Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 141

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 141

Openstaand onderwerp 141 abonneer
Aangemaakt 27 maart 2009 12:10
Onderwerp Monumenten en Monumentenzorg
Omschrijving Monumentenzorg, monumenten, monumentale panden, de Holland, Vriesebrug, Zeepaert, voorstraat 463, vrieseweg 80
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Brief van stichting Bunkerbehoud met visie over bunkers in oorspronkelijke staat terug brengen rond eiland van Dordrecht en open stellen bunkerdagen en monumentendagen / Bunker 622 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 13-06-2019
Jaarverslagen Welstands- en Monumentencommissie 2016 en 2017 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 14-03-2019
Initiatiefvoorstel monumentenstatus voor het Dordtse Poldergebied M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 18-02-2019
Raadsinformatiebrief over Evaluatie bouwhistorische verwachtingenkaart 2018-2018 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 05-02-2019
Raadsinformatiebrief over het proces voor aanwijzing van topmonumenten M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Raadsinformatiebrief over verzoek intrekken status al gemeentelijk monument Buiten Kalkhaven 40 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Raadsinformatiebrief over de aanwijzing van de Biesboschhal en de kraanbaan op de Stadswerven tot gemeentelijk monument M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Jaarverslag 2015 Welstands- en Monumentencommissie Dordrecht L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2017
Nieuw en (her)benoemen van leden van de Welstand- en Monumentencommissie per 1 mei 2017 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Raadsinformatiebrief over de voorgenomen aanwijzing van objecten/complexen in het buitengebied, 3e tranche H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 24-10-2016
Raadsinformatiebrief over aanwijzing van Parkbos Louterbloemen als gemeentelijk monument H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 03-12-2015
Raadsinformatiebrief over aanwijzing van objecten/complexen in het buitengebied, 2e tranche H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 27-10-2015
Raadsinformatiebrief over aanwijzing van objecten/complexen in het buitengebied, 1e tranche H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 30-06-2015
Raadsinformatiebrief over voorgenomen aanwijzing van objecten/complexen in het buitengebied, 2e tranche H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 30-06-2015
Raadsinformatiebrief over Verzoek tot aanwijzing park Louterbloemen als gemeentelijke monument H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 30-06-2015
Raadsinformatiebrief over bouwhistorische verwachtingenkaart H.M. Hoogstad Economie, Sport en Cultuur 19-03-2015
Raadsinformatiebrief over het voornemen tot uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst H.M. Hoogstad Economie, Sport en Cultuur 19-03-2015
Raadsinformatiebrief over uitvoering project De Holland S.V. Vooren Economie en cultuur 10-06-2014
Raadsinformatiebrief over restauratie De Holland t.b.v. het Nationaal Onderwijsmuseum DO fase H. Rosier Economie en cultuur 14-05-2013
Instemmen met het VO restauratie De Holland en met het vervangen van de beeldenpartij door een kopie S.V. Vooren Economie en cultuur 08-11-2012
Raadsinformatiebrief over Aanwijzing van schoolgebouwen tot gemeentelijk monument K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 17-11-2011
Raadsinformatiebrief over de aanwijzing van gemeentelijke monumenten in de binnenstad K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 10-11-2011
Bericht van wethouder Mos over de beëindiging samenwerking met Fortress inzake ontwikkeling gebouw De Holland H. Rosier Economie en cultuur 10-11-2011
Raadsinformatiebrief over aanwijzen Kuipershaven 152-155 als gemeentelijk monument H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-03-2011
Raadsinformatiebrief over het voornemen Kuipershaven 152-155 aan te wijzen als gemeentelijk monument H. Rosier Economie en cultuur 06-12-2010
Intrekken Monumentenverordening Dordrecht en vaststellen van de Erfgoedverordening Dordrecht S.V. Vooren Economie en cultuur 26-11-2010
Raadsinformatiebrief over het aanwijzen van gemeentelijke monumenten in de binnenstad H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 18-10-2010
Raadsinformatiebrief over het voornemen tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten W.V.E. Verboom Wonen en Leefbaarheid 31-05-2010
Raadsinformatiebrief over aanwijzing van diverse objecten en complexen in de negentiende- eeuwse schil als gemeentelijk monument H. Rosier 09-12-2009
Adviseren over de aanwijzing van (een groot deel van) de 19de-eeuwse Schil tot beschermd stadsgezicht J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 25-11-2009
Raadsinformatiebrief over voorstel aanpak ruïne Huis te Merwede J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 12-06-2009
Raadsinformatiebrief over het voornemen tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 12-06-2009
Raadsinformatiebrief over aanwijzing als gemeentelijk monument van hekwerk Papendrechtsestraat 9a J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 30-03-2009
Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Monumentenverordening (tweede wijziging) J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 05-02-2009
Raadsinformatiebrief over verzoek plaatsing voormalig politiebureau Nassauweg 2 op de gemeentelijke monumentenlijst Wonen en Leefbaarheid 13-11-2008
Raadsinformatiebrief over plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van Voorstraat 463 30-10-2008
Raadsinformatiebrief over plaatsing politiebureau Nassauweg 2 op de gemeentelijke monumentenlijst Wonen en Leefbaarheid 20-10-2008
Raadsinformatiebrief over voormalig politiebureau Nassauweg 2 Wonen en Leefbaarheid 02-09-2008
Raadsinformatiebrief over niet-plaatsing Gem. Monumentenlijst politiebureau Wonen en Leefbaarheid 10-07-2008
Verzoek om inlichtingen ex art.41 Vrieseweg 80 09-07-2008
Raadsvoorstel over Hotel Bellevue en beschikbaarstellen krediet Ondernemerschap en Bereikbaarheid 10-06-2008
Aanstellen van een nieuwe Welstands- en Monumentencommissie Wonen en Leefbaarheid 27-05-2008
Sprekersplein Hotel Bellevue 27-05-2008
Bellevue 27-05-2008
Raadsvoorstel over verkoop gebouw De Holland en begrotingswijziging Ondernemerschap en Bereikbaarheid 25-03-2008
Gebouw De Holland 18-03-2008
Raadsvoorstel over Hotel Bellevue Ondernemerschap en Bereikbaarheid 14-03-2008
Raadsinformatiebrief over het Zeepaert Ondernemerschap en Bereikbaarheid 14-01-2008
Raadsinformatiebrief over Hotel Hendrick (panden Holster en Henegouwen) Ondernemerschap en Bereikbaarheid 28-11-2007
Raadsinformatiebrief over verzoek aanwijzing Vrieseweg 80 tot gemeentelijk monument Wonen en Leefbaarheid 27-11-2007
Vrieseweg 80 20-11-2007
Raadsinformatiebrief over aanwijzing Vrieseweg 80 tot gemeentelijk monument Wonen en Leefbaarheid 31-10-2007
Raadsinformatiebrief over stand van zaken monumentenzorg en archeologie Wonen en Leefbaarheid 30-10-2007
Presentatie Monumentenzorg en Archeologie 17-10-2007
Raadsinformatiebrief over stand van zaken monumentenzorg en archeologie Wonen en Leefbaarheid 17-10-2007
Stand van zaken Monumentenzorg en Archeologie 16-10-2007
Verzoek om inlichtingen ex artikel 41 RvO omtrent Vrieseweg 80 04-07-2007
Raadsinformatiebrief over voortgang ontwikkeling kiosken Vriesebrug 24-05-2007
Vragen ex artikel 41 over Vrieseweg 80 24-05-2007
Raadsinformatiebrief over voortgang ontwikkeling kiosken Vriesebrug 10-05-2007
Wensen en bedenkingen en aanvullend voorbereidingskrediet Hotel Hendrick Ondernemerschap en Bereikbaarheid 12-01-2007
Raadsinfomatiebrief over gebouw "de Holland" Ondernemerschap en Bereikbaarheid 12-01-2007
Raadsinformatiebrief inzake plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van Voorstraat 463 15-11-2006
Raadsinformatiebrief over de monumentenstatus van de brug over de Oude Maas 27-06-2006
Raadsinformatiebrief over de monumentenstatus van de Moerdijkbrug 16-06-2006
Raadsvoorstel voor de ontwikkeling van de kiosken op de Vriesebrug L.D.H. Arlman - Rosier Ondernemerschap en Bereikbaarheid 04-05-2006