfgoedcentrum DiEP-inrichting en presentatie in Het Hof S.V. Vooren Economie en cultuur 03-11-2011
Aanwenden gereserveerde middelen tussentijdse programmering in 't Hof. A.M. Doornenbal Economie en cultuur 12-05-2011
Kennisnemen van de huisvesting publieksfuncties Ergoedcentrum DiEP en verlenen voorbereidingskrediet t.b.v. VO Project Hofcarré S.V. Vooren Economie en cultuur 10-05-2011
Brief van St. Reformatie Instituut Dordrecht over ontwikkelingen rondom het Hofkwartier H. Rosier 14-04-2011
Presentatie Voorlopig ontwerp Hofcarré, herhuisvesting Erfgoedcentrum DiEP A.M. Doornenbal Economie en cultuur 05-04-2011
Memo presentatie Voorlopig ontwerp Hofcarré, herhuisvesting Erfgoedcentrum DiEP Economie en cultuur 01-02-2011
Beschikbaarstellen van krediet voor de afronding van de projectonderdelen Nieuwstraat 60-62 (filmhuis) en Vest S.V. Vooren Grote projecten 26-01-2011
Brief van bewonersorganisatie Hofmakerskwartier over het plan van de Movies voor Nieuwstraat 60-62 H. Rosier Economie en cultuur 04-01-2011
Raadsinformatiebrief over sluiten overeenkomst bijdrage Filmhuis Dordrecht W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 19-07-2010
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding t.a.v. het verslag van het overleg met de Europese Commissie (19 januari 2010) en het accountantsrapport van 25 maart 2010. Sociale Infrastructuur 11-05-2010
Verstrekken van bijdrage aan Trivire in exploitatietekort filmhuis Nieuwstraat 60-62 (Hofkwartier) S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 06-05-2010
Vaststellen Subsidieverordening filmhuizen Dordrecht in verband met het Filmhuis in het Hofkwartier (Nieuwstraat 62) S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 02-04-2010
Wensen en/of bedenkingen inzake sluiting Filmhuis Cinode in relatie tot ontwikkeling Filmtheater The Movies in het Hofkwartier W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 04-01-2010
Instemmen met huisvestings- en programmavariant Erfgoedcentrum DiEP en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet L.D.H. Arlman - Rosier Sociale Infrastructuur 11-11-2009
Raadsinformatiebrief over Programma Hofkwartier / Dordrechts Museum L.D.H. Arlman - Rosier Sociale Infrastructuur 26-10-2009
Raadsinformatiebrief over programma Hofkwartier L.D.H. Arlman - Rosier Sociale Infrastructuur 31-08-2009
Wensen en bedenkingen huurovereenkomst Hofkwartier Sociale Infrastructuur 18-12-2008
Krediet Hof 10-12 t.b.v. Erfgoedcentrum DiEP Sociale Infrastructuur 03-12-2008
Stemmen over de motie Hofkwartier M-2a 02-12-2008
Raadsvoorstel over uiten van wensen en/of bedenkingen t.a.v huurovereenkomst Hofkwartier Sociale Infrastructuur 26-11-2008
Huurovereenkomst Hofkwartier 25-11-2008
Raadsinformatiebrief over programma Hofkwartier Sociale Infrastructuur 13-11-2008
Programma Hofkwartier 28-10-2008
Presentatie Tussenstand Hofkwartier 15-10-2008
Raadsinformatiebrief over programma Hofkwartier Sociale Infrastructuur 23-09-2008
Presentatie Hofkwartier/Vest 10-12-2007
Programmabegroting Ruimtelijke Ordening & Grote Projecten 30-10-2007
Raadsinformatiebrief over ontwerp-structuurplan Hofkwartier 24-05-2007
Raadsinformatiebrief over ontwerpstructuurplan Hofkwartier 11-05-2007