Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 21

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 21

Openstaand onderwerp 21 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 16:04
Onderwerp Organisatie en Dienstverlening (Inclusief ICT)
Omschrijving servicenormen, ict, dienstverlening, organisatie-ontwikkeling, verbouwing oostvleugel, huisvesting, duurzaam inkopen, stadswinkel, huisvestingskaders
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over Voortgangsrapportage Dienstverlening Drechtsteden JC Bakker Dienstverlening 12-10-2018
Raadsinformatiebrief over Stembureauleden en stembureaus bij Gemeenteraadsverkiezingen 2018 JC Bakker Dienstverlening 11-01-2018
Raadsinformatiebrief over onderzoek Nationale Ombudsman J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 24-05-2017
Nationale Ombudsman: rapport n.a.v. van een klacht van een inwoner over de gemeente Dordrecht J.C. Bakker Dienstverlening 09-02-2017
Raadsinformatiebrief over Paspoortwet en biometrie F.M. Lagerveld Dienstverlening 12-01-2017
Brief van de burgemeester over registratie van levenloos geboren kindjes F.M. Lagerveld Dienstverlening 25-04-2016
Brief van de heer M. Voogd over de vervanging van het zaaksysteem Mozaiek F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 07-01-2016
Raadsinformatiebrief over Verslag van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht 2014 M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 08-06-2015
Raadsinformatiebrief over 11e wijziging van de Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 08-06-2015
Brief van De Nationale Ombudsman over handvatten voor klachtbehandeling ivm decentralisatie sociaal domein F.M. Lagerveld Dienstverlening 13-11-2014
Raadsinformatiebrief over toezicht informatiehuishouding F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 04-09-2014
Brief van SCD klokluiders over gang van zaken bij SCD/ICT F.M. Lagerveld Dienstverlening 26-03-2014
Vaststellen verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Dordrecht F.M. Lagerveld Dienstverlening 29-01-2014
Raadsinformatiebrief over toezicht informatiehuishouding F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 11-07-2013
Brief van de wethouder over het gebruik van vergaderzalen in het Stadskantoor H. Rosier Dienstverlening 11-07-2013
Raadsinformatiebrief over toeslagenfraude Belastingdienst H. Rosier Dienstverlening 21-06-2013
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie Beter voor Dordt over Automatisering Drechtsteden H. Rosier Bestuur en samenwerking 06-06-2013
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie WEK over Transitieplan I&A GR Drechtsteden F.M. Lagerveld Dienstverlening 06-06-2013
Drechtsteden: informatie over transitieplan I&A H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 09-04-2013
Brief van de heer A.C.J. de Does over het thuisbezorgen van paspoorten H. Rosier Dienstverlening 07-03-2013
Brief van de heer T. van Eck over het disfunctioneren van de Wijklijn H. Rosier Dienstverlening 14-06-2012
Brief van de heer/mevrouw A. van Graft en N.J. van Klaveren met een klacht over het onbeantwoord blijven van hun brieven H. Rosier Dienstverlening 05-04-2012
Beantwoording van vragen ex. art 40 RvO van mevrouw S.M. Wemmers en de heren Gundogdu, Soy en Nederhof namens de fractie Beter voor Dordt over de inzet Ondernemersloket K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 19-05-2011
Raadsinformatiebrief over Nieuw Kwaliteitshandvest Dordrecht en bijbehorende servicenormen M.J.W.T. Hendrickx Dienstverlening 14-04-2011
Delegeren van bevoegdheden art.6 Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) aan het college van burgemeester en wethouders W.V.E. Verboom Ondernemerschap 24-08-2010
Beschikbaarstellen van een werkkrediet voor de verbouwing en verhuizing 3e verdieping Oostvleugel Stadskantoor ten behoeve van het Sportbedrijf M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 21-06-2010
Workshop: Minder Regels Meer Service voor gemeenteraden J.H. de Roo-Veulings Bestuur, Participatie en Dienstverlening 27-05-2010
Instemmen met het definitief Initiatiefvoorstel ChristenUnie/SGP naamgeving vergaderzalen J.H. de Roo-Veulings Bestuur, Participatie en Dienstverlening 19-05-2010
Beschikbaar stellen van een werkkrediet voor de verbouwing van de Oostvleugel van het Stadskantoor ten behoeve van de afdeling Toezicht M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 23-04-2010
Brief van de heer R. Rustema met het verzoek petities die elektronisch binnenkomen ook elektronisch te beantwoorden M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 30-03-2010
VNG-ledenbrief inzake de GBA H. Rosier 05-01-2010
Raadsinformatiebrief over Diversiteit W.V.E. Verboom Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 12-11-2009
Vaststellen van de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 19-10-2009
Raadsinformatiebrief over wijzigingsbesluit Regels omtrent ambtelijke organisatie M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 07-08-2009
Presentatie Brede Doorlichting Merel van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 16-07-2009
Raadsinformatiebrief over Evaluatie Servicenormen 2008 M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 12-06-2009
ICT perikelen A.J.P. Saes Bestuur, Participatie en Dienstverlening 07-04-2009
Presentatie ontwikkelingen Publieksdienstverlening A.J.P. Saes Bestuur, Participatie en Dienstverlening 25-03-2009
Raadsinformatiebrief over organisatieontwikkeling Stadswinkel A.J.P. Saes Bestuur, Participatie en Dienstverlening 19-03-2009
Beschikbaar stellen van een krediet voor de herinrichting van de balie in de centrale hal van het Stadskantoor A.J.P. Saes Bestuur, Participatie en Dienstverlening 13-03-2009
Raadsinformatiebrief over college-onderzoeksprogramma 2008: Personeelsbeleid A.J.P. Saes Bestuur, Participatie en Dienstverlening 20-02-2009
Raadsinformatiebrief over Organisatieontwikkeling en Kwaliteit 2008-2010 Bestuur, Participatie en Dienstverlening 20-10-2008
Motie Onderzoek naar efficiency en databeheer afd. ICT 08-10-2008
Raadsinformatiebrief over Organisatieontwikkeling en Kwaliteit 2008-2010 Bestuur, Participatie en Dienstverlening 08-10-2008
Staat van de gemeentelijke ICT Bestuur, Participatie en Dienstverlening 07-10-2008
Organisatieontwikkeling & Kwaliteit 30-09-2008
Staat van de gemeentelijke ICT Bestuur, Participatie en Dienstverlening 16-09-2008
Raadsinformatiebrief over nieuwe regels voor de Ambtelijke Organisatie Bestuur, Participatie en Dienstverlening 14-07-2008
Raadsinformatiebrief over regels omtrent de Ambtelijke Organisatie Bestuur, Participatie en Dienstverlening 09-07-2008
Stand van zaken ontwikkelingen gemeentelijke organisatie 23-04-2008
Raadsinformatiebrief over vorming intern gemeentelijk Sportbedrijf Bestuur, Participatie en Dienstverlening 14-03-2008
Raadsinformatiebrief over de Evaluatie van de Servicenormen 2007 en de nieuwe set Servicenormen 2008 Bestuur, Participatie en Dienstverlening 11-03-2008
Evaluatie Servicenormen 2007 Bestuur, Participatie en Dienstverlening 04-03-2008
Raadsinformatie uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Publieke Dienstverlening 2007 Bestuur, Participatie en Dienstverlening 03-03-2008
Raadsinformatiebrief over evaluatie Servicenormen 2007 + nieuwe set servicenormen 2008 Bestuur, Participatie en Dienstverlening 12-02-2008
Raadsinformatiebrief over uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek 2007 Bestuur, Participatie en Dienstverlening 22-01-2008
Raadsinformatie over duurzaam inkopen Wonen en Leefbaarheid 14-01-2008
Raadsvoorstel beschikbaarstelling krediet ten behoeve van ICT van het Leerpark Werk en Scholing 09-01-2008
Realisatie van vernieuwde vergadervleugel 03-10-2007
Raadsinformatiebrief over Duurzaam inkopen Wonen en Leefbaarheid 18-09-2007
Raadsinformatiebrief over Algemeen Mandaatbesluit Dordrecht 11-09-2007
Algemeen Mandaatbesluit Dordrecht (2e wijziging) 04-09-2007
Raadsvoorstel over vernieuwing oostelijke vergadervleugel Bestuur, Participatie en Dienstverlening 12-07-2007
Vernieuwing Oostelijke Vergadervleugel 27-06-2007
Raadsinformatiebrief over organisatieontwikkeling Cultuur 24-05-2007
Raadsvoorstel over Lidmaatschap GovUnited Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 24-05-2007
Raadsvoorstel over lidmaatschap GovUnited Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 11-05-2007
Raadsinformatiebrief inzake organisatieontwikkeling cultuur Bestuur, Participatie en Dienstverlening 27-04-2007
Raadsvoorstel over beschikbaarstelling krediet ten behoeve van ICT van het Leerpark Werk en Scholing 24-04-2007
Raadsinformatiebrief startnotitie organisatieontwikkeling Cultuur Bestuur, Participatie en Dienstverlening 20-03-2007
Raadsinformatiebrief Servicenormen publieke dienstverlening 2007 Bestuur, Participatie en Dienstverlening 23-01-2007
Raadsinformatiebrief Servicenormen publieke dienstverlening 2007 Bestuur, Participatie en Dienstverlening 12-01-2007
Raadsinformatiebrief topstructuur ambtelijke organisatie 28-11-2006
Raadsvoorstel voor begrotingswijziging ten behoeve van de vernieuwing en professionalisering ICTinfrastructuur 08-11-2006
Raadsinformatiebrief over huisvestingskaders gemeente 12-09-2006
Raadsvoorstel voor begrotingswijziging ten behoeve van de vernieuwing en professionalisering ICTinfrastructuur 25-08-2006
Raadsinformatiebrief over Huisvestingskaders gemeente 26-07-2006
Raadsinformatiebrief over de 3e wijziging van de Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht 27-06-2006
Raadsinformatiebrief over de 3e wijziging van de Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht 16-06-2006
Raadsinformatiebrief over vorming Regionaal Ingenieursbureau 16-05-2006
Raadsinformatiebrief over duurzaam inkopen 16-05-2006
Raadsinformatiebrief over vorming Regionaal Ingenieursbureau 04-05-2006
Raadsinformatiebrief over duurzaam inkopen 04-05-2006