Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 143

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 143

Openstaand onderwerp 143 abonneer
Aangemaakt 30 maart 2009 11:29
Onderwerp Johan de Witt Gymnasium
Omschrijving jaarrekening, begroting
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Stichting Johan de Witt-gymnasium BMM de Jong Lerend en Ondernemend Dordrecht 14-12-2020
Jaarrekening plus bestuursverslag 2019 Johan de Witt-Gymnasium D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 28-05-2020
Bespreken begroting 2020 D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 07-11-2019
Herbenoeming lid raad van toezicht Johan de Witt-gymnasium D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 07-11-2019
Opleggen van geheimhouding ten aanzien van bijlagen 2,3 en 4 behorende bij het Raadsvoorstel Herbenoeming lid van raad van toezicht Johan de Witt-gymnasium (RIS 2491755) D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 05-11-2019
Goedkeuren Jaarrekening 2018 Stichting Johan de Witt-gymnasium D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 08-10-2019
Goedkeuren nieuwe bestuursmodel en statuten Johan de Witt-gymnasium D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 04-07-2019
Jaarrekening 2018 en bestuursverslag 2018 Johan de Witt-gymnasium D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 04-06-2019
Benoeming bestuursleden Johan de Witt D Coenen Jeugd en Onderwijs 17-01-2019
Goedkeuren Begroting 2019 Stichting Johan de Witt-gymnasium D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 20-12-2018
Instemmen met de Jaarrekening 2017 Stg. Johan de Witt-gymnasium D Coenen Jeugd en Onderwijs 13-09-2018
Jaarrekening plus bestuursverslag 2017 Johan de Witt-Gymnasium D Coenen Jeugd en Onderwijs 31-05-2018
Rapport Inspectie van het Onderwijs Stichting Johan de Witt-Gymnasium - Onderzoek bestuur en school D Coenen Jeugd en Onderwijs 19-04-2018
Herbenoeming bestuursleden Johan de Witt-Gymnasium D Coenen Jeugd en Onderwijs 19-04-2018
Goedkeuren van Begroting 2018 Stichting Johan de Witt-gymnasium D Coenen Jeugd en Onderwijs 30-11-2017
Vaststellen begroting 2018 04-10-2017
Instemmen met Jaarrekening 2016 Stichting Johan de Witt-gymnasium D. Coenen Jeugd en Onderwijs 13-09-2017
Jaarrekening plus bestuursverslag 2016 van Stichting Johan de Witt-gymnasium D. Coenen Jeugd en Onderwijs 01-06-2017
Instemmen met de begroting 2017 en kennis nemen van de meerjarenbegroting 2017-2021 van Stichting Johan de Witt-gymnasium D. Coenen Jeugd en Onderwijs 09-02-2017
Instemmen met de Jaarrekening 2015 Stichting Johan de Witt-gymnasium J.H. de Roo - Veulings Jeugd en Onderwijs 24-10-2016
Stichting Johan de Witt-gymnasium: Begroting 2017 J.H. de Roo - Veulings Jeugd en Onderwijs 24-10-2016
Jaarrekening plus bestuursverslag 2015 Stichting Johan de Witt Gymnasium M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 16-06-2016
Goedkeuren van de begroting 2016 Stichting Johan de Witt-gymnasium en kennis nemen van de meerjarenbegroting 2016-2020 M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 11-02-2016
Benoeming dhr. Hamberg tot bestuurslid Johan de Witt-gymnasium S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 23-11-2015
Instemmen met de jaarrekening 2014 Stichting Johan de Witt-gymnasium S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 27-10-2015
Goedkeuren begroting 2016 Stichting Johan de Witt-gymnasium S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 27-10-2015
Johan de Witt-Gymnasium: jaarrekening en bestuursverslag 2014 S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 08-06-2015
Goedkeuring verlenen Begroting 2015 en kennisnemen meerjarenbegroting 2015-2019 Stichting Johan de Witt-gymnasium S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 05-02-2015
Benoemen bestuursleden Johan de Witt-gymnasium S.V. Vooren Onderwijs 11-12-2014
Stichting Johan de Witt-gymnasium: voordracht benoeming bestuursleden S.V. Vooren Onderwijs 20-11-2014
Instemmen met jaarrekening 2013 Stichting Johan de Witt-gymnasium S.V. Vooren Onderwijs 05-11-2014
Johan de Witt gymnasium: goedkeuring begroting 2015 S.V. Vooren Onderwijs 25-09-2014
Johan de Witt gymnasium: voorlopig vastgestelde jaarrekening 2013 met toelichting plus het vastgestelde bestuursverslag 2013 S.V. Vooren Onderwijs 10-06-2014
Goedkeuring verlenen aan de herziene begroting 2014 Stichting Johan de Witt-gymnasium S.V. Vooren Onderwijs 08-05-2014
Johan de Wittgymnasium: aangepaste begroting 2014 H. Rosier Onderwijs 26-03-2014
Benoeming bestuursvoorzitter Johan de Witt-gymnasium S.V. Vooren Onderwijs 30-01-2014
Johan de Witt-gymnasium: voordracht benoeming voorzitter schoolbestuur H. Rosier Onderwijs 23-01-2014
Instemmen met jaarrekening 2012 Stichting Johan de Witt-gymnasium en de stichting te verzoeken om herziene meerjarenbegroting S.V. Vooren Onderwijs 18-11-2013
Benoeming bestuurslid Johan de Witt-gymnasium S.V. Vooren Onderwijs 22-10-2013
Johan de Witt-gymnasium: voordracht van een lid voor het bestuur van het Johan de Witt-gymnasium S.V. Vooren Onderwijs 10-10-2013
Johan de Witt-gymnasium: begroting 2014 H. Rosier Onderwijs 03-10-2013
Johan de Witt-gymnasium: Jaarrekening en bestuursverslag 2012 H. Rosier Onderwijs 06-06-2013
Goedkeuren Begroting 2013 Stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht S.V. Vooren Onderwijs 04-02-2013
Johan de Witt-gymnasium: besluit vaststellen jaarrekening 2011 H. Rosier Onderwijs 17-01-2013
Vaststellen rooster aftreden bestuur Stichting Johan de Witt Gymnasium S.V. Vooren Onderwijs 11-12-2012
Instemmen met de Jaarrekening van het Johan de Witt Gymnasium S.V. Vooren Onderwijs 05-11-2012
Johan de Witt-gymnasium: begroting 2013 H. Rosier Onderwijs 04-10-2012
Johan de Witt-gymnasium: rooster van aftreden bestuur H. Rosier Onderwijs 04-10-2012
Johan de Witt-gymnasium: jaarrekening en bestuursverslag 2011 H. Rosier Onderwijs 14-06-2012
Goedkeuring verlenen aan de begroting 2012 van Stichting Johan de Wittgymnasium S.V. Vooren Onderwijs 17-01-2012
Stichting Johan de Witt-gymnasium: Afschrift van de vastgestelde meerjarenbegroting 2012-2015 H. Rosier Onderwijs 17-11-2011
Instemmen met de jaarrekening 2010 van de stichting Johan de Witt-gymnasium S.V. Vooren Onderwijs 17-10-2011
Stichting Johan de Witt Gymnasium: begroting 2012 H. Rosier Onderwijs 06-10-2011
Herbenoemen bestuursleden Johan de Witt-Gymnasium S.V. Vooren Onderwijs 26-09-2011
Statutenwijziging Stichting Johan de Witt-gymnasium. S.V. Vooren Onderwijs 30-06-2011
Johan de Witt-gymnasium: jaarrekening en bestuursverslag 2010 H. Rosier Onderwijs 07-06-2011
Brief van st. Johan de Witt gymnasium over wijziging van de statuten H. Rosier Onderwijs 28-04-2011
Brief van het Johan de Witt-gymnasium over de herbenoeming van drie bestuursleden S.V. Vooren Onderwijs 03-01-2011
Instemmen met de Jaarrekening 2009 Johan de Witt-gymnasium. En de Stichting te verzoeken inzage te verlenen in de meerjarenbegroting. S.V. Vooren Onderwijs 03-01-2011
Johan de Witt Gymnasium S.V. Vooren Onderwijs 28-10-2010
Johan de Witt-gymnasium: begroting 2011 H. Rosier Werk en Scholing 29-09-2010
Johan de WittGymnasium: jaarrekening plus bestuursverslag 2009 S.V. Vooren Werk en Scholing 07-06-2010
Instemmen met de jaarrekening 2008 van de Stichting Johan de Witt-gymnasium. Goedkeuring te verlenen aan de begroting 2010, en de stichting te verzoeken inzage te geven in de meerjarenbegroting. S.V. Vooren Werk en Scholing 23-04-2010
Brief van het Johan de Witt Gymnasium over de benoeming van de heer J.A. Dekker tot rector H. Rosier Werk en Scholing 08-01-2010
Verlenen van goedkeuring aan de begroting 2009 van de Stichting Johan de Wittgymnasium te Dordrecht J.T. de Heus Werk en Scholing 20-02-2009
Raadsvoorstel over de jaarrekening van de Stichting Johan de Wit-gymnasium Werk en Scholing 12-11-2008
Jaarrekening 07 Stichting Johan de Witt-gymnasium Dordrecht Werk en Scholing 13-08-2008
Raadsvoorstel over begroting 2008 Stichting Johan de Witt-gymnasium Werk en Scholing 04-03-2008
Raadsvoorstel over jaarrekening 2006 stichting Johan de Witt-gymnasium Werk en Scholing 04-09-2007
Raadsvoorstel over jaarrekening 2006 St. Johan de Witt-gymnasium Werk en Scholing 13-08-2007
Goedkeuren van de jaarrekening 2005 en instemmen met de begroting 2007 van de stichting Johan de Witt-gymnasium 28-02-2007
Jaarrekening 2005 en begroting 2007 St. Johan de Witt-gymnasium 02-02-2007