Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 22

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 22

Openstaand onderwerp 22 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:04
Onderwerp Sportraad
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Beantwoording door het college brief van dhr. Weeda over Sportraad nieuwe stijl D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 04-07-2017
Brief van dhr. R. Weeda over Sportraad nieuwe stijl Economie, Sport en Cultuur 13-04-2017
Raadsinformatiebrief over samenwerking college met de Sportraad D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 23-02-2017
Instemmen met sportraad nieuwe stijl M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 18-12-2015
Raadsinformatiebrief met beantwoording art. 41 vragen van de fractie D66 over verklaring Gemeente/Sportraad, en de beantwoording art. 41 vragen van fracties PvdA, GroenLinks, SP en VSP over Sportpark Corridor S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 11-02-2015
Vragen ex art. 41 RvO van PvdA, GroenLinks, SP en VSP over Sportpark Corridor S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 05-02-2015
Vragen ex art. 41 RvO van D66 over verklaring Gemeente/Sportraad S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 29-01-2015
Sportraad: Advies Bewegingsonderwijs S.V. Vooren Sport en recreatie 21-11-2013
Sportraad Dordrecht: reactie op de concept-Drank- en Horecaverordening Dordrecht S.V. Vooren Sport en recreatie 10-07-2013
Intrekken van de Verordening op de Sportraad en kennisnemen van de Regeling Sportraad J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 02-12-2009
Raadsinformatiebrief over principebesluit toekomstige positie Sportraad L.D.H. Arlman - Rosier Sociale Infrastructuur 16-07-2009
Benoeming drie leden Algemeen Bestuur Sportraad Sociale Infrastructuur 29-01-2008