Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 135

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 135

Openstaand onderwerp 135 abonneer
Aangemaakt 04 februari 2009 17:47
Onderwerp Eneco
Omschrijving liberalisering energiemarkt, aandelen Eneco
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Brief van Platform Duurzaam Dordrecht over duurzame besteding van Eneco-gelden JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 09-04-2020
Brief van mevrouw Mau over verkoop aandelen Eneco JC Bakker 19-03-2020
Brief van de heer Flohr over bezwaar tegen onvoorwaardelijke verkoop van Eneco aan Mitsubishi JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 30-01-2020
Brief van de heer P. Hornman over verkoop Eneco aan Mitsubishi JC Bakker 30-01-2020
Brief van Stichting Japanse Ereschulden over verkoop Eneco aan Mitsubishi JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 30-01-2020
Platform Duurzaam Dordrecht: reactie op het interview in AD-Dordtenaar van 29-12-2019 over besteding van de Eneco miljoenen JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 09-01-2020
Besluit tot verkoop van de gemeentelijke aandelen in Eneco Groep NV JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 18-12-2019
Brief van stichting Drechtse Stromen e.a. over besteding verkoop aandelen Eneco JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 04-12-2019
Verkoop aandelenpakket Eneco Groep NV JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 28-11-2019
Bespreking stand van zaken Eneco met de wethouder (Besloten) JC Bakker 13-06-2019
Brief van Het Groene Consortium en Den Haag Fossielvrij over toelating tot het biedings- en onderhandelingsproces van de verkoop van Eneco JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 13-06-2019
Trackkeuze afbouw aandeelhouderschap Eneco (bekrachtigen geheimhouding) JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 17-01-2019
GEHEIM: Raadsinformatiebrief over vertrouwenskwestie RvC Eneco Groep NV JC Bakker Bestuur en samenwerking 04-04-2018
Raadsinformatiebrief over hersteld vertrouwen in de Raad van Commissarissen van Eneco Groep NV JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 23-02-2018
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen in RvC van Enecogroep, inclusief bijlagen (Risnr. 2092103) JC Bakker Bestuur en samenwerking 18-01-2018
GEHEIME raadsinformatiebrief over ontwikkelingen in Raad van Commissarissen van Eneco Groep NV JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 11-01-2018
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van het rapport AHC Eneco evaluatie van strategie (BCG) Bestuur en samenwerking 26-10-2017
Raadsinformatiebrief over beschikbaar stellen van documenten verkoop Eneco aandelen (Bekrachtigen geheimhouding) JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 25-10-2017
Raadsinformatiebrief over aandeelhouderschap Eneco Groep NV JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 24-10-2017
Brief van de heer H. van de Zandschulp over verkoop van aandelen Eneco JC Bakker Bestuur en samenwerking 18-10-2017
Platform Duurzaam Dordrecht: niet verkopen van aandelen Eneco en een aandeel Eneco aan Stichting Platform Duurzaam Dordrecht over te dragen JC Bakker Bestuur en samenwerking 18-10-2017
Beantwoording door het college van de brief van CNV, FNV, Greenpeace en Milieudefensie over Afbouw belangen Eneco JC Bakker Bestuur en samenwerking 03-10-2017
Brief van CNV publieke diensten, FNV publiek belang, Greenpeace en Milieudefensie in relatie tot het algemeen belang en Eneco JC Bakker Bestuur en samenwerking 03-10-2017
Brief Friese gemeenten over behoud meerderheid aandelen ENECO voor invloed op energietransitie en beleid J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 08-09-2017
Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen inzake voornemen tot afbouw aandelenbelang Eneco Groep NV J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 15-08-2017
Raadsinformatiebrief over consultatiedocument aandeelhouderschap Eneco Groep NV J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 10-07-2017
Raadsinformatiebrief over verschuiving behandeling afweging aandeelhouderschap in Eneco Groep NV J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 15-06-2017
Raadsinformatiebrief over planning afweging aandeelhouderschap Eneco J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 21-02-2017
Al dan niet uiten wensen en bedenkingen betreffende splitsing Eneco Holding NV F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 01-11-2016
Raadsinformatiebrief over Splitsingstraject Eneco Holding NV F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 24-06-2016
Gemeente Rotterdam: raadsinformatiebrief over voortgang splitsingsplan Eneco (dl. 2) F.M. Lagerveld 16-06-2016
Gemeente Rotterdam: raadsinformatiebrief over voortgang splitsingsplan Eneco F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-04-2016
Brief van Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) over ongeoorloofde horeca-activiteiten H. Rosier Economie en cultuur 17-11-2011
Bijeenkomst over Eneco Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 22-04-2010
Raadsinformatiebrief over Eneco : aanwijzing minister en toekomst W.V.E. Verboom Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 30-03-2010
Memo Expertmeeting Eneco Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 16-04-2009
Memo voorbereiding expertmeeting Eneco A.J.P. Saes Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 08-04-2009
ENECO: uitnodiging voor de vergadering van 8 april 2009 Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 18-03-2009
Uitnodiging en programma voor aandeelhoudersbijeenkomsten Eneco H. Rosier Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 18-03-2009
Expertmeeting over liberalisering van energiemarkt en aandelen Eneco A.J.P. Saes Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 04-02-2009
Memo expertmeeting over de liberalisering van de energiemarkt en de aandelen Eneco. H.C. Veraart Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 21-01-2009
Raadsvoorstel Verordening op de heffing en invordering van het Reinigingsrecht Wonen en Leefbaarheid 24-06-2008