Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 147

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 147

Openstaand onderwerp 147 abonneer
Aangemaakt 24 juli 2009 13:44
Onderwerp Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D)
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over Uittreding BNG GO uit ROM-D JC Bakker Economie, Sport en Cultuur 18-02-2019
Statutenwijziging ROM-D Capital - aanvulling J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 07-09-2017
Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen inzake Statutenwijziging ROM-D Capital J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 16-08-2017
Raadsinformatiebrief over ontwikkeling ROM Zuidvleugel S.V. Vooren Economie en cultuur 21-08-2013
Drechtsteden: stand van zaken onderzoek gevolgen niet actief ontwikkelen project Noordoevers-Transformatiezone F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 14-05-2013
Raadsinformatiebrief over dekking plankosten project Noordoevers H. Rosier Bestuur en samenwerking 06-02-2013
Drechtsteden: Kennisgeving uitkomst van de Aandeelhoudersvergadering ROM-D over de uitname Noordoevers-Transformatiezone H. Rosier Bestuur en samenwerking 17-01-2013
Drechtsteden: kapitaalstorting Provincie Zuid-Holland tbv ROM-D H. Rosier Bestuur en samenwerking 17-01-2013
Raadsinformatiebrief over volmacht AvA ROM-D K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 09-01-2013
Raadsinformatiebrief over de ontwikkeling ROM Zuidvleugel S.V. Vooren Economie en cultuur 12-12-2012
Drechtsteden: raadsinformatiebrief over doorontwikkeling van het project Noordoevers -Transformatiezone en de versterking van de ROM-D H. Rosier Bestuur en samenwerking 23-08-2012
Instemmen met het (aangepaste) voorstel Noordoevers-Transformatiezone H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 27-06-2012
Brief van De Drechtsteden over ROM-D en project Noordoevers H. Rosier Bestuur en samenwerking 22-03-2012
Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen over deelneming in ROM-D Capital J.J. 't Lam Ruimtelijke ordening 16-03-2012
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw J. van den Bergh over aandeelhouderschap in ROM-D 08-03-2012
Rapport en presentatie van Deloitte Accountants BV over ROM-D, Noordoevers Bestuur en samenwerking 13-02-2012
Doorontwikkeling Project Noordoevers, Solidariteit in de Drechtsteden en ROM-D J.J. 't Lam Ruimtelijke ordening 10-02-2012
Raadsinformatiebrief over voorstel DSB i.r.t. project Noordoevers K.A. de Graaf - van Zanten Bestuur en samenwerking 19-01-2012
Raadsinformatiebrief over Voortgang besluitvorming financiering project Noordoevers ROM-D J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 25-08-2011
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties PvdA, D66, CU/SGP, GroenLinks en VSP over het functioneren van de ROM-D en de Drechtsteden 15-08-2011
Beantwoording vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties PvdA, D66, CU/SGP, GroenLinks en VSP over Rom-D en Drechtstedensamenwerking J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 15-08-2011
Raadsinformatiebrief over Volmacht AVA ROM-D. H. Rosier Ruimtelijke ordening 06-07-2011
Beantwoording vragen ex art. 40 RvO van de fracties D66, PvdA, GroenLinks, CU/SGP en VSP over ROM-D H. Rosier 09-03-2011
Uiten van wel of geen wensen en bedenkingen inzake garantstelling ROM-D, project Noordoevers M.J.W.T. Hendrickx Algemene Dekkingsmiddelen 21-12-2010
Brief van het Drechstedenbestuur over economische promotie en acquisitie door ROM-D W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 13-04-2010
Uiten van wensen en bedenkingen transactie gemeente Dordrecht - dhr. Scherpenzeel W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 30-10-2009
Brief van de Drechtsteden: Businesscase en Bedrijfsplan ROM-D M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 27-07-2009
Brief van de Drechtsteden: Beslisnotitie ROM-D versie 2 H. Rosier 08-07-2009
RV ROM-D, beslisnotitie Uitvoeringskracht in de Drechtsteden Ondernemerschap en Bereikbaarheid 18-12-2008
Raadsvoorstel over Beslisnotitie toekomst ROM-D Ondernemerschap en Bereikbaarheid 02-12-2008
ROM-D Ondernemerschap en Bereikbaarheid 25-11-2008
Presentatie ROM-D Ondernemerschap en Bereikbaarheid 19-11-2008
ROM-D 18-11-2008
ROM-D Ondernemerschap en Bereikbaarheid 30-10-2008
3f. Memo presentatie ROM-D 12-09-2008
Raadsvoorstel over regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM-D) Ondernemerschap en Bereikbaarheid 06-02-2008
ROM-D Ondernemerschap en Bereikbaarheid 22-01-2008
Raadsvoorstel over regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM-D) Ondernemerschap en Bereikbaarheid 10-12-2007