Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 145

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 145

Openstaand onderwerp 145 abonneer
Aangemaakt 15 juni 2009 10:15
Onderwerp Fysieke veiligheid
Omschrijving Rampenbestrijding, explosieven, Tweede Wereldoorlog, bommen
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Instemmen met suppletieaanvraag Conventionele Explosieven Wilhelminahaven en Sumatraplein-Oranjepark F.M. Lagerveld Veiligheid 09-02-2017
Voor kennisgeving aannemen Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: Jaarverslag 2012 F.M. Lagerveld Veiligheid 17-06-2013
Raadsinformatiebrief over risicorelevante inrichtingen H. Rosier Ruimtelijke ordening 12-10-2011
Brief van de heer J. Kieboom met het verzoek om antwoord op vragen n.a.v. slechte berichtgeving omtrent de brand in Moerdijk H. Rosier Veiligheid 21-01-2011
Opsporen en ruimen conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 21-01-2011
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw N. de Smoker-van Andel namens de fractie D66 over de gladheidsbestrijding gemeente Dordrecht Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-12-2010
E-mail van de heer R. Hamburger over niet werkende straatverlichting Burg. De Raadtsingel H. Rosier 07-10-2010
Raadsinformatiebrief over explosieven Tweede Wereldoorlog M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 21-06-2010
Raadsinformatiebrief over vaststellen Rampenplan 2009 M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 12-06-2009