Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 18

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 18

Openstaand onderwerp 18 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 15:50
Onderwerp Bodem; verontreiniging en saneringen
Omschrijving Polder Stededijk, bodemsaneringen, bodemsanering, bodemverontreiniging
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over Afbouw nazorg op IBC-gesaneerde bodemverontreinigingen M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 11-05-2020
Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve uitvoering bodemsanering Dordrecht 2020 M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 20-03-2020
Afschriftbrief van de heer prins met bezwaar op beschikking bodemsanering en saneringsplan Achterhakkers / Sluisweq M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 12-09-2019
Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van uitvoering bodemsanering Dordrecht 2019 M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 26-02-2019
Beantwoording door het college van de brief van de heer F. van Dijk over verontreiniging bodem door lood Kinderdijk en de Alexanderstraat M den Boer Milieu en duurzaamheid 09-04-2018
Raadsinformatiebrief over Eurogrit M den Boer Milieu en duurzaamheid 11-01-2018
Brief van F. van Dijk over verontreiniging bodem door lood Kinderdijk en de Alexanderstraat M den Boer Milieu en duurzaamheid 11-01-2018
Beantwoording door het college van de brief over ernstige vervuiling van lood in bodem Alexanderstraat - is gevaar voor kinderen en volwassenen JW Bleumer Leefbaarheid en stedelijk beheer 14-12-2017
Brief aan de raad inzake ernstige vervuiling van lood in bodem Alexanderstraat is gevaar voor kinderen en volwassenen L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 17-08-2017
Brief met informatie over grondige aanpak bodemdaling L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 28-06-2017
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie Meijer over bodemverontreiniging Mariastraat 3 H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 24-10-2016
Vaststellen van de nota en beschikbaar stellen van krediet inzake uitvoering Bodemsanering Dordrecht 2016 H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 04-02-2016
Vaststellen Meerjaren Uitvoeringsprogramma Bodemsanering Dordrecht 2016-2020 H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 03-12-2015
Beantwoording door het college van de brief van de heer F. van Dijk over Bodemkwaliteit Mariastraat 9-13 (diffuse verontreinigingen) H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 21-10-2014
Brief van de heer F. van Dijk over nader onderzoek naar de bodemverontreiniging op het terrein Mariastraat 9-13 H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 17-04-2014
Beschikbaar stellen krediet van €2.768.000 voor de uitvoering van bodemsaneringen in 2014 H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 08-04-2014
Vaststellen nota 'Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid provincie Zuid-Holland' H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 04-07-2013
Beschikbaar stellen krediet van € 1.580.000,-- voor de uitvoering van bodemsaneringen in 2013 H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 09-04-2013
Raadsinformatiebrief over sanering voormalige stortplaats Polder Stededijk H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 07-03-2013
Beantwoording door het college van de brief van B.V. Exploitatie Polder Stededijk over uitvoering last onder dwangsom H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 17-01-2013
Beschikbaarstellen van krediet ten behoeve van uitvoering bodemsanering Dordrecht 2012 K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 11-04-2012
Beschikbaarstellen van krediet ten behoeve sloop en bodemsanering Nijverheidsstraat 19 K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 03-01-2012
Aanbiedingsbrief bij de uitgave 'Op goede gronden', Bodemsaneringsbeleid in historisch perspectief (Uitgave is reeds in bezit van de raadsleden) H. Rosier 20-04-2010
Raadsinformatiebrief over tussenrapportage aanpak werkvoorraad bodemverontreiniging Wonen en Leefbaarheid 03-03-2008
18a RI-brief sanering en ontwikkeling Polder Stededijk Wonen en Leefbaarheid 30-03-2007
Toezicht op particuliere bodemsaneringen Wonen en Leefbaarheid 04-05-2006
visiedocument “Sanering en ontwikkeling Polder Stededijk” Wonen en Leefbaarheid 04-05-2006