Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 125

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 125

Openstaand onderwerp 125 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:52
Onderwerp Stedelijk Dalton Lyceum
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Benoemen leden raad van toezicht Stedelijk Dalton Lyceum D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 09-07-2020
Benoemen lid raad van toezicht Stedelijk Dalton Lyceum D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 05-12-2019
Jaarstukken 2018 Stedelijk Dalton Lyceum D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 28-08-2019
Benoemen leden raad van toezicht Stedelijk Dalton Lyceum D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 04-07-2019
Jaarstukken 2017 D Coenen Jeugd en Onderwijs 24-09-2018
Meerjarenbegroting Stedelijk Dalton Lyceum 2018 - 2021 D Coenen Jeugd en Onderwijs 18-01-2018
Beantwoording door de CTOO van de brief van de Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Dordrecht over 'raad van toezicht-model' D Coenen Jeugd en Onderwijs 30-11-2017
Brief van Stedelijk Dalton Lyceum over invoering van het " Raad van toezicht - model " D Coenen Jeugd en Onderwijs 19-10-2017
Brief van het CTOO over besluit toezicht Stedelijk Dalton Lyceum D. Coenen Jeugd en Onderwijs 15-08-2017
Stand van zaken Stedelijk Dalton College (SDL) Jeugd en Onderwijs 09-02-2017
Herbenoemen leden Raad van Toezicht Stedelijk Dalton Lyceum J.H. de Roo - Veulings Jeugd en Onderwijs 13-09-2016
Voordracht herbenoeming leden Raad van Toezicht Stedelijk Dalton Lyceum J.H. de Roo - Veulings 30-08-2016
Jaarverslag 2015 Stedelijk Dalton Lyceum J.H. de Roo - Veulings Jeugd en Onderwijs 24-08-2016
Brief van het Stedelijk Dalton College over voorstel voor second opinion meerjarenbegroting 2016 - 2019 M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 26-05-2016
Memo Stand van zaken Stedelijke Dalton Lyceum M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 26-05-2016
Concept samenwerkingsovereenkomst van het SDL en H3O M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 03-03-2016
Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht: strategie en visie 2016 - 2020 M.J. Geerts Jeugd en Onderwijs 03-03-2016
Herbenoeming dhr. Van der Wende lid Raad van Toezicht Stedelijk Dalton Lyceum S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 23-11-2015
Herbenoeming dhr. J.B.M. Onderwater tot lid Raad van Toezicht Stedelijk Dalton Lyceum S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 21-10-2015
Brief van het Stedelijk Dalton Lyceum over zelfstandig verder gaan SDL vmbo locatie Leerpark S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 27-08-2015
Stedelijk Dalton Lyceum: jaarstukken 2014 S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 27-08-2015
Herbenoemen mevr. Evenboer tot lid Raad van Toezicht van het Stedelijk Dalton College S.V. Vooren Jeugd en Onderwijs 27-08-2015
Stedelijk Dalton Lyceum: terugtreden N. Sönmezer-Duyar uit de Raad van Toezicht S.V. Vooren Onderwijs 04-09-2014
Brief van mevrouw C. de Groot over de luchtkwaliteit Stedelijk Dalton Lyceum Kapteynweg H. Rosier Onderwijs 23-01-2014
Stedelijk Dalton Lyceum: Begroting 2013-2016 H. Rosier Onderwijs 07-03-2013
Instemmen met jaarrekening 2011 en goedkeuren begrotingen 2011 en 2012 Stedelijk Dalton Lyceum S.V. Vooren Onderwijs 08-11-2012
Stedelijk Dalton Lyceum: jaarrekening en bestuursverslag 2011 H. Rosier Onderwijs 21-06-2012
Vaststellen gewijzigde statuten van het Stedelijk Dalton Lyceum en benoemen van leden van Raad van Toezicht S.V. Vooren Onderwijs 05-06-2012
Stedelijk Dalton Lyceum: Meerjarenbegroting 2012-2016 H. Rosier Onderwijs 08-03-2012
Stedelijk Dalton Lyceum: begroting 2012 H. Rosier 09-01-2012
Stedelijk Dalton Lyceum: stukken over scheiding Bestuur en Intern Toezicht H. Rosier 24-11-2011
Herbenoeming vier bestuursleden van Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht S.V. Vooren Onderwijs 21-09-2011
Stedelijk Dalton Lyceum: herbenoeming bestuursleden H. Rosier Onderwijs 25-08-2011
Stedelijk Dalton Lyceum: Jaarverslag 2010, Begroting 2011, Meerjarenbegroting 2012-2015 H. Rosier Onderwijs 15-08-2011
Instemmen met de jaarrekeningen 2008 en 2009 en onthouden van goedkeuring van de begroting 2010 van het Stedelijk Dalton Lyceum totdat een positief sluitende meerjarenbegroting is overlegd S.V. Vooren Onderwijs 17-02-2011
Benoeming voorzitter Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht S.V. Vooren Onderwijs 17-02-2011
Brief van het Stedelijk Dalton Lyceum over benoeming voorzitter Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht S.V. Vooren Onderwijs 08-02-2011
Stedelijk Dalton Lyceum: jaarrekening 2009 H. Rosier 13-08-2010
Brief van de heer Th. de Buck over het geplande ontslag voor de concierge en fietsenstallingbewaker van het Stedelijk Dalton Lyceum H. Rosier 25-01-2010
Brief van het Stedelijk Dalton Lyceum over benoeming leden bestuur J.T. de Heus 08-01-2010
Gesprek met rector en locatiedirecteur Stedelijk Dalton Lyceum over toekomstige ontwikkelingen en financiële consequenties hiervan (geen stukken) 18-06-2009
Herbenoemen drs. G. Veldhuijzen, Benoemen de heer L. Hokke Werk en Scholing 06-01-2009
Raadsvoorstel over intrekken Verordening bestuurscommissie Openbaar Voortgezet Onderwijs Dordrecht J.T. de Heus Werk en Scholing 15-12-2008
Benoeming bestuursleden openbaar voortgezet onderwijs Werk en Scholing 04-12-2008
Her)benoeming St. Openbaar Onderwijs Dordrecht 23-06-2008
Jaarrekeningen en begrotingen Dalton Lyceum 17-06-2008
Jaarrekeningen en begrotingen St. Openbaar Onderwijs Dordrecht Werk en Scholing 26-05-2008