Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 185

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 185

Openstaand onderwerp 185 abonneer
Aangemaakt 17 juni 2019 15:19
Onderwerp Planning en Control cyclus 2020
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Wijzigen begroting conform Tweede Verzamelwijziging en majeure wijzigingen 2020 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 04-12-2020
Vaststellen Auditplan, controleprotocol en normenkader 2020 gemeente Dordrecht JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 13-11-2020
Raadsinformatiebrief over Septembercirculaire 2020 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 08-10-2020
Vaststellen Bestuursrapportage 2020 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 08-07-2020
Raadsinformatiebrief over Meicirculaire 2020 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 29-06-2020
Vaststellen Jaarstukken 2019 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 28-05-2020
Reactie op brief toezichthouder 16-04-2020
Vaststellen Budgetoverhevelingen 2019 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 19-03-2020
Vaststellen 2e verzamelwijziging begroting 2019 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 28-11-2019
Vaststellen Begroting 2020 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 10-10-2019
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: reactie op jaarrekening 2018 / begroting 2020 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 12-09-2019
Bespreking kadernota 2020 (moties en amendementen) Financiën (inclusief overhead) 20-06-2019