Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 160

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 160

Openstaand onderwerp 160 abonneer
Aangemaakt 12 januari 2011 16:42
Onderwerp Bioscoop - Filmhuis
Omschrijving bios, filmhuis,
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Brief van de heer en mevrouw Brandsma over onkosten burger naar aanleiding van bouw Filmhuis The Movies H. Rosier Economie en cultuur 17-04-2014
Brief van Belangengroep Omwonenden Stadswerven-Zuid over gang van zaken Bioscoop en parkeergarage Stadswerven-Zuid H. Rosier Grote projecten 23-05-2012
Motie vreemd aan de orde van de dag: PvdA in samenwerking met VSP, D66, CU/SGP en GroenLinks over Second Opinion bioscoop en parkeergarage Stadswerven Zuid Economie en cultuur 28-03-2012
Raadsinformatiebrief (vertrouwelijk) over het Filmhuis aan de Nieuwstraat 60-62 S.V. Vooren Economie en cultuur 08-03-2012
Brief van Belangengroep Omwonenden Stadswerven-Zuid met vragen over grondverkoop en aanbestedingstraject bioscoop en parkeergarage Stadswerven-Zuid J.J. 't Lam Ruimtelijke ordening 08-03-2012
Burgerinitiatiefvoorstel van de heer F.A. van Vuuren voor het behoud van loodsen en werkplaatsen aan de Touwslagerstraat J.J. 't Lam Grote projecten 08-03-2012
Wijzigen van de begroting in verband met extra kosten Filmhuis Dordrecht S.V. Vooren Economie en cultuur 05-03-2012
Aanpassen Stedenbouwkundigplan Stadswerven en beschikbaarstellen van krediet tbv de bouw parkeergarage naast de bioscoop Stadswerven K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 02-02-2012
Uiten van wensen en/of bedenkingen concept-koopovereenkomst verkoop bouwgrond en vestiging opstalrecht bioscoop Stadswerven K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 01-02-2012
Raadsinformatiebrief over Motie "Voorbereidingskosten bioscoop" S.V. Vooren Economie en cultuur 10-11-2011
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding t.a.v. de drie bijlagen behorende bij de raadsinformatiebrief aanvullende raadsinformatie bioscoop Stadswerven S.V. Vooren Economie en cultuur 19-10-2011
Aanvullende raadsinformatie bioscoop Stadswerven S.V. Vooren Economie en cultuur 18-10-2011
Raadsinformatiebrief (vertrouwelijk) over garantiestelling The Movies. H. Rosier Economie en cultuur 12-10-2011
Raadsinformatiebrief over de bioscoop J.H. de Roo-Veulings Economie en cultuur 15-08-2011
Raadsinformatiebrief over de stand van zaken van de taskforce bioscoop over locaties en proces. A.M. Doornenbal Economie en cultuur 03-01-2011