Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 126

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 126

Openstaand onderwerp 126 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:53
Onderwerp Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Wegschap Tunnel Dordtse Kil: Concept Jaarstukken 2019 en concept begroting 2021 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 14-04-2020
Wegschap Tunnel Dordtse Kil: jaarstukken 2018 en begroting 2020 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 18-07-2019
Vaststellen besluit Wijziging Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil JC Bakker Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 16-05-2019
Wegschap Tunnel Dordtse Kil: concept Jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 16-05-2019
Wegschap Tunnel Dordtse Kil: Jaarstukken 2017 en Begroting 2019 JC Bakker Bestuur en samenwerking 11-07-2018
Wegschap Tunnel Dordtse Kil: geactualiseerde financiële regelingen Kiltunnel JC Bakker Bestuur en samenwerking 04-04-2018
Wegschap Tunnel Dordtse Kil: Jaarstukken 2016 en Begroting 2018 J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 17-08-2017
Niet indienen Zienswijze begroting Wegschap Tunnel Dordtse Kil 2018 J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 24-05-2017
Wegschap Tunnel Dordtse Kil: concept Jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018 J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 12-04-2017
Wegschap Tunnel Dordtse Kil: jaarstukken 2015 en begroting 2017 J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 18-08-2016
Wijzigen van de GR Wegschap Tunnel Dordtse Kil F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 03-06-2016
Instemmen met de begroting 2017 Wegschap Tunnel Dordtse Kil F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Wegschap Tunnel Dordtse Kil: concept jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-04-2016
Wegschap Tunnel Dordtse Kil: jaarstukken 2014 en begroting 2016 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 28-08-2015
Wegschap Tunnel Dordtse Kil: concept jaarstukken 2014 en ontwerpbegroting 2016 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-04-2015
Instemmen conceptbegroting Wegschap Tunnel Dordtse Kil III en geen zienswijzen indienen F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-04-2015
Wegschap Tunnel Dordtse Kil: begroting 2015 H. Rosier Bestuur en samenwerking 04-09-2014
Instemmen met begroting Wegschap Tunnel Dordtse Kil 2015 en geen zienswijze indienen op deze begroting F.M. Lagerveld Leefbaarheid en stedelijk beheer 19-06-2014
Instemmen met de conceptbegroting 2014 Wegschap Tunnel Dordtse Kil en al of niet kenbaar maken van zienswijzen. F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 20-06-2013
In verband met het te laat indienen van de Jaarrekening 2009 en de Begroting 2011 Wegschap Tunnel Dordtse Kil beide stukken voor kennisgeving aannemen J.J. 't Lam Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 18-10-2010
Begroting 2011 van Wegschap Tunnel Dordtse Kil H. Rosier Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 18-05-2010
Brief van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil met de begroting 2010 en rekening 2008 H. Rosier 08-07-2009
Het al of niet indienen van zienswijzen over de concept-begroting 2010 van Wegschap Tunnel Dordtse Kil J.T. de Heus Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 03-07-2009
Raadsvoorstel over begrotingswijziging 2006, jaarrekening 2006, begrotingen 2007 en 2008 van Weg van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 19-03-2008
Raadsvoorstel over begrotingswijziging 2006, jaarrekening 2006, begrotingen 2007 en 2008 van Weg van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen) 11-03-2008