Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 140

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 140

Openstaand onderwerp 140 abonneer
Aangemaakt 10 maart 2009 13:19
Onderwerp Sociale Veiligheid
Omschrijving coffeeshops, alcohol,
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Brief van S. en N. Rosendaal over sluiting van de markt ivm Corona JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 09-04-2020
Raadsinformatiebrief over Evaluatie jaarwisseling 2019-2020 en de regionale en landelijke ontwikkelingen JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 19-03-2020
Memo van burgemeester Kolff over voortzetten inzet Susteam in uitgaansgebied JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 19-03-2020
Gemeente Weesp: Motie over De stad vuurwerkvrij JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 30-01-2020
Brief van de burgemeester over maatregelen tegen het gebruik van lachgas JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 07-01-2020
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 van de fractie PVV over onveiligheid op onbewaakte parkeerterreinen JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 07-11-2019
Raadsinformatiebrief van de burgemeester met bijbehorende stukken over de jaarwisseling JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 04-09-2019
Brief van de heer C. Brand over veiligheid J.P. Heijeplein JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 28-08-2019
PKLC Legal Consult: verzoek tot uitbetaling toegezegd bedrag en vergoeding kosten juridische bijstand aan Pablo's Cantina en tot benoemen van een mediator JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 13-06-2019
Burgemeester Kolff: memo over de toekomst van de viering van de jaarwisseling in Dordrecht JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 05-06-2019
Brief van de burgemeester over Pablo's Cantina JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 23-05-2019
Memo betreft Cievraag over inzet handhavingsbus Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 16-05-2019
Brief van PKLC Legal Consult over beroep Pablo’s Cantina tegen sluiting van genoemd restaurant JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 16-05-2019
informatie over Opgave Veilige Stad 2018 JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 11-04-2019
Evaluatie jaarwisseling 2018 - 2019 JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 02-04-2019
Raadsinformatiebrief over aanwijzen alcoholvrije gebieden Wielwijk en Crabbehof JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 26-03-2019
Raadsinformatiebrief over Initiatiefvoorstel tot wijziging van de APV (aanpak ondermijnende criminaliteit) JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 08-03-2019
Raadsinformatiebrief over Aanpak drugshandel en -overlast JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 26-02-2019
Brief van mevrouw G. Stam over overlast en vervuiling rondom het Admiraalsplein JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 09-01-2019
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: besluit tot het aanwijzen van woningen voor selectieve woningtoewijzing ihk van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek JC Bakker Veiligheid 04-04-2018
Brief van de burgemeester over beleidsregels Wet aanpak woonoverlast JC Bakker Veiligheid 02-03-2018
Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen over de Overeenkomst Afsprakenkader met Stichting Yulius, het verstrekken van een krediet en akkoord gaan met aanpassen geldleningsvoorwaarden JC Bakker Veiligheid 02-03-2018
Raadsinformatiebrief over de evaluatie jaarwisseling en de vreugdevuren 2017-2018 JC Bakker Veiligheid 23-02-2018
Aanvragen gebiedsaanwijzing in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek JC Bakker Veiligheid 11-01-2018
Raadsinformatiebrief over programmatische aanpak van ondermijnende criminaliteit JC Bakker Veiligheid 11-01-2018
Raadsinformatiebrief over toezegging verkeerscamera's voor andere doeleinden JC Bakker Veiligheid 11-01-2018
Beantwoording door het college van de brief van Mediwiet Midden-Nederland over gedogen kweek medicinale cannabis JC Bakker Veiligheid 30-11-2017
Brief van de burgemeester over coffeeshops JC Bakker Veiligheid 14-11-2017
Brief van A.J. van Andel over enquête instellen vuurwerkverbod JC Bakker Veiligheid 18-10-2017
Raadsinformatiebrief over screening aspirant-huurders JC Bakker Veiligheid 29-09-2017
Brief van omwonenden over spanning tussen coffeeshop 't Geeltje en buurtbewoners J.C. Bakker Veiligheid 17-08-2017
Raadsinformatiebrief over doorontwikkeling aanpak overlast en ondermijning J.C. Bakker Veiligheid 17-08-2017
Brief van de burgemeester met informatie over vestiging coffeeshops buiten het centrum J.C. Bakker 15-06-2017
Raadsinformatiebrief over wijziging beleidsregel vreugdevuren tijdens oud en nieuw J.C. Bakker Veiligheid 15-06-2017
Raadsinformatiebrief over vervolg op motie Dordt op Stoom houden J.C. Bakker Veiligheid 24-05-2017
Raadsinformatiebrief over handhaving orde en veiligheid in de Dordtse horeca J.C. Bakker Veiligheid 30-03-2017
Raadsinformatiebrief over vestiging coffeeshops buiten de binnenstad J.C. Bakker Veiligheid 02-03-2017
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie PvdA over vreugdevuren F.M. Lagerveld Veiligheid 09-02-2017
Raadsinformatiebrief over evaluatie jaarwisseling 2016-2017 F.M. Lagerveld Veiligheid 09-02-2017
Raadsinformatiebrief van de burgemeester over handhaving orde en veiligheid bij horecazaken F.M. Lagerveld Veiligheid 12-01-2017
Raadsinformatiebrief over beantwoording motie Dordt op Stoom houden (veiligheidseisen evenementen) F.M. Lagerveld Veiligheid 12-01-2017
Brief van omwonenden over verhuizing coffeeshop 't Geeltje en het vertrek burgemeester naar Friesland F.M. Lagerveld Veiligheid 12-01-2017
Brief van omwonenden over overlast sinds heropening Coffeeshop 't Geeltje september 2016 J.C. Bakker Veiligheid 08-12-2016
Raadsinformatiebrief over Vaststellen vuurwerkvrije zones toekomstige jaarwisselingen F.M. Lagerveld Veiligheid 03-11-2016
Raadsinformatiebrief over vreugdevuren tijdens oud en nieuw (Beleidsregels vreugdevuren) F.M. Lagerveld Veiligheid 24-10-2016
Brief van Mediwiet Midden-Nederland over gedogen kweek medicinale cannabis F.M. Lagerveld Veiligheid 24-10-2016
Raadsinformatiebrief over programmatische aanpak van ondermijnende criminaliteit F.M. Lagerveld Veiligheid 24-10-2016
Raadsinformatiebrief over actieplan Samenwerken aan Sociale Stabiliteit 2016-2017 J.H. de Roo - Veulings Jeugd en Onderwijs 24-10-2016
Beantwoording van vragen aan het college over cameratoezicht openbare weg J.C. Bakker Veiligheid 18-08-2016
Brief van de burgemeester aan omwonenden van Coffeeshop 't Geeltje n.a.v. uitspraak Raad van State F.M. Lagerveld Veiligheid 18-08-2016
Raadsinformatiebrief over voortgang intensieve aanpak Lijnbaangebied en Vogelbuurt F.M. Lagerveld Veiligheid 15-07-2016
Raadsinformatiebrief van de burgemeester over het besluit aanwijzing van veiligheidsrisicogebieden (preventief fouilleren) J.C. Bakker Veiligheid 23-06-2016
Raadsinformatiebrief over voortgang intensieve aanpak Lijnbaangebied en Vogelbuurt F.M. Lagerveld Veiligheid 25-02-2016
Rapport 'Het failliet van het gedogen' F.M. Lagerveld Veiligheid 14-01-2016
Brief van omwonenden coffeeshop 't Geeltje met steunbetuiging aan de gemeente voor de inzet deze coffeeshop te sluiten F.M. Lagerveld Veiligheid 07-01-2016
Twee reacties van de burgemeester op berichten van omwonenden van coffeeshop Het Geeltje F.M. Lagerveld Veiligheid 07-01-2016
Brieven van omwonenden over zorgen eventuele heropening coffeeshop 't Geeltje F.M. Lagerveld Veiligheid 07-01-2016
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie VVD over Aanpakken Autokraken F.M. Lagerveld Veiligheid 04-12-2015
Beschikbaar stellen van een krediet voor uitbreiding cameratoezicht Energiehuis en het Lijnbaangebied M.J. Geerts Veiligheid 20-11-2015
Raadsinformatiebrief over wijkverboden M.J. Geerts Veiligheid 17-11-2015
Raadsinformatiebrief over de aanpak van hennepplantages in woningen en andere panden F.M. Lagerveld Veiligheid 27-10-2015
Raadsinformatiebrief over aanwijzen pilot vuurwerkvrije zones M.J. Geerts Veiligheid 27-10-2015
Raadsinformatiebrief over beantwoording M029a betreffende de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol M.J. Geerts Veiligheid 27-10-2015
Raadsinformatiebrief van de burgemeester over aanwijzing Veiligheidsrisicogebied Dordrecht Centrum/West F.M. Lagerveld Veiligheid 08-06-2015
Koningsdagverordening en aanwijzing veiligheidsrisicogebied F.M. Lagerveld Veiligheid 02-04-2015
Beschikbaar stellen krediet inzake vervanging portofoons Toezicht en vaststellen begrotingswijziging F.M. Lagerveld Veiligheid 19-03-2015
Brief van mevr. Verwijs met een WOB-verzoek inzake vuurwerkverbod gemeente Dordrecht, en de beantwoording daarvan door het college F.M. Lagerveld Veiligheid 19-03-2015
Raadsinformatiebrief over evaluatie jaarwisseling 2014-2015 en ervaringen van steden met vuurwerkvrije zones F.M. Lagerveld Veiligheid 17-03-2015
Raadsinformatiebrief van de burgemeester over verloop jaarwisseling Lijnbaangebied en Vogelbuurt F.M. Lagerveld Veiligheid 05-02-2015
Raadsinformatiebrief van de burgemeester over de resultaten van het onderzoek naar vuurwerkoverlast F.M. Lagerveld Veiligheid 08-01-2015
Raadsinformatiebrief over intensieve aanpak van overlast in Lijnbaangebied en Vogelbuurt F.M. Lagerveld Veiligheid 08-01-2015
Raadsinformatiebrief over exploitatievergunning horeca F.M. Lagerveld Veiligheid 09-12-2014
Raadsinformatiebrief over exploitatievergunning horeca Veiligheid 27-11-2014
Vaststellen Preventie- en handhavingplan alcohol Dordrecht 2014-2015 F.M. Lagerveld Veiligheid 10-06-2014
Brief van burgemeester Brok aan de Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie over drugs, coffeeshops en gereguleerde wietteelt F.M. Lagerveld Veiligheid 10-06-2014
Raadsinformatiebrief van de burgemeester over besluit wijziging Coffeeshopbeleid per 01-05-2014 F.M. Lagerveld Veiligheid 13-05-2014
Brief van Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam over drivergroep Jeugd en proces Verkenning transitie Jeugdzorg H. Rosier Jeugd 17-04-2014
Raadsinformatiebrief van de burgemeester over aanwijzing Veiligheidsrisicogebied Dordrecht Centrum/West en gedeelte historische binnenstad en 19e eeuwse Schil F.M. Lagerveld Veiligheid 17-04-2014
Beantwoording door het college van aanvullende vragen van de fractie GroenLinks over preventief fouilleren H. Rosier Veiligheid 06-03-2014
Beantwoording door het college van de brief van bewoners St. Jorisweg over de sluiting van coffeeshop 't Geeltje H. Rosier Veiligheid 16-01-2014
Raadsinformatiebrief van de burgemeester over gereguleerde wietteelt F.M. Lagerveld Veiligheid 16-01-2014
Beantwoording door de burgemeester van de brief van omwonenden over de sluiting van coffeeshop 't Geeltje H. Rosier Veiligheid 16-01-2014
Brief van bewoners van de Sint Jorisweg over de verbetering van de woonomgeving na sluiting van coffeeshop 't Geeltje H. Rosier Veiligheid 11-12-2013
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie GroenLinks over preventief fouilleren F.M. Lagerveld Veiligheid 11-12-2013
Brief van omwonenden over het mogelijk weer openstellen van coffeeshop `t Geeltje H. Rosier Veiligheid 21-11-2013
Raadsinformatiebrief over Coffeeshopbeleid F.M. Lagerveld Veiligheid 14-11-2013
Raadsinformatiebrief over exploitatievergunning horeca F.M. Lagerveld Veiligheid 07-11-2013
Raadsinformatiebrief over monitor Leefbaarheid en Veiligheid en Veiligheidsmonitor F.M. Lagerveld Veiligheid 07-11-2013
Akkoord gaan met de wijze van verwerking van inspraakreacties en vaststellen Drank- en horecaverordening Dordrecht F.M. Lagerveld Veiligheid 18-10-2013
Raadsinformatiebrief over Coffeeshopbeleid F.M. Lagerveld Veiligheid 21-08-2013
VNG ledenbrief over Burgernet; nieuwe mogelijkheden om burgers te betrekken bij veiligheid H. Rosier Veiligheid 21-08-2013
Raadsinformatiebrief over toezicht en handhaving Drank- en Horecawet S.V. Vooren Sport en recreatie 11-07-2013
Halt Zuid-Holland Zuid: jaarrekening 2012 H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 10-07-2013
Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen toezicht openbare ruimte H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-03-2013
Raadsinformatiebrief over het Jaarplan Integrale Handhaving 2013 S.V. Vooren Veiligheid 07-03-2013
Raadsinformatiebrief over evaluatie beleid straatmuzikanten H. Rosier Veiligheid 07-03-2013
Raadinformatiebrief over aanwijzing veiligheidsrisicogebied Dordrecht West en gedeelte historische binnenstad en 19e eeuwse Schil S.V. Vooren Veiligheid 06-02-2013
Beantwoording door het college van de brief van de heer A.J.A. Poots over overlast Vogelbuurt/Reeland H. Rosier Veiligheid 06-02-2013
Brief van Stichting Wesmoke over een coffeeshop-keurmerk H. Rosier Veiligheid 17-01-2013
Raadsinformatiebrief over Cameratoezicht 2012 J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 17-01-2013
Beantwoording door het college van een brief over overlast Otto Dickeplein en Noorderhoofd J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 17-01-2013
Raadsinformatiebrief over Coffeeshopbeleid J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 19-12-2012
Beantwoording door het college van de brief van omwonenden Noordflank over overlast door coffeeshop 't Geeltje H. Rosier Bestuur en samenwerking 21-11-2012
Raadsinformatiebrief over belwinkels en internetcafés H. Rosier Veiligheid 18-10-2012
Brief van de heer A.J.A. Poots over overlast in de Vogelbuurt/Reeland H. Rosier Veiligheid 18-10-2012
Brief van bewoners van de Noordflank over overlast coffeeshop 't Geeltje H. Rosier Veiligheid 10-10-2012
Brief van de burgemeester over aanpassing coffeeshopbeleid; situatie per augustus 2012 J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 04-09-2012
Raadsinformatiebrief over Mobiele Toezichtpost J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 23-08-2012
Raadsinformatiebrief over de stand van zaken aanpak overlastgevend pand Bankastraat 17/19 H. Rosier Veiligheid 23-08-2012
Brief van een omwonende over de onveilige situatie rondom J.P. Heijeplein/ Krijspijnseweg/Prins Bernhardstraat J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 23-08-2012
Beantwoording door het college van de brief van de heer W.M. van der Schouw over negatieve ervaringen rond de Dancetour H. Rosier Veiligheid 28-06-2012
Brief van Bewonerscommissie Schuttevaer Staete met het verzoek om maatregelen tegen overlastgevers Otto Dickeplein en Noorderhoofd met beantwoording college J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 28-06-2012
Halt Zuid-Holland Zuid: jaarbericht 2011 H. Rosier Veiligheid 14-06-2012
Beantwoording door de Burgemeester van de brief van We Smoke over invoering aangepast coffeeshopbeleid (wietpas) H. Rosier Veiligheid 23-05-2012
Brief van de heer W.M. van der Schouw over overlast veroorzaakt door de Boulevard of Dance op Koninginnedag H. Rosier Veiligheid 10-05-2012
Raadsinformatiebrief over aanpassing coffeeshopbeleid J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 10-05-2012
Raadsinformatiebrief over tv-schermen in openbare ruimte tijdens grote voetbaltoernooien (EK of WK) J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 10-05-2012
Brief van We Smoke over de invoering van de wietpas J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 10-05-2012
Raadsinformatiebrief over aanwijzing Veiligheidsrisicogebied Dordrecht West H. Rosier Veiligheid 10-05-2012
Brief van Inspectie Leefomgeving en Transport over constructieve veiligheid van zwembad Sportboulevard Dordrecht H. Rosier Veiligheid 10-05-2012
Raadsinformatiebrief over vernielingen en verhaalde schade J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 19-04-2012
Raadslid.Nu: handreiking voor het treffen van adequate maatregelen tegen bedreigingen met agressie en geweld tegen burgemeester en wethouders H. Rosier 08-03-2012
Brief van Oud Krispijn Bewoners Zelforganisatie (OKBZ) over verbetering openbare verlichting in Oud Krispijn H. Rosier 09-02-2012
Beantwoording door de burgemeester van de brief van de heer H. Veltman over overlast Voorstraat-Noord J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 09-02-2012
Raadsinformatiebrief over het rapport "Prostitutie in politieregio ZHZ" J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 19-01-2012
Raadsinformatiebrief over handhaving Reeweg Oost (vertrouwelijk) H. Rosier Veiligheid 09-01-2012
Petitie van de heer J. Kieboom om problematiek van ME patiënten onder de aandacht te brengen H. Rosier 09-01-2012
Raadsinformatiebrief over het meerjaren raamplan van het Dordrechts programma veiligheid en seksuele diversiteit H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 15-12-2011
E-mail van de heer H. Veltman over onveiligheid, agressie, openbare dronkenschap en vandalisme J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 15-12-2011
Brief van mevrouw H. Kooistra over tussendeuroptiek : wet camulet & cannabisscreeningsbureau onder toezicht van de burgemeester J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 08-12-2011
Raadsinformatiebrief van burgemeester Brok over ervaringen van omwonenden met coffeeshops J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 08-12-2011
Raadsinformatiebrief over Vuurwerkopslag H. Rosier Milieu en duurzaamheid 25-08-2011
Raadsinformatiebrief over aanwijzing gebieden verbod om als straatmuzikant op te treden J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 06-07-2011
Raadsinformatiebrief over vaststelling Gedoog- en handhavingsbeleid art. 13b Opiumwet (coffeeshopbeleid) H. Rosier 06-07-2011
Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders van de brief van mevrouw Van Veen over overlast binnenterrein Blekersdijk-Vrieseplein-Vrieseweg H. Rosier Veiligheid 26-05-2011
Raadsinformatiebrief over uitwerking Taskforce Overlast in de openbare ruimte J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 19-05-2011
Brief van buurtvereniging De Prinsenpoort over overlast coffeeshops en horeca, n.a.v. een krantenartikel d.d. 9 april 2011 H. Rosier 28-04-2011
Consultatie gemeenteraad over aanscherping coffeeshopbeleid Veiligheid 15-04-2011
Brief van omwonenden Blekersdijk, Vrieseplein en Vrieseweg met een klacht en hulpvraag inzake overlast binnenterrein/parkeerterrein H. Rosier 14-04-2011
Brief van burgemeester Brok over de bestuurlijke aanpak van hennepkwekerijen M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 14-02-2011
Raadsinformatiebrief over aanwijzing gebieden waar gebiedsontzeggingen kunnen worden opgelegd en aanwijzing gebieden waar openlijk alcoholgebruik verboden is. H. Rosier Veiligheid 03-02-2011
Raadsinformatiebrief over cameratoezicht station Dordrecht 2009-2010 J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 07-01-2011
Brief van de heer en mevrouw Weekhout over de onveilige situatie Station-Mauritsweg H. Rosier 10-11-2010
Brief van de heer Brand over overlastgevende scooterrijders H. Rosier 13-07-2010
Raadsinformatiebrief over de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 31-05-2010
Samenwerkingsverband Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn: schouw station Dordrecht-Stadspolders door raadsleden M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 11-05-2010
Brief van de heer C. Brand over veiligheid op straat in de wijk Krispijn H. Rosier 06-04-2010
Brief van een inwoner van Dordrecht over kamerverhuur H. Rosier 25-01-2010
Raadsinformatiebrief over cameratoezicht Stationsgebied 2008-2009 M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 11-12-2009
Brief van L.B. van Grootveld over de veiligheid bij de fietsenstalling Dordrecht CS H. Rosier 30-11-2009
Raadsinformatiebrief over rapportage overlastgevende panden 2008 M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 17-11-2009
Raadsinformatiebrief over de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 06-11-2009
Raadsinformatiebrief over invoering integrale gebiedsgerichte aanpak afdeling Toezicht M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 30-03-2009
Raadsinformatiebrief over toepassing Wet tijdelijk huisverbod M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 04-03-2009