Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 124

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 124

Openstaand onderwerp 124 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:52
Onderwerp Gezondheid en gezondheidszorg
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over Corona maatregelen (3 november 2020) JC Bakker Lerend en Ondernemend Dordrecht 12-11-2020
Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (6 oktober 2020) JC Bakker Lerend en Ondernemend Dordrecht 15-10-2020
Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (15 september 2020) JC Bakker Lerend en Ondernemend Dordrecht 23-09-2020
Raadsinformatiebrief over Corona maatregelen (14-07-2020) Lerend en Ondernemend Dordrecht 15-07-2020
Raadsinformatiebrief over Corona maatregelen (30 juni 2020) JC Bakker Lerend en Ondernemend Dordrecht 06-07-2020
Raadsinformatiebrief over Corona maatregelen (16-06-2020) D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 17-06-2020
Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (9 juni 2020) D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 11-06-2020
Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (2 juni 2020) D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 04-06-2020
Raadsinformatiebrief over corona-maatregelen (5 mei 2020) D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 28-05-2020
Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (19 mei 2020) D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 28-05-2020
Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (12 mei 2020) D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 28-05-2020
Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen (26 mei 2020) D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 28-05-2020
Raadsinformatiebrief over corona-maatregelen (21 april 2020) JC Bakker Lerend en Ondernemend Dordrecht 28-05-2020
Raadsinformatiebrief over corona-maatregelen (28 april 2020) Lerend en Ondernemend Dordrecht 28-05-2020
Raadsinformatiebrief over Corona-maatregelen 14-04-2020 H Rosier Lerend en Ondernemend Dordrecht 14-04-2020
Raadsinformatiebrief over corona-maatregelen JC Bakker Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 08-04-2020
Raadsinformatiebrief over corona-maatregelen JC Bakker Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 07-04-2020
Raadsinformatiebrief over Maatregelen sociaal domein als gevolg van coronavirus D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 26-03-2020
Vaststellen lokale nota Publieke gezondheid 2020-2023 D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 04-02-2020
Brief Provincie Zuid-Holland aan Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland-Zuid inzake financieel toezicht begroting 2020 D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 14-11-2019
Uitnodiging Reanimatiecursus Gemeenteraad Dordrecht D Coenen Zorg en Ondersteuning 13-09-2018
Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ: algemene reactie op de ingebrachte zienswijze inzake de begroting 2019 van de Dienst Gezondheid & Jeugd JC Bakker Bestuur en samenwerking 22-08-2018
Motie - vreemd aan de orde van de dag - 'De vervuiler betaalt' van de fracties GroenLinks, PvdA en SP (motie 'Duidelijkheid') H.M. Hoogstad Zorg en Ondersteuning 16-06-2016
Rapport Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam 2016 M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 23-05-2016
Raadsinformatiebrief over bestuursrapportages 2015 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ en Regionale Ambulance Voorziening ZHZ M.J. Geerts Bestuur en samenwerking 27-10-2015
Brief Deloitte over Plan van aanpak 3D M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 12-10-2015
Deelnemen aan het burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 17-09-2015
Instemmen met Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 (VOOR BESLUITVORMING ZIE RISNR. 1646297 S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 04-09-2015
Niet instemmen met meerjarenbegroting 2015-2018 van Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ en toesturen zienswijze op Ontwerpbegroting F.M. Lagerveld Maatschappelijke voorzieningen 10-06-2014
Instemmen met tweede wijziging GR Dienst Publieke Gezondheid & Jeugd S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 03-10-2013
Raadsinformatiebrief over zomerbrief Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ H. Rosier Jeugd 03-10-2013
Brief van het college van B&W aan de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ over de Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling (het betreft hier een bijlage van Raadsvoorstel 1137314) S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 03-10-2013
Indienen zienswijze ontwerpbegrotingen 2014 van de dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ en Regionale Ambulance Voorziening ZHZ S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 17-06-2013
Raadsinformatiebrief over de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Jeugd S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 07-03-2013
Vaststellen Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 08-11-2012
Raadsinformatiebrief over stand van zaken GGD ZHZ (4e) H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 10-05-2012
Raadsinformatiebrief over Intensief Beschermd Wonen Bouman GGZ H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 09-01-2012
Raadsinformatiebrief over continuering pilotprojecten maatschappelijke ondersteuning H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 09-01-2012
Raadsinformatiebrief (derde) over stand van zaken GGD ZHZ S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 24-11-2011
Vaststellen van de Nota van Uitgangspunten Gezondheidsbeleid 2012-2015 S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 15-11-2011
Raadsinformatiebrief over Integrale jeugdgezondheidszorg/ toekomst GGD ZHZ en financiƫle situatie GGD S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 15-09-2011
Raadsinformatiebrief over proces Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015. H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 17-01-2011
Brief van de GGD-ZHZ over consequenties voorgenomen besluit Integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar S.V. Vooren 18-08-2010
Raadsinformatiebrief over Integrale Jeugdgezondheidszorg S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 17-02-2010
Vaststellen notitie "Aanpak terugdringen alcoholgebruik jongeren 2009-2010" W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 09-01-2009
Raadsvoorstel over vaststelling startnotitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2007-2010 Sociale Infrastructuur 12-07-2007