Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 150

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 150

Openstaand onderwerp 150 abonneer
Aangemaakt 25 november 2009 14:27
Onderwerp Klimaat en duurzaamheid
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over Circulaire economie M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 22-10-2020
Vaststellen startnotitie Circulaire economie M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 15-01-2020
Beantwoording door het college op de brief van M. Langezaal, namens Fastned over schaalbare snellaadhubs aan de rand van de stad M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 19-12-2019
Beantwoording technische vragen GroenLinks Distripark ihkv de herziening GREX M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 19-12-2019
Brief van de heer Spek fractievoorzitter Durf gemeente Katwijk over het klimaatakkoord M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 07-11-2019
Vaststellen startnotitie en beschikbaar stellen van krediet ten aanzien van opgave Duurzame Stad 2019 - 2022 M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 13-05-2019
Vaststellen Transitievisie Warmte 1.0 M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 14-03-2019
Brief van Milieudefensie over aanbrengen verbeteringen m.b.t. duurzaamheid, geluid, uitstoot en verbetering van de fietsstructuur bij renovatie N3 M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 12-12-2018
Verzameldossier Energietransitie Dordrecht 2050 M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 03-12-2018
Brief van M. Langezaal, namens Fastned over schaalbare snellaadhubs aan de rand van de stad M den Boer Milieu en duurzaamheid 23-08-2018
Brief van Werkgevers Drechtsteden en de ondernemersverenigingen inzake de zienswijze Windturbines Krabbegors M den Boer Milieu en duurzaamheid 09-04-2018
Brief van wethouder Van der Linden over afhandeling motie M12: Duurzame economie M den Boer Milieu en duurzaamheid 09-04-2018
Raadsinformatiebrief over Voortgang Opgave Duurzaamheid 2017 JW Bleumer Milieu en duurzaamheid 19-10-2017
Brief van Stichting Lindtwind over locatie windturbine Krabbegors en bodemonderzoek HVC-terrein J.W. Bleumer Milieu en duurzaamheid 21-09-2017
Al dan niet uiten van bedenkingen Ontwerpverklaring windturbines Krabbegors L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2017
Brief van Stichting Lindtwind over plaatsing windturbine Krabbepolder L. Groenenboom Milieu en duurzaamheid 15-06-2017
Raadsinformatiebrief over circulaire economie motie 150630/m51 H.M. Hoogstad Economie, Sport en Cultuur 19-09-2016
Raadsinformatiebrief over Motie M04 Megawatt H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 18-08-2016
Thema-avond 'Water tekent de Stad' H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 23-03-2016
Vaststellen Bodemenergieplan Dordrecht en bijbehorende verordening H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 04-02-2016
Raadsinformatiebrief over Dordtzaam H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 26-08-2015
Raadsinformatiebrief over Opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018 H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 08-04-2015
VNG-ledenbrief over het ondersteuningsprogramma Energieakkoord voor duurzame groei H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 09-04-2014
Raadsinformatiebrief over inzamelproef Grondstoffen Hoogbouw H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 06-06-2013
College opdragen een Uitvoeringsagenda Windenergie op te stellen H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 06-06-2013
Raadsinformatiebrief over kansen voor windenergie H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 06-02-2013
Raadsinformatiebrief over stadslandbouw K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 17-01-2013
Kennisnemen van indienen projectvoorstel DeltaLife H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 10-10-2012
Akkoord gaan met inzet SI Middelen Portfolio Duurzaamheid, voor de Biesbosch, voor monitoring en interne duurzaamheid en ten behoeve daarvan krediet beschikbaar te stellen K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 27-06-2012
Beschikbaarstellen van krediet ten behoeve van duurzame energiezuinige verlichting in parkeergarages en fietsenstallingen K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 05-03-2012
Brief van Platform Duurzaamheid Dordrecht over stadslandbouw H. Rosier Milieu en duurzaamheid 10-11-2011
Brief van Platform Duurzaamheid Dordrecht over duurzaamheid plus H. Rosier Milieu en duurzaamheid 03-11-2011
Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen over het oprichten van de Energie Coƶperatie Dordrecht (ECD) K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 01-11-2011
Raadsinformatiebrief over campagne "Electric Heroes" H. Rosier Milieu en duurzaamheid 25-08-2011
Raadsinformatiebrief over Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 05-11-2010
Verzoek om deelname aan de Europese Mobiliteitsweek J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 17-05-2010
Brief van de heer/mevrouw J. Leonard over de verkwisting van energie door gemeente-ambtenaren H. Rosier 29-03-2010
Vaststellen van het Milieuprogramma 2010 (incl. Bodemsaneringsprogramma 2010); beschikbaarstellen van een krediet voor uitvoering Bodemsaneringsprogramma 2010 en kennisnemen van Milieuverslag 2009 JJ 't Lam Wonen en Leefbaarheid 19-03-2010
Presentatie Gemeentelijk Energiebeleid met aandacht voor duurzame mobiliteit J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 18-03-2010
Toevoegen van de ambitie klimaatneutraal in 2050 aan het Energiebeleid tranche 2009-2013 J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 21-01-2010
E-mail van de heer J.T. Beeckman over een klimaatneutrale gemeente H. Rosier 15-12-2009
Beschikbaar stellen van middelen om te voldoen aan Dordrecht Fairtrade Gemeente M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 25-11-2009
Memo Duurzaamheidscampagne VNG Wonen en Leefbaarheid 18-11-2009
Vaststellen van het Energiebeleid Dordrecht tranche 2009-2013 J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 30-09-2009