Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 17

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 17

Openstaand onderwerp 17 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 15:27
Onderwerp Parkeren en parkeergarages
Omschrijving parkeertarieven, parkeervergunningen, parkeervoorzieningen, parkeermaatregelen, parkeerterrein Weeskinderendijk, parkeergarage, parkeergarages, parkeerregels, parkeermaatergelen, parkeren
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Vaststellen Verordening parkeerbelastingen Dordrecht en Parkeerverordening Dordrecht M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 03-12-2020
Memo parkeren Oudelandshoek Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 22-10-2020
Antwoordbrief aan de heer de Neef over parkeren gehandicaptenvoertuig op de stoep JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 10-09-2020
Afschriftbrief van M. Alsemgeest en R. Vliet over parkeren aan de Iroko/Marowijne M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 27-08-2020
Raadsinformatiebrief over Parkeren Gezondheidspark en Sportboulevard Dordrecht M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 01-07-2020
Raadsinformatiebrief over Invoeren parkeerregulering Noordendijk, Oranjelaan, Groenedijk en Nagtegaalplaats, Dr. L.L. Zamenhoflaan M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 24-06-2020
Beschikbaar stellen van krediet inzake Prognose Egalisatiereserve parkeervoorzieningen 2020 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 11-06-2020
Raadsinformatiebrief over vaststellen (collegebevoegdheid) Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 11-06-2020
Beschikbaar stellen van krediet inzake aanpak parkeer- en verkeersproblemen Oranje Wit M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 04-06-2020
Bewonersbrief over invoeren betaald parkeren uitgesteld i.v.m. Corona M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 16-04-2020
EPV-nota inclusief scenario's differentiatie parkeertarieven M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 16-04-2020
Brief van D. Fekkes over parkeren met een invalide parkeerkaart in centrum van Dordrecht M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 26-03-2020
Brief van de heer Weeda, voorzitter gebruikersoverleg Sportboulevard over parkeertarieven Sportboulevard na ontwikkeling middenzone M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 19-12-2019
Brief van mevrouw Poldervaart over zorgen om de parkeersituatie en voorgenomen invoering betaald parkeren Oranjelaan-Noordendijk-Groenedijk-Stooplaan M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 19-12-2019
Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Dordrecht M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 23-10-2019
Raadsinformatiebrief over Parkeren in de bouwopgave van Dordrecht, nota parkeernormen Dordrecht 2019 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 27-06-2019
Vaststellen wijziging Verordening parkeerbelastingen Dordrecht en het stellen van beleidsregels inzake invoering en uitbreiding parkeerregulering (VOORSTEL IS IN DE RAAD VAN 28 MEI 2019 VERWORPEN) M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 15-04-2019
Raadsinformatiebrief over onderzoek naar de toepassing van flexibele parkeernormering in Dordrecht M den Boer Verkeer en vervoer 15-11-2018
Raadsinformatiebrief over medische keuring gehandicaptenparkeren door Argonaut M den Boer Verkeer en vervoer 23-08-2018
Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve digitalisering van parkeren, fase IV invoeren kentekenparkeren en contactloos pinnen M den Boer Verkeer en vervoer 23-08-2018
Raadsinformatiebrief over voortgang digitalisering parkeren M den Boer Verkeer en vervoer 17-05-2018
Beantwoording door het college van de brief van M. Vermeer-Buisman over invoering parkeervergunningsysteem op de Groenedijk M den Boer Verkeer en vervoer 09-04-2018
Brief van M. Vermeer-Buisman over invoering van een parkeervergunningensysteem op de Groenedijk M den Boer Verkeer en vervoer 11-01-2018
Afschrift van een brief aan de wethouder over parkeerproblematiek Damplein in verband met uitbreiding Plusmarkt / Nettorama c.s. L. Groenenboom Verkeer en vervoer 17-08-2017
Beantwoording door het college van de brief over parkeren aan de Schuilenburg L. Groenenboom Verkeer en vervoer 17-08-2017
Brief vanwege uitblijven reactie op brieven inzake de overlast van parkeren van bezoekers medische instanties in de Schuilenburg L. Groenenboom Verkeer en vervoer 28-06-2017
Beantwoording door het college van de brief van bewonerscommissie Schuttevaer Staete met bezwaar tegen digitaliseren bezoekersvergunningen L. Groenenboom Verkeer en vervoer 28-06-2017
Beantwoording door het college van de brief over handhavingsbeleid parkeren Iroko e.o. L. Groenenboom Verkeer en vervoer 15-06-2017
Brief aan Wethouder Van der Linden namens Nettorama c.s. inzake parkeerproblematiek Damplein i.v.m. uitbreiding Plus en invoeren blauwe zone L. Groenenboom Verkeer en vervoer 15-06-2017
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Prognose Reserve EPV 2017 (Risnr. 1953774) J.C. Bakker Verkeer en vervoer 08-06-2017
Vaststellen Prognose reserve EPV 2017 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen) J.C. Bakker Verkeer en vervoer 08-06-2017
Vaststellen Parkeerverordening en verordening Parkeerbelastingen J.C. Bakker Verkeer en vervoer 24-05-2017
Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet inzake parkeerterrein Steegoversloot L. Groenenboom Verkeer en vervoer 20-04-2017
Raadsinformatiebrief over runshopparkeerplaatsen L. Groenenboom Verkeer en vervoer 16-02-2017
Reactie van de heer T. Blom op handhavingsbeleid Iroko e.o. L. Groenenboom Verkeer en vervoer 16-02-2017
Brief van een bewoner aan de Weegschaal over problemen met parkeren irt bekeuringen door Toezicht H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over abonnementstarieven parkeergarage Veemarkt 2017 H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over uittreding Cooperatie ParkeerService UA H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 16-11-2016
Raadsinformatiebrief over parkeren Nieuw Krispijn H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 24-10-2016
Raadsinformatiebrief over lidmaatschap Coöperatie ParkeerService en voortgang digitalisering parkeervergunningen H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 24-10-2016
Vaststellen Privaatrechtelijke parkeertarieven 2017 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 24-10-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de raadsinformatiebrief Lidmaatschap Coöperatie ParkeerService parkeervergunningen (Risnr. 1795099) Verkeer en vervoer 29-09-2016
Brief van een inwoner van Sliedrecht over het parkeren op een invalideparkeerplaats bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 18-08-2016
Vaststellen Prognose reserve EPV 2016 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen) F.M. Lagerveld Verkeer en vervoer 09-06-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij het voorstel prognose reserve EPV 2016 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen)(ris 1721696) Verkeer en vervoer 06-06-2016
Geen wensen en bedenkingen te uiten voor de aanpassing openingstijden fietsenstallingen Raamstraat en Kolfstraat H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 31-05-2016
Raadsinformatiebrief overeenkomst en Opdracht Coöperatie Parkeerservice H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 31-05-2016
Vaststellen Parkeerverordening Dordrecht, Verordening Parkeerbelastingen Dordrecht (1e wijziging) H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 21-04-2016
Raadsinformatiebrief over parkeeronderzoek Krispijn H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 13-04-2016
Vaststellen Aanpassing spelregels Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen (EPV) F.M. Lagerveld Verkeer en vervoer 19-02-2016
Uiten van wensen en bedenkingen over opdrachtverstrekking aan Coöperatie ParkeerService en business case 1e fase H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 26-01-2016
Raadsinformatiebrief over ingetrokken motie 34 Stijging Parkeertarieven F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 03-12-2015
Vaststellen Parkeerverordening Dordrecht, Verordening Parkeerbelastingen Dordrecht en parkeertarieven 2016 H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 27-10-2015
Toetreding Coöperatie Parkeerservice U.A. H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 15-10-2015
Rapport Ontwikkeling parkeerorganisatie 01-10-2015
Beantwoording door het college van de brief van een inwoner over parkeerproblematiek Oudelandshoek H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-06-2015
Raadsinformatiebrief over digitalisering perkeervergunningen H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-06-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 2 behorend bij raadsvoorstel Parkeerregulering Energiehuis en omgeving (1475874) Verkeer en vervoer 30-04-2015
Brief van een inwoner over parkeerproblemen wijk Oudelandshoek H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 15-04-2015
Vaststellen van de parkeerregulering Energiehuis en omgeving H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 15-04-2015
Raadsinformatiebrief over initiatief locatie Steegoversloot H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 30-03-2015
Detailhandel Nederland: parkeren in de binnenstad H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 19-03-2015
Alternatief plan Doelesteyn Leefbaarheid en stedelijk beheer 19-03-2015
Inspreekbijdrage Alternatief Doelesteyn; 110 (tijdelijke) parkeerplaatsen met behoud van voormalige schoolgebouwen H.M. Hoogstad 11-03-2015
Raadsinformatiebrief over inlichtingen inzake uitslag onderzoek draagvlak voor invoering betaald parkeren in het gebied tussen de Noordendijk, de Oranjelaan en de Groenedijk H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-01-2015
Beantwoording door het college van de brief van een inwoner over parkeerplaatsen supermarkt Plus Van Eesterenplein H. Rosier Verkeer en vervoer 11-12-2014
Vaststellen Parkeerverordening Dordrecht, Verordening Parkeerbelastingen Dordrecht en parkeertarieven 2015 H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 20-11-2014
Raadsinformatiebrief over realisatie tijdelijk parkeerterrein Steegoversloot H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 12-11-2014
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Vaststellen Prognose Reserve EPV 2014 (Ris 1323475) Verkeer en vervoer 04-09-2014
Vaststellen Prognose reserve EPV 2014 (Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen) en toestaan af te wijken van de spelregels voor de omvang van de reserve H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 04-09-2014
Brief van mevrouw Poortermans over problematiek voor ouderen inzake de diversiteit aan parkeermeters H. Rosier Verkeer en vervoer 08-05-2014
Beantwoording door het college van de brief van mevrouw Van der Leeden over mobiel parkeren in gebied 7813 H. Rosier Verkeer en vervoer 17-04-2014
Beantwoording door het college van de brief van de heer R. Schenk over Parkeerproblemen Mauritsweg H. Rosier Verkeer en vervoer 09-04-2014
Brief van mevrouw A. van der Leeden over mobiel betalen bij parkeren in de binnenstad H. Rosier Verkeer en vervoer 09-04-2014
Vaststellen verordening parkeerbelastingen Dordrecht (elfde wijziging) H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 08-04-2014
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie PvdA over verplichte GGDkeuring voor een gehandicaptenparkeerkaart H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 26-03-2014
Brief van mevrouw A. Verhoef over kosten aanvraag gehandicaptenparkeerkaart H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 26-03-2014
Beschikbaar stellen krediet van €550.000,- om in de parkeerautomaten het 'pinnen zonder pincode' mogelijk te maken H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 27-02-2014
Brief van de heer J. Kieboom over parkeeroverlast op de Kinkelenburg ter hoogte school De Meridiaan H. Rosier Verkeer en vervoer 25-02-2014
Brief van de heer P.J. Rietdijk over parkeeroverlast op de Kinkelenburg ter hoogte school De Meridiaan H. Rosier Verkeer en vervoer 25-02-2014
Raadsinformatiebrief over abonnementstarieven en speciale afspraken H. Rosier Verkeer en vervoer 25-02-2014
Verzoek om een Sprekersplein van de heer R. Schenk betreffende parkeerprobleem Mauritsweg H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 30-01-2014
Brief van Belangenvereniging Steegoversloot: kanttekeningen bij het begrotingsprogramma Verkeer en Vervoer van 10-12-2013 H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 16-01-2014
Brief van Vereniging voor CPO (i.o.) De Klovenier over ontwikkeling projectplan Doelesteijn/Schoolstraat/Stek H.M. Hoogstad Wonen 16-01-2014
Krediet beschikbaar stellen tbv realisatie tijdelijk parkeerterrein Steegoversloot H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 19-12-2013
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van Raadsinformatiebrief Stand van zaken reserve EPV (PEX)(1178666) Verkeer en vervoer 11-12-2013
Raadsinformatiebrief over aanpassing "Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten" H. Rosier Verkeer en vervoer 07-11-2013
Vaststellen tiende wijziging Verordening parkeerbelastingen Dordrecht (publieke parkeertarieven 2014) H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 28-10-2013
Brief van Bewonerscomité's Hallincqlaan en Groenedijk-Hallincqhof over het onderzoek naar toekomstige parkeerbehoefte door Ecorys mbt Parkeergarage Kromhout H. Rosier Verkeer en vervoer 03-10-2013
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel Prognose Reserve EPV 2013 Verkeer en vervoer 25-09-2013
Vaststellen rapportage Prognose Reserve EPV 2013 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen) H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 23-09-2013
Brief van VNVG (Van Nes Vastgoed) over het plan voor het realiseren van een parkeergarage en appartementen aan het Kromhout H. Rosier Verkeer en vervoer 21-08-2013
Brief van Bewonerscomité's Groenedijk-Hallincqhof en Hallincqlaan over parkeergarage Kromhout H. Rosier Verkeer en vervoer 11-07-2013
Raadsinformatiebrief met beantwoording vragen over het zakelijke parkeervergunningtarief, runshopplaatsen en parkeren bij nieuwbouw H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 10-07-2013
Brief van mevrouw D. Greve namens Belangenvereniging Behoud de Korte Kromhout i.o. over de realisatie van een ondergrondse openbare parkeergarage Kromhout H. Rosier Verkeer en vervoer 10-07-2013
Geen wensen en bedenkingen uiten inzake de koop-/realisatieovereenkomst parkeergarage Kromhout H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 17-06-2013
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel koop-en realisatie-overeenkomst parkeergarage Kromhout (1082248) Verkeer en vervoer 17-06-2013
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor de bijlage Prognose Reserve EPV 2013 (Risnr. 1078140) Verkeer en vervoer 06-06-2013
Vaststellen rapportage 'prognose Reserve EPV 2013' en beschikbaar stellen kredieten H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 06-06-2013
Beantwoording door het college van de e-mail van de heer/mevrouw Stehouwer-Korteland over storing parkeerautomaten Gezondheidspark H. Rosier Verkeer en vervoer 17-04-2013
Raadsinformatie over beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 17-01-2013
Beantwoording door het college van de brief van de heer J.J. Schipper over parkeren in het Reeland H. Rosier Verkeer en vervoer 17-01-2013
Raadsinformatiebrief over beantwoorden van raadsvragen m.b.t. het zakelijke parkeervergunningtarief H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 06-12-2012
Vaststellen publieke parkeertarieven 2013 en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 05-12-2012
Presentatie Parkeerexploitatie 21-11-2012
Brief van de heer J.J. Schipper over parkeerproblemen in de wijk Reeland H. Rosier Verkeer en vervoer 07-11-2012
Beantwoording vragen art. 40 RvO van de fractie D66 over kosten parkeren Achterom H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 20-09-2012
Brief van wethouder Mos over investeringskosten voor een parkeerterrein bij de Ark van Noach H. Rosier Verkeer en vervoer 28-06-2012
Raadsinformatiebrief over parkeergarage Kromhout K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 28-06-2012
Raadsinformatiebrief over Pilot maatwerk parkeren Sterrenburg H. Rosier Ruimtelijke ordening 14-06-2012
Vaststellen van de achtste wijziging van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 07-06-2012
Kennisnemen van de vertrouwelijke notitie Prognose Egalisatiereserve Parkeer Voorziening 2012 en ten behoeve van een 4-tal projecten de begroting te wijzigen K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 05-06-2012
Detailhandel Nederland: Aanbieding Nationale Parkeertest 2012 H. Rosier Verkeer en vervoer 22-03-2012
Beschikbaarstellen van kredieten voor parkeren in Oostelijke Stadsdelen J.J. 't Lam Verkeer en vervoer 16-03-2012
Brief van Belangenvereniging Steegoversloot e.o. i.o. over het rapport parkeerbehoefte in de binnenstad en 19de eeuwse Schil H. Rosier 12-01-2012
Brief van mevrouw B. Haak over een te bouwen parkeergarage door Dudok Planontwikkeling H. Rosier Wonen 12-01-2012
Brief van de heer F.J. Oosterhof -mede namens omwonenden kruispunt Kromhout-Noordendijk over parkeergarage Kromhout H. Rosier 15-12-2011
Brief van de heer F.J. Oosterhof -mede namens omwonenden- over Parkeergarage Kromhout Verkeer en vervoer 13-12-2011
Vaststellen van een begrotingswijziging voor 2012 als gevolg van de privaatrechtelijke parkeertarieven 2012 J.J. 't Lam Verkeer en vervoer 29-11-2011
Raadsinformatiebrief over Parkeerbehoefte onderzoek binnenstad en 19e eeuwse schil K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 10-11-2011
Vaststellen Zevende wijziging van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht, incl. de tariefsverhoging 2012 K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 09-11-2011
Raadsinformatiebrief over Presentatie prognose parkeren K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 03-11-2011
Brief van mevrouw M. van Duijn over onderzoek naar betaald en vergunninghoudersparkeren omgeving Reeweg Oost H. Rosier Verkeer en vervoer 03-11-2011
Vaststellen zesde wijziging Parkeerbelastingenverordening Dordrecht K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 08-07-2011
Brief van ParkeerService over een conflict over parkeermarkt in verband met aanbestedingsregels H. Rosier Verkeer en vervoer 14-02-2011
Raadsinformatiebrief over bezoekerskaarten parkeren H. Rosier Verkeer en vervoer 26-01-2011
Beschikbaar stellen van een krediet voor de pilot maatwerk parkeren Sterrenburg J.J. 't Lam Ruimtelijke ordening 19-01-2011
Vaststellen Vijfde wijziging van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht, incl. de tariefverhoging 2011 A.M. Doornenbal Bereikbaarheid 26-11-2010
Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. egalisatiereserve parkeren A.M. Doornenbal Verkeer en vervoer 22-11-2010
Mailwisseling van de heer J.A. Kieboom met wethouder Reynvaan over handhaving of gedogen parkeerproblematiek Kinkelenburg H. Rosier 10-11-2010
Vaststellen Wegsleepverordening Dordrecht S.V. Vooren Bereikbaarheid 01-11-2010
Afschrift van een brief van mevrouw D. Verhoeven mede namens omwonenden aan het college van B&W over parkeerproblematiek Oranjestraat en omgeving H. Rosier 21-10-2010
Vaststellen Vierde wijziging Parkeerbelastingenverordening Dordrecht J.J. 't Lam Ondernemerschap 04-10-2010
Brief van belangenvereniging Steegoversloot e.o. i.o. over heroverweging bouw parkeergarages H. Rosier Bereikbaarheid 14-09-2010
Instemmen met verhoging krediet groot onderhoud parkeergarage Spuihaven J.J. 't Lam Bereikbaarheid 09-08-2010
Idvoorderaad: Parkeergarages Kromhout en Steegoversloot 11-05-2010
Brief van de heren Boers en Grol naar aanleiding van antwoord op bezwaar inzake parkeergarage Kromhout H. Rosier Ondernemerschap en Bereikbaarheid 11-05-2010
Brief van de heer L. Fijnekam over de parkeersituatie op het Enecoterrein H. Rosier 20-04-2010
Afschrift van een antwoordbrief van het college van burgemeester en wethouders aan Belangenvereniging Noordendijk-Lijnbaan over parkeergarage Kromhout H. Rosier 12-04-2010
Brief van Sylva HRM-advies over parkeren en verkeerscirculatie in de binnenstad H. Rosier 12-03-2010
Brief van belangenvereniging Noordendijk-Lijnbaan over het realiseren van de parkeergarage aan het Kromhout H. Rosier 01-03-2010
Instemmen met het aanleggen van een parkeerterrein aan de Smitsweg en het beschikbaar stellen van een krediet conform bijgevoegde begrotingswijziging. M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 28-01-2010
E-mail van mevrouw S. Schie over het parkeerbeleid gehandicapten H. Rosier 05-01-2010
Raadsinformatiebrief over verkoop gronden Kromhout 51-79 H. Rosier 05-01-2010
Instemmen met het verhogen van de parkeeropbrengsten ten gunste van de egalisatiereserve Parkeervoorzieningen en vaststellen verordening tot derde wijziging van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht. M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 11-12-2009
Brief van de heer/mevrouw G. Eikelboom over parkeerplaatsen gezondheidscentrum Blaauwweg/Galileilaan H. Rosier 10-12-2009
Beantwoording brief inzake parkeergarage Kromhout M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 23-06-2009
Antwoordbrief aan Belangenvereniging Steegoversloot i/o over parkeergarages oost M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 16-06-2009
Brief van B2 07 Projectontwikkeling VOF inzake de behandeling van de parkeergarages Steegoversloot en Kromhout in de Raad M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 09-06-2009
Instemmen met de jaarschijf 2009 van de egalisatiereserve parkeervoorzieningen en met de dienovereenkomstig voorgestelde begrotingswijziging M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 28-04-2009
Gelegenheid voor insprekers om opvattingen kenbaar te maken m.b.t. de bouw van de parkeergarages aan het Steegoversloot en Kromhout M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 20-04-2009
Instemmen met het voortzetten van de planontwikkeling van een parkeergarage aan het Steegoversloot en het realiseren van een parkeergarage aan het Kromhout en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet. M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 02-04-2009
IDvoorderaad van de heer J. Vos over parkeergarage Steegoversloot en invulling vernieuwing stadscentrum. Ondernemerschap en Bereikbaarheid 12-03-2009
3c. Groslijst adviescommissie d.d. 17 december 2008 18-12-2008
Parkeergarages Steegoversloot en Kromhout 09-12-2008
Aankoop Steegoversloot 38-40 09-12-2008
Het al dan niet uiten van wensen en bedenkingen ten aanzien van het aangaan van de koopovereenkomst met het Da Vinci College en het beschikbaar stellen van krediet. M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 03-12-2008
Raadsinformatiebrief over Parkeren Centrum Oost M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 06-11-2008
Antwoord college webreactie betaald parkeren Gezondheidspark 30-09-2008
Evaluatie betaald parkeren Gezondheidspark 16-09-2008
Aankoop parkeergarages Gezondheidpark 01-07-2008
Raadsvoorstel over aankoop parkeergarages Gezondheidspark Sociale Infrastructuur 10-06-2008
Raadsinformatie over parkeermaatregelen Lijnbaangebied Ondernemerschap en Bereikbaarheid 20-05-2008
Raadsinformatiebrief over uitvoeringsregels Parkeervergunningen Nieuwbouw Ondernemerschap en Bereikbaarheid 17-03-2008
Betaald parkeren Gezondheidspark 04-03-2008
Raadsinformatiebrief over betaald parkeren Gezondheidspark 30-10-2007
Raadsinformatiebrief over invoering van betaald parkeren Gezondheidspark Ondernemerschap en Bereikbaarheid 30-10-2007
Parkeergarage Steegoversloot 07-03-2007
Raadsinformatiebrieven over parkeergarage Steegoversloot Ruimtelijke Ontwikkeling 06-03-2007
Raadsinformatiebrief over parkeergarage Spuihaven en Veemarkt Ondernemerschap en Bereikbaarheid 30-01-2007
Parkeergarage Steegoversloot – rapporten Arcadis en Grontmij Ruimtelijke Ontwikkeling 19-01-2007
Raadsinformatiebrief parkeergarage Spuihaven/Veemarkt Ondernemerschap en Bereikbaarheid 19-01-2007
Raadsvoorstel over realiseringsstrategie parkeergarage Steegoversloot Ondernemerschap en Bereikbaarheid 01-12-2006
Raadsinformatiebrief over de Parkeergarage Steegoversloot 30-05-2006
Raadsinformatiebrief over Steegoversloot 12-05-2006