Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 158

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 158

Openstaand onderwerp 158 abonneer
Aangemaakt 09 november 2010 11:15
Onderwerp Westelijke Dordtse Oever
Omschrijving WDO
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Verstrekken van krediet voor het programma Westelijke Dordtse Oever H.M. Hoogstad Economie, Sport en Cultuur 18-08-2016
Raadsinformatiebrief inzake Programma Duurzaamheid WDO H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 23-03-2016
Raadsinformatiebrief over de voortgang van het programma WDO en ontwerp MER en voorontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV en Rijksweg A16-N3 H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-11-2015
Bespreken voorontwerp bestemmingsplannen WDO 27-10-2015
Raadsinformatiebrief over aangaan samenwerkingsovereenkomst met HbR inzake gebiedsmarketing WDO H.M. Hoogstad Economie, Sport en Cultuur 19-03-2015
Verzoek presentatie voortgang WDO H.M. Hoogstad Grote projecten 05-02-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen 5a, 5b en 10 behorend bij Raadsvoorstel Besluitvorming WDO-DK IV (Ris 1324138) Ruimtelijke ordening 04-09-2014
Instemmen met diverse voorstellen inzake Westelijke Dordtse Oever (WDO) en Dordtse Kil IV H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 04-09-2014
Achtergrondinformatie bespreking Westelijke Dordtse Oever (WDO) H.M. Hoogstad 12-06-2014
Raadsinformatiebrief over besluitvorming Westelijke Dordtse Oever (WDO) en Dordtse Kil 4 (DK4) H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 10-06-2014
Voorbespreken bestuurlijke besluitvorming WDO (mondeling) H.M. Hoogstad 22-05-2014
Geen wensen en bedenkingen uiten inzake verkoop van de blote eigendom van een waterperceel in de zeehaven H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 27-02-2014
Kredieten beschikbaar stellen voor de aanpak verkeersknoop A16/N3 & Dordte Kil IV (WDO) H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 13-06-2013
Vaststellen Grondexploitatie (GREX) Zuidwesthoek Dordtse Kil III en beschikbaar stellen krediet H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 06-06-2013
Geen wensen en bedenkingen kenbaar maken inzake aangaan samenwerking met het Waterschap Hollandse Delta en een krediet beschikbaar stellen van € 2 miljoen H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 07-03-2013
GEHEIME RIB over realisatie van het WDO-pakket en gemeentelijke inzet bij onderhandelingen met WDO-partners H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 07-03-2013
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de Raadsinformatiebrief (Risnr. 1008253) over realisatie van het WDO-pakket en gemeentelijke inzet bij onderhandelingen met WDO-partners, inclusief bijlagen 07-03-2013
Kenbaar maken wensen en/of bedenkingen aangaan SOK II en herstel PWA-kade, inclusief beschikbaar stellen bijbehorend krediet H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 16-10-2012
Vaststellen Startnotitie Kwaliteitsimpuls Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 05-04-2012
Vaststellen Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Dordtse Kil I, II en II en Amstelwijck-West K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 05-04-2012
Agendering Westelijke Dordtse Oevers K.A. de Graaf - van Zanten 22-03-2012
Besluiten de reserve Economische Structuurversterking te herlabelen als reserve Westelijke Dordtse Oever en een gevoteerd krediet t.b.v. vrachtwagenparkeren aan te wenden voor de voorbereidingskosten WDO, alsmede kennisnemen van de ontwikkeling WDO J.J. 't Lam Verkeer en vervoer 05-11-2010