Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 131

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 131

Openstaand onderwerp 131 abonneer
Aangemaakt 19 januari 2009 08:53
Onderwerp Accountantscontrole
Omschrijving opdracchtverlening accountantcontrole, normenkader, plan van aanpak accountantscontrole, controleprotocol
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Voorgenomen gunning accountantsdiensten voor de controlejaren 2017 - 2019 H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 30-11-2016
Brief van Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)over afronden jaarrekening WGDO/Coziek 2015 Sociaal Domein 2016/1KV F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 17-03-2016
Vaststellen van het Auditplan 2015 H.M. Hoogstad Algemene Dekkingsmiddelen 01-10-2015
Verlengen contract accountant 2015 en starten aanbestedingstraject 2016-2019 H.M. Hoogstad Algemene Dekkingsmiddelen 09-12-2014
Vaststellen Auditplan 2014 H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 13-11-2014
Voorgenomen gunning accountantsdiensten voor de controlejaren 2012-2014 J.H. de Roo-Veulings Algemene Dekkingsmiddelen 14-02-2012
Opdrachtverlening accountantscontrole 2011 J.J. 't Lam Algemene Dekkingsmiddelen 06-09-2011
Concept Plan van Aanpak Accountantscontrole 2010 11-08-2010
Bevindingen interimcontrole Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 05-02-2010
Opdrachtverlening accountantscontrole 2009 en instemmen met het plan van aanpak accountantscontrole 2009 W.V.E. Verboom Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 26-11-2009
Vaststellen Controleprotocol bij de accountantscontrole 2009 W.V.E. Verboom Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 23-11-2009
Mededeling: voortgang regionale aanbesteding accountantscontrole Bestuur, Participatie en Dienstverlening 06-11-2009
18.15 uur: Plan van aanpak accountantscontrole 2009 02-10-2009
19.20 uur: Stand van zaken regionale aanbesteding accountantscontrole 02-10-2009
Memo Raadsvoorstel opdrachtverlening acountantscontrole 2008 H.C. Veraart Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 15-01-2009
Vaststellen Controleprotocol Accountantscontrole jaarrekening 2008 H.C. Veraart Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 19-12-2008
Verlenen opdracht tot controle van de Jaarrekening 2008 H.C. Veraart Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 19-12-2008
Vaststellen van het geactualiseerde normenkader 2007 Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 13-05-2008
Raadsvoorstel over opdrachtverlening accountantscontrole 2007 26-09-2007
Instemmen controleprotocol accountantscontrole 2006-2007 12-01-2007