Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 132

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 132

Openstaand onderwerp 132 abonneer
Aangemaakt 19 januari 2009 09:06
Onderwerp Cultuur
Omschrijving Cultuurparticipatie, beelden, kunst
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Beantwoording door burgemeester van mail over standpunt zwarte piet BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 01-10-2020
Beantwoording door burgemeester van mail over standpunt zwarte piet BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 01-10-2020
Beantwoording door burgemeester van mail over standpunt zwarte piet BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 01-10-2020
Beantwoording door burgemeester van mail over Voorstel Sinterklaasintocht nieuwe stijl BMM de Jong 01-10-2020
Memo Opzet Cultureel Platform BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 01-10-2020
Beantwoording door burgemeester van mail over standpunt zwarte piet BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 01-10-2020
Beantwoording door burgemeester van mail over standpunt zwarte piet BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 01-10-2020
Beantwoording door burgemeester van mail over standpunt zwarte piet BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 01-10-2020
Beantwoording door burgemeester van mail over standpunt zwarte piet BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 01-10-2020
Beantwoording door burgemeester van mail over standpunt zwarte piet BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 01-10-2020
Beantwoording door burgemeester van mail over standpunt zwarte piet BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 01-10-2020
Beantwoording door burgemeester van mail over standpunt zwarte piet BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 01-10-2020
Beantwoording door burgemeester van mail over standpunt zwarte piet BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 01-10-2020
Brief aan gemeenteraad over voorstel Sinterklaasintocht Dordrecht nieuwe stijl BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 10-09-2020
Brief over intocht Sinterklaas D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 16-07-2020
Brief van Stichting Sint en Pietengilde over standpunt zwarte piet D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 25-06-2020
Mail over standpunt zwarte piet D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 25-06-2020
Mail over standpunt zwarte piet D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 25-06-2020
Mail over standpunt zwarte piet D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 25-06-2020
Mail over Afschaffing zwarte piet in gemeente Dordrecht D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 25-06-2020
Mail over standpunt zwarte piet D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 25-06-2020
Mail over standpunt zwarte piet D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 25-06-2020
Brief over Voorstel Sinterklaasintocht nieuwe stijl D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 25-06-2020
Mail over standpunt zwarte piet D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 25-06-2020
Mail over standpunt zwarte piet D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 25-06-2020
Mail over Sinterklaasviering in Dordrecht D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 25-06-2020
Mail over een stap naar de 21ste eeuw, standpunt over zwarte piet D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 25-06-2020
Agenderingsvoorstel leden Weerts en Schalken-den Hartog met kwartiermaker Museum 1940-1945 D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 19-03-2020
Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanpak herinrichting en herpositionering Hof van Nederland D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 18-03-2020
Antwoordbrief Gemeente Dordrecht op Brandbrief over situatie van een aantal kunstenaars aan de Singel D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 18-03-2020
Bach met beleid; beleidsplan Drechtsteden Bachkoor 2020-2024 D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 16-01-2020
Vaststellen Cultuurnota 'De kracht van cultuur, voor en door iedere Dordtenaar' D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 19-12-2019
Instemmen met de aanstelling van een Stadsdichter D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 23-10-2019
Wethoudersbrief resultaten 2018 en samenwerkingsafspraken Energiehuis D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 23-10-2019
Brief van Kunstenaars en vormgevers over woonsituatie kunstenaars D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 26-09-2019
Raadsinformatiebrief over Theatertechniek Energiehuis D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 15-07-2019
Brief van Stichting Historisch Platform Dordrecht over instellen van een historische loket bij de gemeente D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 29-05-2019
Brandbrief van H. van Dalen en E. Sep over de handelwijze van het gemeentelijk vastgoedbedrijf dat hen niet langer toestaat in hun atelier te wonen D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 15-05-2019
Instemmen met startnotitie Herijking Cultuurbeleid D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 27-03-2019
Afschrift brief van de Stichting Int Lastigh Ent aan Dudok over de herontwikkeling van de Kunstkerk D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 04-03-2019
Instemmen met plannen van het college aangaande Museum 1940-1945 D Coenen Gezond en Levendig Dordrecht 12-02-2019
Raadsinformatiebrief over Regioprofiel Cultuur D Coenen Economie, Sport en Cultuur 29-11-2018
Beantwoording door het college van de brief van de heer W.N.J. Broekhof over vlaggen D Coenen Economie, Sport en Cultuur 11-10-2018
Burgerinitiatief 'tegen plaatsing standbeeld Willem van Oranje' D Coenen Economie, Sport en Cultuur 18-09-2018
Brief van Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging over aandacht voor het naleven van de Zondagswet Economie, Sport en Cultuur 03-09-2018
Brief van W.N.J. Broekhof over vlaggen met de landsvlag van de bevrijders tijdens Bevrijdingsdag D Coenen Economie, Sport en Cultuur 23-08-2018
Brief aan de raad over het creëren blijvende herinnering verzetsman Aart Alblas in de binnenstad D Coenen Economie, Sport en Cultuur 31-05-2018
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties Gewoon Dordt en Groenlinks over 'De Kunstkerk' D Coenen Economie, Sport en Cultuur 14-05-2018
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties Gewoon Dordt en GroenLinks over de Kunstkerk JC Bakker Economie, Sport en Cultuur 14-05-2018
Reactie namens Joods Culturele werkgroep Drechtsteden op uitgeroepen vergadering D Coenen Economie, Sport en Cultuur 11-01-2018
Raadsinformatiebrief over het NIOD onderzoek naar Museum 1940-1945 D Coenen Economie, Sport en Cultuur 22-11-2017
Raadsinformatiebrief over schikking faillissement ToBe JC Bakker Economie, Sport en Cultuur 12-10-2017
Beantwoording door het college brief van dhr. E. Frank over een gebeurtenis in het Dordtse Museum 1940-1945 D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 04-07-2017
Brief van de heer Frank over onthulling namenlijst van "In Dordrecht gesneuvelde mensen" in Dordts Museum 1940 - 1945 waaronder gesneuvelde Duitsers D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 24-05-2017
Brief van Stichting Museum 1940-1945 over Herstructureringsnota 2017 D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 16-03-2017
Agenderingsverzoek: Interpellatie D66 (Art. 41 vragen onderzoek ToBe) F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 09-12-2016
Kennisnemen van de Beleidsnotitie Cultuureducatie M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 16-06-2016
Brief van een inwoner over stedelijke aankleding van Dordrecht's historische binnenstad H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 31-05-2016
Memo 1e kwartaal rapportage 2016 ToBe Stichting Culturele Educatie Zuid-Holland Zuid M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 25-04-2016
Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet tbv onderzoek ToBe (BESLOTEN) F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-04-2016
Brief van wethouder Mos over definitief besluit kleine subsidies F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 25-04-2016
Stand van zaken Dordrecht Regenboogstad 17-03-2016
Cultuureducatie 18-02-2016
Kennisnemen van de ontwikkelingen rondom het faillissement van ToBe en start Stichting Cultuureducatie Zuid-Holland Zuid M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 26-01-2016
Brief van de heren Van den Boogaard en Berrevoets over het plaatsen van gedenkplaten aan de Eerste Wereldoorlog S.V. Vooren 16-12-2015
Vaststellen onderzoeksvoorstel ToBe M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 10-12-2015
Stand van zaken ToBe 10-12-2015
Gemeente Barendrecht: brief over raadsonderzoek naar het functioneren van ToBe M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 04-12-2015
Raadsinformatiebrief over verantwoording Koningsdag 2015 M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 27-10-2015
Herstel en reorganisatie ToBe Cultuurcentrum S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 26-08-2015
Beantwoording door het college van de brief van de Max van Peltstichting over Museum 1940-1945 S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 08-06-2015
Brief van Max van Pelt Stichting over museum 1940-1945 S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 19-03-2015
Raadsinformatiebrief over ToBe Cultuurcentrum S.V. Vooren Economie, Sport en Cultuur 08-01-2015
Brief van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging over koopzondagen H. Rosier Economie en cultuur 04-09-2014
Brief van een inwoner over onkosten burger bij bouw Filmhuis The Movies H. Rosier Economie en cultuur 04-09-2014
Brief van de heer Hoogeweij over het schapenkoppenbeeld aan de N3 H. Rosier Economie en cultuur 08-05-2014
Raadsinformatiebrief over wijziging in bestedingen uit budget uitvoeringsprogramma Programma Veiligheid en seksuele dieversiteit ten behoeve van organisatie Dordrecht Pride H. Rosier Veiligheid 26-03-2014
Stuurgroep Programma Veiligheid en seksuele diversiteit over aanvullende subsidie voor de organisatie van Dordrecht Pride 2014 H. Rosier Economie en cultuur 06-03-2014
Brief van Stichting Historisch Platform over promotie en herkenbaarheid van de monumenten van Dordrecht H. Rosier Economie en cultuur 25-02-2014
Brief van Stichting Dordrecht Pride over de subsidiëring van het festival Dordrecht Pride S.V. Vooren Economie en cultuur 25-02-2014
Brief van de heer W.D.F. Schildt over het weren van wilde dieren in circussen H. Rosier Economie en cultuur 16-01-2014
Raadsinformatiebrief over beleidsnota Cultuureducatie en Amateurkunst 2014 S.V. Vooren Onderwijs 16-01-2014
Beantwoording door het college van de brief van mevrouw H. Vrijhof over het Sinterklaasfeest 2013 H. Rosier Economie en cultuur 11-12-2013
Onderzoekcentrum Drechtsteden: publieksonderzoek Big Rivers Festival 2013 H. Rosier Economie en cultuur 14-11-2013
Brief van mevrouw H. Vrijhof over de discussie over Sinterklaas en Zwarte Piet H. Rosier Economie en cultuur 07-11-2013
Raadsinformatiebrief over Motie 7 "Dordrecht Gastvrij" S.V. Vooren Economie en cultuur 07-11-2013
Raadsinformatiebrief over beheerstaken verkeer zomerkermis H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 07-11-2013
Raadsinformatiebrief over Motie 9 "Onderzoek economische spin off investeringen in cultuurhistorische voorzieningen en toeristische infrastructuur" H. Rosier Economie en cultuur 24-10-2013
Brief van de Max van Pelt Stichting over wetenschappelijk onderzoek naar de oorlog in Dordrecht en het verzet in het bijzonder H. Rosier Economie en cultuur 03-10-2013
Brief van de heer G. van der Ree over Big Rivers festival en de gevolgen voor de Grotekerksbuurt H. Rosier Economie en cultuur 19-08-2013
Brief van AWN Lek- en Merwestreek over visie cultuurhistorie en voorstel Berckepoort H. Rosier Economie en cultuur 10-07-2013
Rijksdienst Cultureel Erfgoed: aanwijzing beschermd stadsgezicht 19e-eeuwse schil Dordrecht H. Rosier Economie en cultuur 17-06-2013
Raadsinformatiebrief over Wintercircus Royal 2012 S.V. Vooren Economie en cultuur 06-06-2013
Brief van de heer R. Brand over de beelden in het water tussen de Vriesebrug en Johan de Wittstraat H. Rosier Economie en cultuur 23-05-2013
Bezwaarschriften van mevrouw A.M. Baert-Jansen, VVE Eigenaren Noordendijk-Zuid, Bewonersvereniging Kijck over den Dijck en H. Osinga en G.M. Stahlie tegen ontheffing openings- en sluitingstijden Bibelot H. Rosier Economie en cultuur 10-04-2013
Brief van Vereniging Dordrechts Museum over mijlpalen op weg naar 2020 S.V. Vooren Economie en cultuur 20-03-2013
Brief van het Historisch Platform Dordrecht en het Platform Stedelijke Herdenking over het inhuldigingsconcert van Stichting Dordtissimo H. Rosier Economie en cultuur 07-03-2013
Brief van Stichting Toendra over subsidie-aanvraag amateurkunst 2013 H. Rosier Economie en cultuur 06-02-2013
VNG Ledenbrief over Effectief Cultuurbeleid, Leren van Evalueren H. Rosier Economie en cultuur 06-02-2013
Raadsinformatiebrief over kandidaatstelling Serious Request/Glazen Huis 2014 H. Rosier Economie en cultuur 17-01-2013
Brief van bewoners Crabbehof en Wielwijk met een dringend beroep voor het openhouden van Wijktheater Crabbehof van BAF en Atelier Crabbehof en Wielwijk H. Rosier Economie en cultuur 21-11-2012
Raadsinformatiebrief over Eindrapport Stadsberaad H. Rosier Economie en cultuur 10-10-2012
Instemmen met komst Nationaal Onderwijsmuseum in De Holland en de daarvoor benodigde kosten te dekken S.V. Vooren Economie en cultuur 13-06-2012
Raadsinformatiebrief over biografie Kees Buddingh H. Rosier Economie en cultuur 19-04-2012
Erfgoedcentrum DiEP: Publieksjaarverslag 2011 H. Rosier Economie en cultuur 12-04-2012
Raadsinformatiebrief over Defintief Ontwerp Schouwburg Kunstmin H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 08-03-2012
Raadsinformatiebrief over het Nationaal Onderwijsmuseum S.V. Vooren Economie en cultuur 10-02-2012
Stichting Indisch Dordrecht: dankzegging voor bijdrage aan de INDOrdt Fair H. Rosier 09-01-2012
Brief van de heer T. Delemarre en mevrouw A. d'Hamecourt over de aanstelling van een stadsbeeldhouwer H. Rosier Economie en cultuur 10-11-2011
Vaststellen Cultuurnota "De Kracht van het Lokale 2.0" K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 30-09-2011
Concept notulen Adviescommissie Cultuur van 15 september 2011 in Kunstmin Economie en cultuur 26-09-2011
Reactie van Platform Dordtse Theatermakers op visie cultuurbeleid "De kracht van het lokale 2.0" K.A. de Graaf - van Zanten 06-09-2011
Raadsinformatiebrief over samenvoeging cultuurorganisaties K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 13-07-2011
Raadsinformatiebrief over Cultuurnota "De Kracht van het Lokale 2.0" en proces K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 13-07-2011
Instemmen met de invulling bezuinigingen cultuur 2011 e.v. K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 12-07-2011
Raadsinformatiebrief over verzelfstandiging en overname kunstuitleen. H. Rosier Economie en cultuur 07-06-2011
Beantwoording van vragen ex art. 40 RvO van mevrouw M. Ruisch namens de fractie GroenLinks over de verkoop van de Kunstkerk S.V. Vooren Economie en cultuur 28-04-2011
Brief van de heer E. Spaans over het afscheid van de dirigent van het Drechtsteden Jeugdorkest H. Rosier 14-04-2011
Brief van St. Laethbloeyer aan het CBK met een voorstel over het plaatsen van beelden in park Merwestein H. Rosier Economie en cultuur 13-04-2011
Brief van het college van burgemeester en wethouders aan de stichting Museum 1940-1945 over (her)huisvesting van het museum A.M. Doornenbal Economie en cultuur 22-03-2011
Brief van Stichting Perspektief over afwijzing subsidieverzoek 2011 A.M. Doornenbal Maatschappelijke voorzieningen 08-03-2011
Raadsinformatiebrief over organisatie cultuurorganisaties S.V. Vooren Economie en cultuur 28-02-2011
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw M. Ruisch namens de fractie Groen Links over de voorgenomen verkoop van de Kunstkerk Economie en cultuur 14-02-2011
Open brief van beeldend kunstenaars uit Dordrecht tegen voornemen opheffen van het Centrum van Beeldende Kunst in de huidige vorm H. Rosier Economie en cultuur 31-01-2011
Petitie inzake behoud CBK en kwaliteit cultuuraanbod in Dordrecht H. Rosier Sociale Infrastructuur 24-11-2010
Brief van wethouder Van den Oever over consultatie gemeenteraad over de cultuurvisie Cultuur Verdient het A.M. Doornenbal Sociale Infrastructuur 21-10-2010
Brief wethouder Van den Oever over consultatie gemeenteraad over de cultuurvisie 'Cultuur verdient het' S.V. Vooren Economie en cultuur 21-10-2010
Stichting Museum 1940-1945: rapport omtrent (her)huisvesting aan de Nieuwe Haven 27-28 H. Rosier 07-10-2010
Raadsinformatiebrief over Dordrecht als gastheer Nationale Synode 2010 W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 17-02-2010
Benoemen van mevrouw M. van Leeuwen tot Stadsdichter van Dordrecht J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 21-01-2010
Platform Stedelijke Herdenking en Historisch Platform Dordrecht: Proclamatie Historische Initiatieven H. Rosier 12-11-2009
IDvoorderaad inzake Straatnaambordjes en Dordtse Historie van het Platform Stedelijke Herdenking Sociale Infrastructuur 09-07-2009
Presentatie DiEP L.D.H. Arlman - Rosier Sociale Infrastructuur 24-06-2009
Presentatie organisatieontwikkeling Sector Cultuur - CBK met in het bijzonder aandacht voor de Kunstuitleen Bestuur, Participatie en Dienstverlening 25-03-2009
Raadsinformatiebrief Op zoek naar een nieuwe Stadsdichter L.D.H. Arlman - Rosier Sociale Infrastructuur 20-02-2009
Intrekken Verordening Kunstopdrachten 1995 L.D.H. Arlman - Rosier Sociale Infrastructuur 17-02-2009
Vervolgpresentatie Organisatieontwikkeling Sector Cultuur L.D.H. Arlman - Rosier Bestuur, Participatie en Dienstverlening 21-01-2009
Raadsinformatiebrief over Programma Cultuurparticipatie 2009-2012 L.D.H. Arlman - Rosier Sociale Infrastructuur 16-12-2008