Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 137

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 137

Openstaand onderwerp 137 abonneer
Aangemaakt 26 februari 2009 16:51
Onderwerp Leerpark; duurzaamheidsfabriek
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Vaststellen startnotitie campusontwikkeling Leerpark M den Boer Economie, Sport en Cultuur 18-01-2018
Instemmen met het voorstel voor de campusontwikkeling Leerpark, met als onderdeel de doorontwikkeling van de Duurzaamheidsfabriek L. Groenenboom Milieu en duurzaamheid 01-06-2017
Instemmen met collegevoorstellen tot herfinanciering Duurzaamheidsfabriek J.C. Bakker Milieu en duurzaamheid 01-03-2017
Instemmen met de financiële doorlichting en ontwikkelperspectief Duurzaamheidsfabriek H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 16-06-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij het raadsvoorstel financiële doorlichting en ontwikkelperspectief Duurzaamheidsfabriek (ris 1720609) Milieu en duurzaamheid 06-06-2016
**GEHEIM** Geen wensen en bedenkingen uiten inzake vaststellingsovereenkomst en vaststellen grondexploitatie Leerpark F.M. Lagerveld Ruimtelijke ordening 13-11-2014
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van het Raadsvoorstel Leerpark (Ris 1380956) Bestuur en samenwerking 13-11-2014
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de Raadsinformatiebrief over de onderhandelingen met Heijmans betreffende het project Leerpark, en de bijbehorende bijlagen Grote projecten 21-11-2013
GEHEIME raadsinformatiebrief over de onderhandelingen met Heijmans betreffende het project Leerpark S.V. Vooren Ruimtelijke ordening 20-11-2013
Beschikbaarstellen en overhevelen krediet voor project Leerpark S.V. Vooren Economie en cultuur 04-09-2012
Raadsinformatiebrief over de duurzaamheidsfabriek in het Leerpark H. Rosier Economie en cultuur 23-08-2012
Beschikbaar stellen van resterend krediet van €1.892.000,- voor programmakosten en extra organisatiekosten voor het Leerpark S.V. Vooren Onderwijs 12-04-2012
Accorderen extra budget van €250.000,- (te dekken in de grondexploitatie Leerpark) voor meerwerk openbare ruimte Leerpark S.V. Vooren Wonen 11-04-2012
Instemmen met het aanvragen van ontheffing op de verordening Ruimte voor de 2e Herziening bestemmingsplan Leerpark K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 15-12-2011
Stedelijk Dalton Lyceum: brief over de exploitatiekosten VMBO-huisvesting Leerpark H. Rosier Onderwijs 15-08-2011
Niet uiten van wensen en/of bedenkingen ten aanzien van deelname in het op te richten Kenniscentrum Veiligheid Zuid-Holland-Zuid U.A. S.V. Vooren Werk en Scholing 04-07-2011
E-mail van de heer J. Barnhard over de verkeerssituatie en de bereikbaarheid van het Leerpark H. Rosier 29-11-2010
Raadsinformatiebrief over voorontwerp-bestemmingsplan "2e Herziening Leerpark" H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 01-11-2010
Instemmen met het realisatiebesluit Duurzaamheidsfabriek en de daarmee verbonden financiële opzet S.V. Vooren Ondernemerschap 04-10-2010
Raadsinformatiebrief over projectbesluit Leerpark S.V. Vooren 13-07-2010
Instemmen met verplaatsing van DLTC naar het terrein Nieuweweg en de dekking daarvan conform bijgaande begrotingswijziging S.V. Vooren Ondernemerschap en Bereikbaarheid 19-03-2010
Raadsinformatiebrief over projectprocedure Leerpark S.V. Vooren Ruimtelijke Ontwikkeling 12-03-2010
Instemmen met het voorbereiden van het realisatiebesluit van de Duurzaamheidsfabriek Leerpark en het reserveren van gelden, alsmede het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet J.T. de Heus Werk en Scholing 04-01-2010
Raadsinformatiebrief over het projectbesluit Leerpark A.M. Doornenbal Ruimtelijke Ontwikkeling 09-10-2009
Vaststellen bestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne" L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 07-08-2009
Raadsinformatiebrief over financiële bijdrage aan project "miniloop" W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 13-07-2009
Ontwikkelingen samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. J.T. de Heus Werk en Scholing 25-06-2009
Raadsinformatiebrief over voorontwerp-bestemmingsplan '1e herziening van het bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne' L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 12-06-2009
Kennisnemen van verkoop warmte-koude-opslaginstallatie Leerpark aan HVC en dekken van onrendabele kosten WKO-project J.T. de Heus Werk en Scholing 15-05-2009
Verlenen krediet t.b.v. programma- en organisatiekosten Leerpark 2009 en kennisnemen ontwikkelingen samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven J.T. de Heus Werk en Scholing 15-05-2009
Presentatie brandweerkazerne locatie Leerpark M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 18-03-2009
Raadsvoorstel over beschikbaarstellen krediet ten behoeve van voorbereiding project Leerpark 2007-2008 en wijziging begroting Werk en Scholing 12-07-2007
Raadsvoorstel over beschikbaarstellen krediet ten behoeve van voorbereiding project Leerpark 2007-2008 en wijziging begroting Werk en Scholing 01-06-2007
Raadsvoorstel over beschikbaarstellen krediet ten behoeve van realisatie Samenwerkingsgebouw in het Leerpark Werk en Scholing 25-05-2007