Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 133

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 133

Openstaand onderwerp 133 abonneer
Aangemaakt 19 januari 2009 10:20
Onderwerp Afvalinzameling- en verwerking
Omschrijving Afvalbeleid (grondstoffenbeleid), Afvalinzameling, Huisvuilinzameling, Minicontainers, Straatvuil, Ondergrondse containers, Grofvuil, Zwerfafval
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak inzake rekenkamerrapport afvalbeheer M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 18-02-2020
Vaststellen startnotitie en beschikbaar stellen van krediet inzake Grondstoffenbeleid gemeente Dordrecht 2020-2030 M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 15-01-2020
Raadsinformatiebrief over toezegging zwerfafval (161108/t2) J.W. Bleumer Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-09-2017
Brief van gezamenlijke instanties over resultaten vermindering huishoudelijk restafval H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 21-04-2016
Plan van aanpak IDvoorderaad Zwerfvuil K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 22-05-2012
Brief van mevrouw H. Boonstra over de toename van zwerfvuil rondom scholencomplexen Noordendijk en Dr. Zamenhoflaan H. Rosier 12-01-2012
Brief van Wecycle over Benchmark afgifte elektrische apparaten (e-waste) H. Rosier 28-04-2011
Raadsinformatiebrief over overgang ondergrondse containers Binnenstad naar containers met toegangscode en een grotere inhoud H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 04-10-2010
Raadsinformatiebrief over verkooptransactie aandelen Netwerk NV W.V.E. Verboom Financiƫn (Algemene Dekkingsmiddelen) 19-01-2010
Instemmen met continueren borgstelling voor rekening-courant lening door Netwerk NV W.V.E. Verboom Financiƫn (Algemene Dekkingsmiddelen) 04-01-2010
Raadsinformatiebrief over onderzoek naar/voornemen tot verkoop van Netwerk NV J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 02-10-2009
Raadsinformatiebrief over de inzameling van kunststof verpakkingen J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 03-07-2009
Vaststellen van de Eerste wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing 2009, alsmede de Tweede wijziging van de Verordening kwijtschelding belastingen 2001. J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 28-04-2009
Raadsinformatiebrief over beleid en maatregelen huisvuilinzameling via minicontainers J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 24-11-2008
Raadsinformatiebrief Kringloopbedrijf Netwerk Wonen en Leefbaarheid 02-02-2007
Raadsinformatiebrief wijziging aandeelhoudersovereenkomst Netwerk N.V. Wonen en Leefbaarheid 08-12-2006
.80 Brief overlast door glascontainers Wonen en Leefbaarheid 26-07-2006