Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 128

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 128

Openstaand onderwerp 128 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:55
Onderwerp Geluid en luchtkwaliteit
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij raadsvoorstel Programma's reserve Agenda Dordrecht 2030;Samenwerkend en Verbindend Dordrecht (RIS 2634565) JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 15-10-2020
Raadsinformatiebrief over luchtkwaliteit M den Boer Milieu en duurzaamheid 23-08-2018
Raadsinformatiebrief over de geluidbelastingkaarten EU 3e tranche M den Boer Milieu en duurzaamheid 09-04-2018
Raadsinformatiebrief over de voortgangsrapportage Luchtkwaliteit (regionaal programma Luchtkwaliteit 2006-2017) H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 19-09-2016
Raadsinformatiebrief over binnenstadservice Dordrecht H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 19-09-2016
Raadsinformatiebrief over Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 05-04-2016
Meldpunt Hoge Tonen: informatie over schadelijke gevolgen Mosquito en aanverwante apparaten, en een gewenst verbod daarop F.M. Lagerveld Veiligheid 21-10-2014
Beantwoording door het college van de brief van de heer D. Rutten over bezwaar tegen plaatsing carillon in stadhuistoren H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 04-09-2014
Brief van de heer D. Rutten mede namens bewoners van de Groenmarkt over de plaatsing van een carillon in de stadhuistoren H. Rosier Economie en cultuur 08-05-2014
Brief van de heer R. Leentvaar over plaatsing carillon in stadhuistoren H. Rosier Wonen 26-03-2014
Raadsinformatiebrief over AstmaFonds over lokale luchtkwaliteit en fijn stof H. Rosier Milieu en duurzaamheid 09-12-2010
Brief van het Astmafonds over lokale luchtkwaliteit en fijn stof J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 20-04-2010
.155b Verbetermaatregelen Luchtkwaliteit 18-10-2006
Raadsinformatiebrief over rapportage luchtkwaliteit 2005 03-10-2006
Debatstuk van B.V. Dordt over Verbetermaatregelen Luchtkwaliteit Wonen en Leefbaarheid 29-09-2006