Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 146

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 146

Openstaand onderwerp 146 abonneer
Aangemaakt 01 juli 2009 12:57
Onderwerp Auditcommissie
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Vaststellen Verordening Auditcommissie M den Boer Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 02-04-2020
Werkprogramma Auditcommissie 2018-2022 JC Bakker 12-10-2018
Vaststellen Auditplan 2016 H.M. Hoogstad Algemene Dekkingsmiddelen 01-11-2016
Vaststellen 2e wijziging Verordening op de Auditcommissie (Duovoorzitterschap) H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 02-05-2016
Bespreking Auditplan 2014 (zie voor verdere afhandeling Risnr. 1371299) H.M. Hoogstad Algemene Dekkingsmiddelen 21-10-2014
Model financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet 17-04-2014
Vaststellen definitief Auditplan 2013 en kennisnemen van het normenkader H.M. Hoogstad Algemene Dekkingsmiddelen 05-11-2013
Vaststellen gewijzigde Financiële Verordening (vierde wijziging) in verband met het actualiseren van de Nota onderhoud Kapitaalgoederen F.M. Lagerveld Leefbaarheid en stedelijk beheer 07-10-2013
Brief van het college over Quick Scan conceptnota Verbonden Partijen 2013 Bestuur en samenwerking 10-07-2013
Auditcommissie: Jaarprogramma 2013 H. Rosier Bestuur en samenwerking 07-03-2013
Brief van Deloitte Accountants over aanpassing SiSa, 2010 en 2011 H. Rosier Bestuur en samenwerking 03-09-2012
Vaststellen aanbestedingsprocedure accountantscontrole 2012 - 2014 J.J. 't Lam Bestuur en samenwerking 08-09-2011
Kwaliteit verzamelwijzigingen 09-08-2011
Vaststellen bestek gemeente Dordrecht voor de gezamenlijke aanbesteding van de accountantscontrole 2012-2014 J.J. 't Lam Bestuur en samenwerking 09-08-2011
Kwaliteit Kadernota 09-08-2011
Verordening 212 Gemeentewet 09-08-2011
Kwaliteitsslag indicatoren (OCD) 09-08-2011
Bespreking agendavoorraad 23 augustus 2011 09-08-2011
Opdrachtverlening accountantscontrole 2010 J.J. 't Lam Algemene Dekkingsmiddelen 04-11-2010
Plan van aanpak accountantscontrole 2010 J.J. 't Lam 19-10-2010
Agendavoorraad 12 oktober 2010 28-09-2010
Vaststellen van het verslag van de vergadering van 21 september 2010 07-09-2010
Vergaderstukken regionale Auditcommissie t.b.v. vergadering 19 mei 2010 Bestuur, Participatie en Dienstverlening 07-05-2010
Memo trainingen Rechtmatigheid en lezen begroting 03-05-2010
Vervolgbespreking "Op weg naar MJP en verder" 10-02-2010
19.15- 19.25 uur: Overdrachtsdocument Bestuur, Participatie en Dienstverlening 04-02-2010
Vaststellen van de notulen van de vergadering van 15 december 2009. 04-02-2010
Voorbladen dossiers 'opdrachtverlening accountantscontrole 2009 en 'controleprotocol 2009' Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 04-12-2009
Vaststellen van de verslagen van de vergaderingen van 6 en 13 oktober 2009 06-11-2009
Agendeplanning en agendavoorraad 2010 02-10-2009
Benoemen van mevrouw J. van den Bergh-Wapperom als plaatsvervangend voorzitter van de Auditcommissie 02-10-2009
18.35 - 19.30 uur: Vragen over de presentatie en discussie over de stellingen. Ruimtelijke Ontwikkeling 07-09-2009
Stand van zaken regionale aanbesteding accountantscontrole Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 17-08-2009
18.05 - 18.35 uur: Presentatie "Kredietcrisis hoe verder? Consequenties kredietcrisis toegespitst op project en gebiedsontwikkeling" Ruimtelijke Ontwikkeling 31-07-2009
Benoemen van voorzitter, leden en plaatsvervangend leden van de Auditcommissie en toekennen van een werkbudget W.V.E. Verboom Bestuur, Participatie en Dienstverlening 01-07-2009