Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 161

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 161

Openstaand onderwerp 161 abonneer
Aangemaakt 21 april 2011 15:11
Onderwerp Planning en control cyclus 2012
Omschrijving jaarrekening, jaarverslag, interimnota, interim-nota, stadsbegroting, meerjarenbegroting, kadernota,9-marap, 9-maandsrapportage, penc cyclus, p&c cyclus
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Provincie Zuid-Holland: mededeling dat jaarrekening 2012 en jaarverslag voor kennisgeving zijn aangenomen H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 07-11-2013
Vaststellen jaarstukken 2012 H.M. Hoogstad Algemene Dekkingsmiddelen 14-05-2013
Vaststellen van de derde verzamelwijziging 2012 J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 26-11-2012
Vaststellen Auditplan 2012 H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 05-11-2012
Vaststellen van de 2e verzamelwijziging begroting 2012 J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 27-09-2012
Vaststellen Bestuursrapportage 2012 J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 11-09-2012
Vaststellen Jaarstukken 2011 J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 26-04-2012
Vaststellen van de eerste verzamelwijziging 2012 J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 26-04-2012
Vaststellen begroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015 J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 08-12-2011
Stemming aangehouden amendement begrotingsraad 8 en 9 november 2011, nl. motie Speeltoestellen van de fractie CDA Algemene Dekkingsmiddelen 24-11-2011
Vaststellen Kadernota 2012 J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 07-06-2011
Provincie Zuid Holland: circulaire financieel toezicht begroting 2012 - 2015 H. Rosier 14-04-2011