Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 149

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 149

Openstaand onderwerp 149 abonneer
Aangemaakt 19 november 2009 15:55
Onderwerp Huisvestingsverordening
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Vaststellen Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 30-04-2019
Vaststellen 7e wijziging Huisvestingsverordening H.M. Hoogstad Wonen 10-06-2014
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie Beter voor Dordt over aanvragen Omzetten zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 25-02-2014
Gemeente Westland: motie over schijnconstructies arbeidsmigranten H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 06-02-2013
Vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening (8e wijziging) K.A. de Graaf - van Zanten Wonen 19-12-2012
Raadsinformatiebrief over voortgang huisvesting arbeidsmigranten H. Rosier Wonen 10-05-2012
Raadsinformatiebrief over Wijziging Beleidsregels toewijzing standplaatsen woonwagens H. Rosier Wonen 03-11-2011
Raadsinformatiebrief over voorontwerp bestemmingsplan partiƫle herziening regeling begripsbepaling "wonen" in bestemmingsplannen Dordrecht L.D.H. Arlman - Rosier Wonen en Leefbaarheid 02-12-2009