Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 151

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 151

Openstaand onderwerp 151 abonneer
Aangemaakt 04 december 2009 11:11
Onderwerp Planning en control cyclus 2011
Omschrijving jaarrekening, jaarverslag, interimnota, interim-nota, stadsbegroting, meerjarenbegroting, kadernota,9-marap, 9-maandsrapportage, penc cyclus, p&c cyclus
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Instemmen met de doorlichting Technische ResultaatBestemming (TRB) 2011 J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 05-06-2012
Beantwoording door het college van vragen nav CDA-amendement speelvoorzieningen bij behandeling Burap 25-10-2011 H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 17-11-2011
Vaststellen van de Derde verzamelwijziging 2011 J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 08-11-2011
Vaststellen Bestuursrapportage 2011 Roo-Veulings, Joka de (J.H.) Algemene Dekkingsmiddelen 04-10-2011
Vaststellen van de tweede verzamelwijziging begroting 2011 J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 21-09-2011
Raadsinformatiebrief over Actueel financieel perspectief J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 25-08-2011
Vaststellen Jaarstukken 2010. J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 14-06-2011
Vaststellen van de Eerste verzamelwijziging 2011. J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 12-05-2011
Raadsinformatiebrief over Sturingscyclus 2011 (en 2012) M.J.W.T. Hendrickx Bestuur en samenwerking 07-01-2011
Alternatieve begroting 2011 M. van Hall Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 07-10-2010
Vaststellen Begroting 2011 inclusief de meerjarenraming 2012-2014 en vaststellen routine-investeringen W.V.E. Verboom Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 01-10-2010
Programmakaarten MJP/programmabegroting W.V.E. Verboom Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 02-09-2010
Presentatie over het financieel perspectief van de gemeente Dordrecht door Wethouder D.A. van Steensel Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 26-08-2010
Vaststellen spoorboek integrale afweging Meerjarenprogramma (MJP) / Begroting 2011 J.J. 't Lam Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 19-08-2010
Presentatie over opbouw bestuursrapportage (Burap) 11-08-2010
Vaststellen van de Kaderbrief 2011 en de daarin opgenomen uitgangspunten, de nieuwe financiële verordening, de Nota kiezen, sturen en verantwoorden en de Nota waarderen en afschrijven W.V.E. Verboom Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 03-06-2010
Presentatie Kiezen, Sturen en Verantwoorden, MJP en Begroting 2011 e.v. W.V.E. Verboom Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 31-05-2010
Presentatie "Op weg naar MJP en verder.." Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 27-01-2010
Presentatie: indeling programmabegroting en evaluatie P & C cyclus Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 04-12-2009