Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 141

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 141

Openstaand onderwerp 141 abonneer
Aangemaakt 27 maart 2009 12:10
Onderwerp Monumenten en Monumentenzorg
Omschrijving Monumentenzorg, monumenten, monumentale panden, de Holland, Vriesebrug, Zeepaert, voorstraat 463, vrieseweg 80
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Jaarverslag Welstands- en Monumentencommissie 2018-2019 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 08-10-2020
Raadsinformatiebrief over aanwijzen Singel 222 als gemeentelijk monument M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 01-09-2020
Raadsinformatiebrief aanwijzen deel top-25 gemeentelijke monumenten M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 01-09-2020
Raadsinformatiebrief over aanwijzen deel top 25 gemeentelijke monumenten M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 28-05-2020
Brief van stichting Bunkerbehoud met visie over bunkers in oorspronkelijke staat terug brengen rond eiland van Dordrecht en open stellen bunkerdagen en monumentendagen / Bunker 622 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 13-06-2019
Jaarverslagen Welstands- en Monumentencommissie 2016 en 2017 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 14-03-2019
Initiatiefvoorstel monumentenstatus voor het Dordtse Poldergebied M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 18-02-2019
Raadsinformatiebrief over Evaluatie bouwhistorische verwachtingenkaart 2018-2018 M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 05-02-2019
Raadsinformatiebrief over verzoek intrekken status al gemeentelijk monument Buiten Kalkhaven 40 M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Raadsinformatiebrief over het proces voor aanwijzing van topmonumenten M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Raadsinformatiebrief over de aanwijzing van de Biesboschhal en de kraanbaan op de Stadswerven tot gemeentelijk monument M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-04-2018
Jaarverslag 2015 Welstands- en Monumentencommissie Dordrecht L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2017
Nieuw en (her)benoemen van leden van de Welstand- en Monumentencommissie per 1 mei 2017 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 20-04-2017
Raadsinformatiebrief over de voorgenomen aanwijzing van objecten/complexen in het buitengebied, 3e tranche H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 24-10-2016
Raadsinformatiebrief over aanwijzing van Parkbos Louterbloemen als gemeentelijk monument H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 03-12-2015
Raadsinformatiebrief over aanwijzing van objecten/complexen in het buitengebied, 2e tranche H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 27-10-2015
Raadsinformatiebrief over aanwijzing van objecten/complexen in het buitengebied, 1e tranche H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 30-06-2015
Raadsinformatiebrief over voorgenomen aanwijzing van objecten/complexen in het buitengebied, 2e tranche H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 30-06-2015
Raadsinformatiebrief over Verzoek tot aanwijzing park Louterbloemen als gemeentelijke monument H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 30-06-2015
Raadsinformatiebrief over bouwhistorische verwachtingenkaart H.M. Hoogstad Economie, Sport en Cultuur 19-03-2015
Raadsinformatiebrief over het voornemen tot uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst H.M. Hoogstad Economie, Sport en Cultuur 19-03-2015
Raadsinformatiebrief over uitvoering project De Holland S.V. Vooren Economie en cultuur 10-06-2014
Raadsinformatiebrief over restauratie De Holland t.b.v. het Nationaal Onderwijsmuseum DO fase H. Rosier Economie en cultuur 14-05-2013
Instemmen met het VO restauratie De Holland en met het vervangen van de beeldenpartij door een kopie S.V. Vooren Economie en cultuur 08-11-2012
Raadsinformatiebrief over Aanwijzing van schoolgebouwen tot gemeentelijk monument K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 17-11-2011
Bericht van wethouder Mos over de beëindiging samenwerking met Fortress inzake ontwikkeling gebouw De Holland H. Rosier Economie en cultuur 10-11-2011
Raadsinformatiebrief over de aanwijzing van gemeentelijke monumenten in de binnenstad K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 10-11-2011
Raadsinformatiebrief over aanwijzen Kuipershaven 152-155 als gemeentelijk monument H. Rosier Ruimtelijke ordening 10-03-2011
Raadsinformatiebrief over het voornemen Kuipershaven 152-155 aan te wijzen als gemeentelijk monument H. Rosier Economie en cultuur 06-12-2010
Intrekken Monumentenverordening Dordrecht en vaststellen van de Erfgoedverordening Dordrecht S.V. Vooren Economie en cultuur 26-11-2010
Raadsinformatiebrief over het aanwijzen van gemeentelijke monumenten in de binnenstad H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 18-10-2010
Raadsinformatiebrief over het voornemen tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten W.V.E. Verboom Wonen en Leefbaarheid 31-05-2010
Raadsinformatiebrief over aanwijzing van diverse objecten en complexen in de negentiende- eeuwse schil als gemeentelijk monument H. Rosier 09-12-2009
Adviseren over de aanwijzing van (een groot deel van) de 19de-eeuwse Schil tot beschermd stadsgezicht J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 25-11-2009
Raadsinformatiebrief over voorstel aanpak ruïne Huis te Merwede J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 12-06-2009
Raadsinformatiebrief over het voornemen tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 12-06-2009
Raadsinformatiebrief over aanwijzing als gemeentelijk monument van hekwerk Papendrechtsestraat 9a J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 30-03-2009
Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Monumentenverordening (tweede wijziging) J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 05-02-2009
Raadsinformatiebrief over verzoek plaatsing voormalig politiebureau Nassauweg 2 op de gemeentelijke monumentenlijst Wonen en Leefbaarheid 13-11-2008
Raadsinformatiebrief over plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van Voorstraat 463 30-10-2008
Raadsinformatiebrief over plaatsing politiebureau Nassauweg 2 op de gemeentelijke monumentenlijst Wonen en Leefbaarheid 20-10-2008
Raadsinformatiebrief over voormalig politiebureau Nassauweg 2 Wonen en Leefbaarheid 02-09-2008
Raadsinformatiebrief over niet-plaatsing Gem. Monumentenlijst politiebureau Wonen en Leefbaarheid 10-07-2008
Verzoek om inlichtingen ex art.41 Vrieseweg 80 09-07-2008
Raadsvoorstel over Hotel Bellevue en beschikbaarstellen krediet Ondernemerschap en Bereikbaarheid 10-06-2008
Aanstellen van een nieuwe Welstands- en Monumentencommissie Wonen en Leefbaarheid 27-05-2008
Sprekersplein Hotel Bellevue 27-05-2008
Bellevue 27-05-2008
Raadsvoorstel over verkoop gebouw De Holland en begrotingswijziging Ondernemerschap en Bereikbaarheid 25-03-2008
Gebouw De Holland 18-03-2008
Raadsvoorstel over Hotel Bellevue Ondernemerschap en Bereikbaarheid 14-03-2008
Raadsinformatiebrief over het Zeepaert Ondernemerschap en Bereikbaarheid 14-01-2008
Raadsinformatiebrief over Hotel Hendrick (panden Holster en Henegouwen) Ondernemerschap en Bereikbaarheid 28-11-2007
Raadsinformatiebrief over verzoek aanwijzing Vrieseweg 80 tot gemeentelijk monument Wonen en Leefbaarheid 27-11-2007
Vrieseweg 80 20-11-2007
Raadsinformatiebrief over aanwijzing Vrieseweg 80 tot gemeentelijk monument Wonen en Leefbaarheid 31-10-2007
Raadsinformatiebrief over stand van zaken monumentenzorg en archeologie Wonen en Leefbaarheid 30-10-2007
Presentatie Monumentenzorg en Archeologie 17-10-2007
Raadsinformatiebrief over stand van zaken monumentenzorg en archeologie Wonen en Leefbaarheid 17-10-2007
Stand van zaken Monumentenzorg en Archeologie 16-10-2007
Verzoek om inlichtingen ex artikel 41 RvO omtrent Vrieseweg 80 04-07-2007
Raadsinformatiebrief over voortgang ontwikkeling kiosken Vriesebrug 24-05-2007
Vragen ex artikel 41 over Vrieseweg 80 24-05-2007
Raadsinformatiebrief over voortgang ontwikkeling kiosken Vriesebrug 10-05-2007
Wensen en bedenkingen en aanvullend voorbereidingskrediet Hotel Hendrick Ondernemerschap en Bereikbaarheid 12-01-2007
Raadsinfomatiebrief over gebouw "de Holland" Ondernemerschap en Bereikbaarheid 12-01-2007
Raadsinformatiebrief inzake plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van Voorstraat 463 15-11-2006
Raadsinformatiebrief over de monumentenstatus van de brug over de Oude Maas 27-06-2006
Raadsinformatiebrief over de monumentenstatus van de Moerdijkbrug 16-06-2006
Raadsvoorstel voor de ontwikkeling van de kiosken op de Vriesebrug L.D.H. Arlman - Rosier Ondernemerschap en Bereikbaarheid 04-05-2006