Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 139

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 139

Openstaand onderwerp 139 abonneer
Aangemaakt 10 maart 2009 09:48
Onderwerp Welzijn
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over gebiedsscans Langer Thuis Dordrecht M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 06-01-2016
Motie Vreemd aan de orde van de dag van de fracties PvdA en CDA over Strafbaarheid Vondelinglegging Maatschappelijke voorzieningen 24-04-2013
Evangelische Vrijzinnige Partij: verzoek om aandacht voor het Handvest voor Compassie H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 06-12-2012
Brief van Stichting Dordrecht Pride met subsidie-aanvraag, begroting en bidbook H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 06-12-2012
Beschikbaar stellen van €1,8 miljoen voor transitie-en frictiekosten MEE Drechtsteden/DWO en de vrijvallende middelen voor accommodaties ten gunste van het financieel perspectief te verwerken met ingang van de begroting 2013 S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 05-06-2012
Raadsinformatiebrief over ontvlechting DWO J.H. de Roo-Veulings Maatschappelijke voorzieningen 10-05-2012
Raadsinformatiebrief over Project Welzijn Nieuwe Stijl; uitwerking van geïntegreerde onderdelen buurtwerk en accommodaties uit de businesscase "Vertrouwen op de kracht van de samenleving" S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 28-04-2011
Verzoek van FNV Lokaal Drechtsteden om aandacht te besteden aan onderwerpen als: Lokale Monitor Werk, lnkomen en Zorg 2009, Kinderen in Tel en Participatiemonitor Drechtsteden 2009 S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 20-04-2010
Raadsinformatiebrief over Evaluatie Offertetraject Welzijnswerk 2009-2012 W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 09-03-2009