Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 157

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 157

Openstaand onderwerp 157 abonneer
Aangemaakt 10 augustus 2010 08:19
Onderwerp Overlast
Omschrijving geluidshinder
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over Concept Actieplan Geluid Gemeente Dordrecht 2019-2023 M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 16-05-2019
Brief van mevrouw A.M. Baert-Jansen over overlast Energiehuis H.M. Hoogstad Veiligheid 11-12-2013
Raadsinformatiebrief over Onderzoek overlastbeleving i.r.t. Taskforce Overlast J.H. de Roo-Veulings Leefbaarheid en stedelijk beheer 12-09-2012
Tussenbericht aan bewoners over Overlast Bankastraat 17-19 H. Rosier 15-03-2012
E-mail van omwonenden Bankastraat met het verzoek aan de raad om de overlast van het pand Bankastraat 17/19 en het ontbreken van bestuurlijk optreden te bespreken J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 15-12-2011
Afschrift van een brief van omwonenden aan het college van Burgemeester en Wethouders over de verslechterde situatie rond het pand Bankastraat 17/19 J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 06-10-2011
Brief van de heer C. Brand over aanpak overlast jongeren J.P. Heijeplein H. Rosier Veiligheid 15-08-2011
Beantwoording door het college van de brief van mevrouw A. le Bruin over overlast op de Blekersdijk H. Rosier 23-06-2011
Brief van mevrouw E. van Duinen over overlastgevende en dieronvriendelijke activiteiten op het Vrieseplein H. Rosier 07-06-2011
Brief van de heer A. van den Berge over het hardrijden op de Groenmarkt, vooral tijdens uitgaansavonden  H. Rosier 07-06-2011
Brief van de heer/mevrouw A. le Bruin over overlast op de Blekersdijk H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 19-05-2011
Brief van mevrouw Y. Hogewoning over overlast door bezoekers van het Servicecentrum Leger des Heils J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 19-05-2011
Raadsinformatiebrief over Beleidsregels Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en ernstige overlast (MBVEO) H. Rosier Veiligheid 14-02-2011
Brief van de heer B. Wouters over overlast van hondenuitwerpselen in De Hoven H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 11-01-2011
Raadsinformatiebrief over Taskforce Overlast in de openbare ruimte S.V. Vooren Wonen 12-11-2010
Brief van Detailhandel Nederland over aanpak van winkelcriminaliteit H. Rosier 10-11-2010
Verzoek om handhaving van de heer M.C. Morlog inzake geluidsoverlast Sportpark Amstelwijck H. Rosier 21-09-2010
Afschrift van de beantwoording van het college van Burgemeester en wethouders van de brief over de overlast nooddeur Dolhuis H. Rosier 14-06-2010
Brief van de heer P. Gilissen over de overlast van de nooduitgang Dolhuis H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 10-05-2010
E-mail van bewoners van de Spuiweg over overlast van ratten in hun straat H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 27-04-2010
Melding van het comité StopDACnu over overlast nabij het Diakonaal Aandachtcentrum S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 13-04-2010
Brief van de heer/mevrouw J. de Vaal over overlast van verkeerd geparkeerde auto's van ouders van kinderen van de J.F. Kennedyschool in de Bosstraat H. Rosier 19-02-2010
Toestemming verlenen tot het inschakelen van particuliere beveiligers voor de bestrijding van overlast in de binnenstad. M.J.W.T. Hendrickx, 639 8285 Veiligheid 19-10-2009
Brief van een inwoner inzake overlast door jongeren in Nieuw Krispijn H. Rosier 03-09-2009
Brief van een inwoner inzake overlast door jongeren in Nieuw Krispijn H. Rosier 02-09-2009
Brief van een inwoner van Dordrecht inzake de overlast ondervonden door een stalker H. Rosier 06-08-2009
Brief van een omwonende inzake de overlast ondervonden in de binnenstad H. Rosier 06-07-2009
Resultaten enquête overlast Vrieseplein e.o. van fractie BVD 24-09-2008
.274 overleg bewoners Kasperspad/Kromhout inzake overlast 02-02-2007